Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/6
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/6, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 542 2.542 3.084
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 8 0 8
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 92 60 151
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 63 0 63
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 12.433 42.036 54.469
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 11.439 41.132 52.570
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 15.126 46.631 61.757
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 8 0 8
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 3.694 5.500 9.194
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 101 2 103
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.225 2.488 4.713
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.331 1.586 2.917
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 419 0 419
21 6.1 İştirakler (Net) 305 0 305
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 113 0 113
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 495 1 496
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 44 0 44
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 135 0 135
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 549 0 549
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.666 1.608 3.274
30 ARA TOPLAM 16.446 46.247 62.693
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 405 0 405
32 13.1 Satış Amaçlı 405 0 405
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 16.851 46.247 63.098
35 I. ALINAN KREDİLER 4.536 38.764 43.299
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 33 14 47
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.782 0 5.782
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 1 1
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 118 429 547
41 VII. KARŞILIKLAR 139 150 289
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 59 0 59
44 7.3 Genel Karşılıklar 15 48 63
45 7.4 Diğer Karşılıklar 65 102 167
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 28 0 28
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 3 0 3
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.969 1.457 3.426
50 ARA TOPLAM 12.608 40.815 53.422
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 9.684 -9 9.676
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.858 0 3.858
56 13.2 Sermaye Yedekleri 133 0 133
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 130 0 130
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 50 0 50
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14 -9 -22
62 13.5 Kâr Yedekleri 5.077 0 5.077
63      13.5.1 Yasal Yedekler 395 0 395
64      13.5.2 Statü Yedekleri 1 0 1
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 4.715 0 4.715
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -34 0 -34
67 13.6 Kâr veya Zarar 580 0 580
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 21 0 21
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 559 0 559
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 22.292 40.806 63.098
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 121.678 376.653 498.331
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 2.657 2.176 4.833
75 V. TAAHHÜTLER 2.463 3.088 5.551
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 2 242 244
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 2.461 2.846 5.307
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 2.461 2.846 5.307
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.123 2.637 4.760
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 338 209 546
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 5.357 13.732 19.089
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.163 8.313 10.476
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.139 3.010 4.148
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.024 5.303 6.327
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.194 5.419 8.613
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 237 227 464
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.957 4.425 7.383
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 766 766
93 VII. EMANET KIYMETLER 7.819 23.340 31.159
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 139.973 418.990 558.963