Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/5
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/5, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 766 535 1.301
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 38 0 38
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 3 1 4
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 128 0 128
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 24.283 3.822 28.104
6 5.1 Faktoring Alacakları 24.041 3.718 27.759
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 14.077 980 15.057
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 9.964 2.739 12.702
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 11 0 11
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.697 389 2.087
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.466 286 1.752
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 138 0 138
21 6.1 İştirakler (Net) 98 0 98
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 41 0 41
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 659 0 659
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 66 0 66
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 110 0 110
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 34 0 34
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 214 0 214
29 XII. DİĞER AKTİFLER 379 12 391
30 ARA TOPLAM 26.818 4.370 31.188
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 124 0 124
32 13.1 Satış Amaçlı 124 0 124
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 26.942 4.370 31.312
35 I. ALINAN KREDİLER 15.212 3.937 19.150
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 452 35 486
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 198 64 262
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.331 0 2.331
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 25 0 26
41 VII. KARŞILIKLAR 209 15 224
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 103 0 103
44 7.3 Genel Karşılıklar 38 0 38
45 7.4 Diğer Karşılıklar 68 15 83
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 71 0 71
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 4 0 4
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 160 24 184
50 ARA TOPLAM 18.663 4.074 22.737
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 8.574 0 8.574
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.443 0 3.443
56 13.2 Sermaye Yedekleri 219 0 219
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10 0 10
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 209 0 209
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 75 0 75
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45 0 45
62 13.5 Kâr Yedekleri 3.276 0 3.276
63      13.5.1 Yasal Yedekler 510 0 510
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.719 0 2.719
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 47 0 47
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.516 0 1.516
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 985 0 985
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 531 0 531
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 27.237 4.074 31.312
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 2.682 1.782 4.464
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 7.405 1.481 8.886
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 532.727 111.753 644.480
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 7.695 128 7.823
75 V. TAAHHÜTLER 205 36 242
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 204 36 240
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 777 899 1.677
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 777 899 1.677
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 12 18 31
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 765 881 1.646
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 24.814 6.228 31.042
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 576.305 122.308 698.613