Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 849 3.039 3.889
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 58 8 66
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 169 0 169
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 12.578 38.888 51.467
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 11.678 38.208 49.887
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 15.121 43.292 58.412
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 10 0 10
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 3.453 5.083 8.536
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 55 3 58
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.221 2.235 4.455
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.376 1.557 2.934
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 361 0 361
21 6.1 İştirakler (Net) 245 0 245
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 116 0 116
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 698 0 698
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 55 0 55
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 0 14
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 45 0 45
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 522 0 522
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.450 2.046 3.495
30 ARA TOPLAM 16.801 43.982 60.782
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 236 0 236
32 13.1 Satış Amaçlı 236 0 236
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 17.037 43.982 61.018
35 I. ALINAN KREDİLER 6.626 36.722 43.348
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 51 10 62
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.222 0 2.222
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 118 315 433
41 VII. KARŞILIKLAR 162 208 370
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 69 0 69
44 7.3 Genel Karşılıklar 27 62 89
45 7.4 Diğer Karşılıklar 66 146 212
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 131 0 131
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 4 0 4
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.959 1.680 3.638
50 ARA TOPLAM 11.273 38.935 50.209
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 10.826 -16 10.809
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.926 0 3.926
56 13.2 Sermaye Yedekleri 133 0 133
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 131 0 131
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59 0 59
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25 -16 9
62 13.5 Kâr Yedekleri 6.033 0 6.033
63      13.5.1 Yasal Yedekler 414 0 414
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 5.653 0 5.653
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -34 0 -34
67 13.6 Kâr veya Zarar 650 0 650
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 166 0 166
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 484 0 484
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 22.099 38.919 61.018
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 142.256 454.770 597.026
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 1.330 2.002 3.331
75 V. TAAHHÜTLER 3.287 4.278 7.565
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 2 470 472
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 3.285 3.808 7.093
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 3.285 3.808 7.093
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.844 3.673 6.516
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 441 136 577
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4.480 13.632 18.112
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.835 7.949 9.785
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.112 3.004 4.116
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 724 4.945 5.668
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.644 5.683 8.327
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 101 434 535
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.544 4.586 7.130
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 663 663
93 VII. EMANET KIYMETLER 9.792 27.686 37.477
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 161.144 502.368 663.512