Günlük Bülten
Tarih: 12 Şubat 2019 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 12.121 27.081 39.203
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 28.614 156.932 185.546
Zorunlu Karşılıklar 164 167.801 167.966
Bankalardan Alacaklar (*) 28.690 130.653 159.343
-Yurtiçi Bankalar 25.906 52.762 78.668
-Yurtdışı Bankalar 2.784 77.891 80.675
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 6.455 31.692 38.148
Menkul Değerler 340.746 163.024 503.771
-Kamu Borçlanma Senetleri 171.377 45.583 216.961
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 59.058 61.531 120.589
-Teminata Verilen Men. Değ. 105.562 43.294 148.856
-Diğer 4.748 12.615 17.364
Krediler (*) 1.444.675 941.118 2.385.794
Takipteki Alacaklar 95.519 5.391 100.911
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 66.010 2.050 68.061

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.027.262 1.037.631 2.064.894
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 178.252 250.449 428.702
-Vadeli Mevduat 849.010 787.182 1.636.192
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 654.544 625.999 1.280.544
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 372.718 411.632 784.350
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 484.033 - 484.033
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 514 79.671 80.186
Bankalara Borçlar (**) 72.582 553.728 626.311
-Yurtiçi Bankalar 40.858 54.290 95.149
-Yurtdışı Bankalar 31.723 499.437 531.161
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 37.274 75.763 113.037
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 60.648 49.021 109.669

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 309.446 469.060 778.506
Taahhütler 1.325.981 2.527.396 3.853.378
-Türev Finansal Araçlar 825.090 2.270.665 3.095.756
-Diğer Taahhütler 500.891 256.730 757.622
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 270.114 38.924 309.038
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 165.964 35.473 201.438
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 104.149 3.450 107.600

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.
Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:12.2.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 12121,46 27081,89 39203,35
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 28614,73 156932,11 185546,83
​Zorunlu Karşılıklar​ 164,94 167801,39 167966,33
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 28690,51 130653,41 159343,92
​-Yurtiçi Bankalar​ 25906,02 52762,33 78668,35
​-Yurtdışı Bankalar​ 2784,49 77891,08 80675,57
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 6455,32 31692,84 38148,16
​Menkul Değerler​ 340746,85 163024,76 503771,61
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 171377,76 45583,69 216961,45
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 59058,17 61531,82 120589,99
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 105562,06 43294,06 148856,11
​-Diğer​ 4748,86 12615,20 17364,05
​Krediler (*)​ 1444675,94 941118,75 2385794,70
​Takipteki Alacaklar​ 95519,58 5391,54 100911,12
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 66010,85 2050,27 68061,13
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1027262,91 1037631,95 2064894,86
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 178252,70 250449,80 428702,50
​-Vadeli Mevduat​ 849010,21 787182,14 1636192,35
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 654544,76 625999,62 1280544,38
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 372718,15 411632,33 784350,48
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 484033,98 484033,98
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 514,88 79671,15 80186,02
​Bankalara Borçlar (**)​ 72582,97 553728,08 626311,05
​-Yurtiçi Bankalar ​ 40858,99 54290,37 95149,35
​-Yurtdışı Bankalar ​ 31723,98 499437,71 531161,69
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 37274,50 75763,38 113037,89
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 60648,79 49021,15 109669,94
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 309446,93 469060,06 778506,99
​Taahhütler​ 1325981,96 2527396,08 3853378,04
​-Türev Finansal Araçlar​ 825090,58 2270665,43 3095756,01
​-Diğer Taahhütler​ 500891,38 256730,65 757622,03
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 270114,80 38924,14 309038,93
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 165964,91 35473,88 201438,79
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 104149,89 3450,26 107600,15
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:12.2.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2314,19 5164,38 7478,57
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 5456,63 29949,27 35405,89
​Zorunlu Karşılıklar​ 31,51 32067,66 32099,17
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 5471,15 24916,32 30387,46
​-Yurtiçi Bankalar​ 4939,95 10061,84 15001,79
​-Yurtdışı Bankalar​ 531,19 14854,48 15385,67
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1228,81 6046,19 7275,01
​Menkul Değerler​ 65144,30 31114,62 96258,91
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 32758,26 8690,94 41449,20
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 11275,64 11755,93 23031,57
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 20202,65 8266,09 28468,75
​-Diğer​ 907,75 2401,66 3309,40
​Krediler (*)​ 275919,37 179704,77 455624,13
​Takipteki Alacaklar​ 18228,52 1031,26 19259,78
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 12596,85 392,10 12988,94
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 196204,03 198171,85 394375,88
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 34060,37 47855,96 81916,33
​-Vadeli Mevduat​ 162143,67 150315,89 312459,55
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 125014,48 119582,23 244596,71
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 71189,55 78589,62 149779,17
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 92494,25 92494,25
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 97,97 15145,41 15243,38
​Bankalara Borçlar (**)​ 13872,11 105753,21 119625,32
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7807,26 10361,63 18168,89
​-Yurtdışı Bankalar ​ 6064,85 95391,58 101456,43
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7132,95 14512,42 21645,38
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 11577,40 9363,83 20941,22
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 59075,19 89608,50 148683,69
​Taahhütler​ 252963,30 481895,60 734858,90
​-Türev Finansal Araçlar​ 157379,44 432979,73 590359,17
​-Diğer Taahhütler​ 95583,85 48915,87 144499,73
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 51544,76 7445,52 58990,28
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 31733,97 6784,16 38518,13
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 19810,79 661,36 20472,15
Meta Veriİlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.