Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/7
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/7, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 854 2.624 3.478
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 76 5 81
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 348 0 348
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 14.462 40.584 55.045
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 13.612 40.129 53.741
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 17.610 45.478 63.088
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 24 0 24
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 4.022 5.349 9.371
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 98 3 101
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.158 2.120 4.278
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.406 1.669 3.074
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 351 0 351
21 6.1 İştirakler (Net) 245 0 245
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 106 0 106
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 838 0 838
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 90 0 90
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 0 14
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 49 0 49
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 490 0 490
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.838 2.272 4.110
30 ARA TOPLAM 19.412 45.485 64.897
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 298 0 298
32 13.1 Satış Amaçlı 298 0 298
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 19.710 45.485 65.195
35 I. ALINAN KREDİLER 9.692 37.685 47.377
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 57 5 63
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.270 0 1.270
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 191 399 590
41 VII. KARŞILIKLAR 182 260 442
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 71 0 71
44 7.3 Genel Karşılıklar 28 99 128
45 7.4 Diğer Karşılıklar 82 161 243
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 133 0 133
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 30 0 30
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.047 1.872 3.920
50 ARA TOPLAM 13.602 40.222 53.824
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 11.378 -7 11.371
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.939 0 3.939
56 13.2 Sermaye Yedekleri 134 0 134
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 132 0 132
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 141 0 141
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18 -7 11
62 13.5 Kâr Yedekleri 6.142 0 6.142
63      13.5.1 Yasal Yedekler 422 0 422
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 5.753 0 5.753
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -34 0 -34
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.004 0 1.004
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 26 0 26
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 978 0 978
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 24.980 40.216 65.195
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 153.560 510.652 664.213
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 1.808 2.014 3.822
75 V. TAAHHÜTLER 3.886 4.638 8.524
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 8 540 548
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 3.878 4.098 7.977
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 3.878 4.098 7.977
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 3.458 3.982 7.440
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 420 117 537
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4.529 13.220 17.749
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.662 8.767 10.429
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.139 3.173 4.312
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 524 5.594 6.117
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.867 4.453 7.320
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 109 395 504
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.754 3.339 6.093
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 4 3 7
92      6.2.5 Diğer 0 715 715
93 VII. EMANET KIYMETLER 10.572 31.255 41.827
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 174.356 561.779 736.135