Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/12
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/12, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 554 446 1.000
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 123 0 123
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 26 1 27
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 271 0 271
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 39.221 5.635 44.855
6 5.1 Faktoring Alacakları 39.031 5.534 44.565
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 19.427 1.243 20.670
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 19.604 4.290 23.894
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 14 47 61
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.662 166 1.828
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.487 112 1.598
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 180 0 180
21 6.1 İştirakler (Net) 133 0 133
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 47 0 47
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 682 0 682
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 73 0 73
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 112 0 112
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 19 0 19
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 229 0 229
29 XII. DİĞER AKTİFLER 324 23 347
30 ARA TOPLAM 41.814 6.105 47.919
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 125 0 125
32 13.1 Satış Amaçlı 125 0 125
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 41.939 6.105 48.044
35 I. ALINAN KREDİLER 28.477 5.309 33.786
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 653 37 690
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 181 71 252
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.802 0 3.802
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 0 2
41 VII. KARŞILIKLAR 223 16 238
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 118 0 118
44 7.3 Genel Karşılıklar 33 0 33
45 7.4 Diğer Karşılıklar 71 16 87
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 109 0 109
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 8 0 8
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 185 25 210
50 ARA TOPLAM 33.640 5.458 39.098
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 8.946 0 8.946
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.808 0 3.808
56 13.2 Sermaye Yedekleri 214 0 214
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10 0 10
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 205 0 205
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 98 0 98
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155 0 155
62 13.5 Kâr Yedekleri 3.339 0 3.339
63      13.5.1 Yasal Yedekler 548 0 548
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.744 0 2.744
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 47 0 47
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.332 0 1.332
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 353 0 353
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 979 0 979
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 42.586 5.458 48.044
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 3.170 3.000 6.170
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 8.437 1.654 10.091
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 581.756 126.326 708.082
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 9.601 128 9.730
75 V. TAAHHÜTLER 451 31 482
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 447 31 479
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 4 0 4
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 4 0 4
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 977 1.091 2.069
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 977 1.091 2.069
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 34 32 67
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 943 1.059 2.002
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 31.322 7.004 38.326
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 635.714 139.236 774.949