Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/5
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/5, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 995 3.633 4.627
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 2 0 2
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 91 5 96
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 229 0 229
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 13.289 39.845 53.134
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 12.468 39.222 51.690
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 16.143 44.466 60.610
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 13 0 14
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 3.689 5.245 8.934
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 58 3 61
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.198 2.230 4.429
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.435 1.610 3.045
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 351 0 351
21 6.1 İştirakler (Net) 245 0 245
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 106 0 106
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 758 0 758
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 85 0 85
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 0 14
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 51 0 51
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 475 0 475
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.786 1.860 3.647
30 ARA TOPLAM 18.126 45.344 63.470
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 238 0 238
32 13.1 Satış Amaçlı 238 0 238
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 18.365 45.344 63.708
35 I. ALINAN KREDİLER 7.857 38.118 45.974
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 57 10 66
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.945 0 1.945
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 77 289 366
41 VII. KARŞILIKLAR 173 239 411
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 70 0 70
44 7.3 Genel Karşılıklar 25 86 110
45 7.4 Diğer Karşılıklar 78 153 231
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 46 0 46
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 35 0 35
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 1.990 1.820 3.810
50 ARA TOPLAM 12.180 40.475 52.655
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 11.067 -13 11.054
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.934 0 3.934
56 13.2 Sermaye Yedekleri 133 0 133
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 131 0 131
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 85 0 85
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28 -13 15
62 13.5 Kâr Yedekleri 6.034 0 6.034
63      13.5.1 Yasal Yedekler 415 0 415
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 5.653 0 5.653
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -34 0 -34
67 13.6 Kâr veya Zarar 853 0 853
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 158 0 158
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 695 0 695
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 23.247 40.462 63.708
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 147.830 475.325 623.154
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 1.687 1.940 3.627
75 V. TAAHHÜTLER 3.303 4.637 7.940
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 2 578 580
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 3.300 4.059 7.360
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 3.300 4.059 7.360
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.873 3.927 6.801
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 427 132 559
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 4.275 12.911 17.185
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.629 8.020 9.649
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.105 3.050 4.155
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 524 4.970 5.494
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.646 4.890 7.536
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 71 340 411
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 2.575 3.732 6.307
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 818 818
93 VII. EMANET KIYMETLER 10.020 29.300 39.320
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 167.114 524.112 691.226