Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/10
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/10, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 642 2.617 3.259
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 21 0 21
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 109 96 205
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 77 0 77
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 11.808 38.200 50.008
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 10.765 37.379 48.143
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 14.203 42.412 56.615
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 9 0 9
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 3.447 5.034 8.481
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 97 2 99
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.383 2.375 4.759
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.437 1.556 2.993
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 422 0 422
21 6.1 İştirakler (Net) 305 0 305
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 116 0 116
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 610 1 611
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 46 0 46
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 15 0 15
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 80 0 80
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 501 0 501
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.684 1.762 3.445
30 ARA TOPLAM 16.014 42.676 58.689
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 327 0 327
32 13.1 Satış Amaçlı 327 0 327
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 16.341 42.676 59.016
35 I. ALINAN KREDİLER 6.134 35.756 41.891
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 31 11 42
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.427 0 2.427
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 1
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 84 318 402
41 VII. KARŞILIKLAR 158 165 324
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 70 0 70
44 7.3 Genel Karşılıklar 13 46 59
45 7.4 Diğer Karşılıklar 75 120 195
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 88 0 88
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 6 0 6
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.209 1.465 3.674
50 ARA TOPLAM 11.138 37.716 48.854
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 10.180 -17 10.163
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.906 0 3.906
56 13.2 Sermaye Yedekleri 133 0 133
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 130 0 130
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56 0 56
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 32 -17 15
62 13.5 Kâr Yedekleri 5.074 0 5.074
63      13.5.1 Yasal Yedekler 398 0 398
64      13.5.2 Statü Yedekleri 1 0 1
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 4.709 0 4.709
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -34 0 -34
67 13.6 Kâr veya Zarar 980 0 980
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 24 0 24
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 956 0 956
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 21.318 37.699 59.016
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 119.989 385.685 505.674
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 1.877 1.966 3.843
75 V. TAAHHÜTLER 2.512 3.061 5.573
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 2 282 284
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 2.510 2.779 5.289
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 2.510 2.779 5.289
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.057 2.613 4.670
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 453 166 619
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4.764 13.167 17.930
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.049 7.609 9.658
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.168 2.677 3.845
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 881 4.932 5.813
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.715 5.558 8.272
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 358 605 963
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.357 4.258 6.615
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 695 695
93 VII. EMANET KIYMETLER 8.183 23.629 31.812
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 137.325 427.506 564.832