Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/8
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/8, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 138 802 940
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 50 0 50
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 20 0 20
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 99 0 99
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 24.691 3.494 28.185
6 5.1 Faktoring Alacakları 24.295 3.403 27.699
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 13.229 562 13.791
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 11.066 2.841 13.908
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 18 0 18
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.112 281 2.394
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.734 191 1.925
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 137 0 137
21 6.1 İştirakler (Net) 97 0 97
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 40 0 40
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 604 0 604
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 63 0 63
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 71 0 71
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 49 0 49
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 263 0 263
29 XII. DİĞER AKTİFLER 576 4 580
30 ARA TOPLAM 26.761 4.301 31.061
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 117 0 117
32 13.1 Satış Amaçlı 117 0 117
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 26.878 4.301 31.179
35 I. ALINAN KREDİLER 16.381 3.397 19.777
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 460 49 509
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 141 61 202
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.156 0 2.156
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 7 1 7
41 VII. KARŞILIKLAR 176 12 188
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 87 0 87
44 7.3 Genel Karşılıklar 23 0 23
45 7.4 Diğer Karşılıklar 66 12 78
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 122 0 122
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 8 0 8
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 345 34 379
50 ARA TOPLAM 19.794 3.554 23.349
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 7.830 0 7.830
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.011 0 3.011
56 13.2 Sermaye Yedekleri 277 0 277
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10 0 10
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 267 0 267
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 80 0 80
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25 0 25
62 13.5 Kâr Yedekleri 2.997 0 2.997
63      13.5.1 Yasal Yedekler 457 0 457
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.493 0 2.493
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 47 0 47
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.440 0 1.440
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 338 0 338
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.102 0 1.102
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 27.624 3.554 31.179
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 2.645 1.674 4.319
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 8.300 1.234 9.534
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 473.335 87.387 560.722
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 8.614 78 8.692
75 V. TAAHHÜTLER 858 59 917
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 857 59 915
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 713 842 1.555
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 3 3
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 3 3
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 713 839 1.551
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 12 12 24
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 700 827 1.527
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 25.219 5.282 30.502
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 519.684 96.555 616.239