Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/11
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/11, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 411 3.640 4.050
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 45 0 45
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 108 13 120
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 586 0 586
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 16.799 41.928 58.728
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 16.137 41.616 57.754
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 20.731 46.942 67.672
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 45 0 45
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 4.638 5.326 9.964
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 90 3 93
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.029 2.304 4.334
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.457 1.995 3.453
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 351 0 351
21 6.1 İştirakler (Net) 245 0 245
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 106 0 106
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.048 0 1.048
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 70 0 70
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 21 0 21
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 65 0 65
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 520 0 520
29 XII. DİĞER AKTİFLER 2.671 3.801 6.472
30 ARA TOPLAM 22.695 49.382 72.077
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 392 0 392
32 13.1 Satış Amaçlı 392 0 392
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 23.088 49.382 72.470
35 I. ALINAN KREDİLER 10.706 41.032 51.738
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 63 4 67
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.120 0 2.120
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 180 488 668
41 VII. KARŞILIKLAR 196 220 415
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 79 0 79
44 7.3 Genel Karşılıklar 14 20 34
45 7.4 Diğer Karşılıklar 103 199 302
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 106 0 106
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 94 0 94
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.405 2.687 5.092
50 ARA TOPLAM 15.870 44.431 60.301
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 12.189 -21 12.169
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.939 0 3.939
56 13.2 Sermaye Yedekleri 134 0 134
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 132 0 132
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 326 0 326
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71 -21 50
62 13.5 Kâr Yedekleri 6.165 0 6.165
63      13.5.1 Yasal Yedekler 422 0 422
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 5.767 0 5.767
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -24 0 -24
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.554 0 1.554
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 102 0 102
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.451 0 1.451
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 28.060 44.410 72.470
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 167.038 583.034 750.072
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 2.590 2.221 4.811
75 V. TAAHHÜTLER 5.129 6.891 12.021
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 10 646 656
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 5.119 6.245 11.364
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 5.119 6.245 11.364
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 4.629 6.135 10.764
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 491 110 600
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 5.046 15.077 20.123
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.896 10.341 12.238
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.373 3.381 4.754
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 524 6.960 7.484
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.149 4.736 7.885
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 109 370 479
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 3.041 3.709 6.750
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 657 657
93 VII. EMANET KIYMETLER 11.457 36.351 47.809
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 191.260 643.574 834.834