Günlük Bülten
Tarih: 19 Nisan 2019 CumaAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 13.099 34.389 47.489
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 24.374 199.142 223.517
Zorunlu Karşılıklar 179 173.667 173.846
Bankalardan Alacaklar (*) 34.339 162.715 197.055
-Yurtiçi Bankalar 31.684 57.686 89.371
-Yurtdışı Bankalar 2.654 105.029 107.684
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 8.921 35.724 44.646
Menkul Değerler 349.680 187.305 536.986
-Kamu Borçlanma Senetleri 157.634 48.103 205.737
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 83.527 69.422 152.949
-Teminata Verilen Men. Değ. 101.268 52.207 153.475
-Diğer 7.251 17.572 24.823
Krediler (*) 1.495.812 1.039.650 2.535.463
Takipteki Alacaklar 101.943 6.152 108.095
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 71.564 2.498 74.062

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.033.627 1.214.450 2.248.077
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 199.742 293.237 492.980
-Vadeli Mevduat 833.884 921.212 1.755.097
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 649.406 726.566 1.375.972
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 384.220 487.884 872.104
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 527.699 - 527.699
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 927 82.376 83.303
Bankalara Borçlar (**) 73.374 614.554 687.928
-Yurtiçi Bankalar 46.953 60.663 107.617
-Yurtdışı Bankalar 26.420 553.890 580.311
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 37.316 83.360 120.676
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 82.066 56.066 138.133

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 311.591 505.428 817.019
Taahhütler 1.385.519 2.833.071 4.218.590
-Türev Finansal Araçlar 858.634 2.575.508 3.434.142
-Diğer Taahhütler 526.884 257.562 784.447
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 285.756 43.869 329.625
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 196.665 39.732 236.398
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 89.090 4.137 93.227

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:19.4.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 13099,56 34389,68 47489,24
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 24374,64 199142,54 223517,18
​Zorunlu Karşılıklar​ 179,70 173667,23 173846,93
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 34339,56 162715,97 197055,53
​-Yurtiçi Bankalar​ 31684,70 57686,46 89371,16
​-Yurtdışı Bankalar​ 2654,86 105029,50 107684,37
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 8921,14 35724,88 44646,02
​Menkul Değerler​ 349680,65 187305,83 536986,48
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 157634,08 48103,54 205737,62
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 83527,10 69422,14 152949,24
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 101268,21 52207,45 153475,66
​-Diğer​ 7251,26 17572,70 24823,96
​Krediler (*)​ 1495812,62 1039650,88 2535463,50
​Takipteki Alacaklar​ 101943,35 6152,04 108095,39
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 71564,56 2498,19 74062,75
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1033627,01 1214450,62 2248077,63
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 199742,33 293237,88 492980,21
​-Vadeli Mevduat​ 833884,67 921212,74 1755097,41
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 649406,28 726566,49 1375972,77
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 384220,72 487884,14 872104,86
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 527699,31 527699,31
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 927,87 82376,06 83303,93
​Bankalara Borçlar (**)​ 73374,29 614554,42 687928,70
​-Yurtiçi Bankalar ​ 46953,94 60663,58 107617,52
​-Yurtdışı Bankalar ​ 26420,34 553890,84 580311,18
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 37316,28 83360,43 120676,71
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 82066,82 56066,34 138133,16
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 311591,07 505428,61 817019,67
​Taahhütler​ 1385519,05 2833071,62 4218590,66
​-Türev Finansal Araçlar​ 858634,06 2575508,65 3434142,71
​-Diğer Taahhütler​ 526884,99 257562,97 784447,96
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 285756,10 43869,87 329625,97
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 196665,84 39732,53 236398,37
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 89090,26 4137,34 93227,60
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:19.4.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2270,88 5951,16 8222,04
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 4216,88 34478,82 38695,70
​Zorunlu Karşılıklar​ 31,09 30100,27 30131,37
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 5926,60 28161,05 34087,66
​-Yurtiçi Bankalar​ 5467,60 9979,93 15447,53
​-Yurtdışı Bankalar​ 459,00 18181,13 18640,13
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1540,62 6181,88 7722,49
​Menkul Değerler​ 60685,24 32435,90 93121,14
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 27355,79 8330,80 35686,59
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 14479,94 12029,46 26509,40
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 17588,03 9039,35 26627,38
​-Diğer​ 1261,48 3036,29 4297,77
​Krediler (*)​ 259179,97 180163,09 439343,06
​Takipteki Alacaklar​ 17655,61 1067,15 18722,76
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 12392,43 432,91 12825,33
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 179108,41 210483,52 389591,93
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 34634,58 50866,81 85501,40
​-Vadeli Mevduat​ 144473,83 159616,70 304090,53
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 112556,50 125993,94 238550,43
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 66551,91 84489,58 151041,49
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 91515,31 91515,31
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 159,72 14215,00 14374,72
​Bankalara Borçlar (**)​ 12713,79 106468,56 119182,35
​-Yurtiçi Bankalar ​ 8134,91 10503,30 18638,21
​-Yurtdışı Bankalar ​ 4578,88 95965,26 100544,14
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6471,22 14474,53 20945,75
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 14225,52 9714,32 23939,85
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 53960,74 87626,33 141587,07
​Taahhütler​ 239798,49 490205,34 730003,83
​-Türev Finansal Araçlar​ 148595,10 445684,35 594279,45
​-Diğer Taahhütler​ 91203,39 44520,99 135724,38
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 49469,89 7617,08 57086,98
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 34099,80 6897,00 40996,80
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 15370,09 720,08 16090,17İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.