Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/5
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/5, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 606 3.759 4.365
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 8 0 8
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 92 48 140
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 56 0 56
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 12.536 43.470 56.007
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 11.511 42.470 53.980
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 15.216 48.091 63.307
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 7 0 7
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 3.712 5.621 9.333
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 98 2 100
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.371 2.538 4.908
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.443 1.539 2.982
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 408 0 408
21 6.1 İştirakler (Net) 305 0 305
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 103 0 103
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 499 1 501
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 45 0 45
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 136 0 136
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 590 0 590
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.668 1.593 3.261
30 ARA TOPLAM 16.643 48.872 65.515
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 317 0 317
32 13.1 Satış Amaçlı 317 0 317
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 16.960 48.872 65.833
35 I. ALINAN KREDİLER 5.003 40.739 45.741
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 34 15 49
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.745 0 5.745
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 197 507 703
41 VII. KARŞILIKLAR 140 149 289
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 59 0 59
44 7.3 Genel Karşılıklar 21 45 65
45 7.4 Diğer Karşılıklar 61 104 165
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 50 0 50
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 4 0 4
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.950 1.696 3.646
50 ARA TOPLAM 13.123 43.106 56.229
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 9.604 -1 9.604
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.858 0 3.858
56 13.2 Sermaye Yedekleri 133 0 133
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 130 0 130
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2 0 -2
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -35 -1 -36
62 13.5 Kâr Yedekleri 5.107 0 5.107
63      13.5.1 Yasal Yedekler 395 0 395
64      13.5.2 Statü Yedekleri 1 0 1
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 4.709 0 4.709
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 2 0 2
67 13.6 Kâr veya Zarar 545 0 545
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 27 0 27
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 518 0 518
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 22.727 43.105 65.833
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 121.734 381.861 503.595
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 2.787 2.315 5.101
75 V. TAAHHÜTLER 2.500 3.262 5.762
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 2 253 255
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 2.499 3.008 5.507
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 2.499 3.008 5.507
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.164 2.789 4.953
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 334 219 553
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 5.623 13.996 19.618
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.085 8.411 10.496
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.056 3.011 4.067
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.030 5.400 6.430
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.537 5.585 9.122
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 346 340 686
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 3.191 4.456 7.647
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 789 789
93 VII. EMANET KIYMETLER 7.768 23.408 31.176
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 140.412 424.841 565.253