Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2019/9
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/9, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 145 654 798
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 58 0 58
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 34 0 34
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 100 0 100
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 26.800 3.770 30.570
6 5.1 Faktoring Alacakları 26.377 3.676 30.053
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 13.817 569 14.386
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 12.560 3.107 15.667
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 18 0 18
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.158 280 2.438
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.752 186 1.938
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 138 0 138
21 6.1 İştirakler (Net) 98 0 98
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 40 0 40
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 609 0 610
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 63 0 63
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 71 0 71
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 53 0 53
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 257 0 257
29 XII. DİĞER AKTİFLER 536 6 541
30 ARA TOPLAM 28.864 4.430 33.294
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 117 0 117
32 13.1 Satış Amaçlı 117 0 117
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 28.981 4.430 33.411
35 I. ALINAN KREDİLER 18.757 3.452 22.209
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 480 40 520
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 137 57 194
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.812 0 1.812
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1 1 2
41 VII. KARŞILIKLAR 179 12 191
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 89 0 89
44 7.3 Genel Karşılıklar 22 0 22
45 7.4 Diğer Karşılıklar 67 12 79
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 149 0 149
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 8 0 8
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 378 16 394
50 ARA TOPLAM 21.901 3.578 25.478
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 7.932 0 7.932
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.012 0 3.012
56 13.2 Sermaye Yedekleri 278 0 278
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10 0 10
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 268 0 268
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 81 0 81
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25 0 25
62 13.5 Kâr Yedekleri 2.997 0 2.997
63      13.5.1 Yasal Yedekler 457 0 457
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.493 0 2.493
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 47 0 47
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.540 0 1.540
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 341 0 341
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.200 0 1.200
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 29.833 3.578 33.411
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 2.600 1.735 4.335
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 8.034 1.140 9.174
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 476.189 85.065 561.254
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 8.494 71 8.566
75 V. TAAHHÜTLER 762 15 777
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 761 15 776
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 924 983 1.907
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 3 3
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 3 3
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 924 980 1.903
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 12 12 24
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 911 968 1.880
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 25.585 5.151 30.736
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 522.587 94.161 616.748