Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/9
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/9, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 602 3.414 4.016
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 38 0 38
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 116 123 239
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 82 0 82
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 11.880 38.098 49.978
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 10.778 37.321 48.099
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 14.245 42.354 56.599
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 10 0 10
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 3.477 5.033 8.510
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 100 2 102
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.414 2.317 4.731
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.412 1.542 2.954
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 422 0 422
21 6.1 İştirakler (Net) 305 0 305
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 116 0 116
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 592 1 593
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 47 0 47
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 15 0 15
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 95 0 95
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 486 0 486
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.706 1.519 3.224
30 ARA TOPLAM 16.080 43.155 59.235
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 428 0 428
32 13.1 Satış Amaçlı 428 0 428
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 16.508 43.155 59.663
35 I. ALINAN KREDİLER 5.885 36.260 42.145
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 29 12 41
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.820 0 2.820
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1 1 1
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 89 319 408
41 VII. KARŞILIKLAR 155 147 303
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 61 0 61
44 7.3 Genel Karşılıklar 14 50 64
45 7.4 Diğer Karşılıklar 81 97 178
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 46 0 46
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 7 0 7
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.077 1.762 3.839
50 ARA TOPLAM 11.110 38.500 49.610
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 10.070 -17 10.053
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.902 0 3.902
56 13.2 Sermaye Yedekleri 133 0 133
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 130 0 130
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60 0 60
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26 -17 10
62 13.5 Kâr Yedekleri 5.074 0 5.074
63      13.5.1 Yasal Yedekler 397 0 397
64      13.5.2 Statü Yedekleri 1 0 1
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 4.709 0 4.709
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -34 0 -34
67 13.6 Kâr veya Zarar 876 0 876
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı -19 0 -19
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 895 0 895
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 21.180 38.483 59.663
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 123.760 386.355 510.115
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 1.913 1.903 3.817
75 V. TAAHHÜTLER 2.571 2.764 5.335
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 2 295 297
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 2.569 2.469 5.038
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 2.569 2.469 5.038
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.126 2.298 4.424
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 442 172 614
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4.616 13.110 17.725
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.984 7.403 9.387
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.103 2.581 3.685
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 881 4.822 5.703
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.632 5.706 8.338
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 509 554 1.062
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.123 4.465 6.588
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 688 688
93 VII. EMANET KIYMETLER 8.068 22.843 30.911
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 140.927 426.976 567.903