Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/6
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/6, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 198 932 1.130
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 66 0 66
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 21 7 28
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 93 0 93
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 25.911 3.905 29.815
6 5.1 Faktoring Alacakları 25.481 3.804 29.285
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 12.921 609 13.530
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 12.559 3.196 15.755
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 33 0 33
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.127 282 2.410
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.730 182 1.913
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 137 0 137
21 6.1 İştirakler (Net) 97 0 97
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 40 0 40
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 580 0 581
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 75 0 75
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 71 0 71
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 25 0 25
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 282 0 282
29 XII. DİĞER AKTİFLER 518 6 523
30 ARA TOPLAM 27.975 4.849 32.825
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 118 0 118
32 13.1 Satış Amaçlı 118 0 118
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 28.094 4.849 32.943
35 I. ALINAN KREDİLER 17.467 3.730 21.196
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 446 39 485
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 137 70 207
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.851 0 2.851
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1 0 1
41 VII. KARŞILIKLAR 180 12 193
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 84 0 84
44 7.3 Genel Karşılıklar 40 0 40
45 7.4 Diğer Karşılıklar 56 12 68
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 138 0 138
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 5 0 5
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 332 18 349
50 ARA TOPLAM 21.556 3.868 25.425
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 7.518 0 7.518
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 2.981 0 2.981
56 13.2 Sermaye Yedekleri 273 0 273
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10 0 10
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 263 0 263
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 80 0 80
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17 0 17
62 13.5 Kâr Yedekleri 3.017 0 3.017
63      13.5.1 Yasal Yedekler 456 0 456
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.513 0 2.513
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 47 0 47
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.151 0 1.151
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 351 0 351
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 800 0 800
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 29.075 3.868 32.943
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 4.246 1.847 6.093
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 6.956 983 7.939
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 460.898 87.994 548.892
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 9.078 73 9.151
75 V. TAAHHÜTLER 900 20 921
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 899 20 919
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 851 1.094 1.945
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 2 2
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 2 2
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 851 1.092 1.943
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 15 14 29
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 836 1.077 1.914
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 24.923 5.191 30.114
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 507.853 97.202 605.054