Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2020/7
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/7, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 628 413 1.040
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 126 0 126
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 1 1 3
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 145 0 145
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 26.517 4.078 30.594
6 5.1 Faktoring Alacakları 26.305 4.002 30.308
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 14.502 1.069 15.571
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 11.803 2.933 14.737
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 11 0 11
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.688 374 2.062
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.488 298 1.786
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 131 0 131
21 6.1 İştirakler (Net) 89 0 89
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 42 0 42
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 660 1 661
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 67 0 67
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 110 0 110
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 9 0 9
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 221 0 221
29 XII. DİĞER AKTİFLER 370 3 373
30 ARA TOPLAM 28.986 4.495 33.481
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 121 0 121
32 13.1 Satış Amaçlı 121 0 121
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 29.106 4.495 33.602
35 I. ALINAN KREDİLER 17.313 3.881 21.194
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 712 54 766
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 192 67 260
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.200 0 2.200
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 34 0 34
41 VII. KARŞILIKLAR 212 15 227
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 105 0 105
44 7.3 Genel Karşılıklar 37 0 37
45 7.4 Diğer Karşılıklar 69 15 84
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 92 0 92
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 4 0 4
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 163 14 178
50 ARA TOPLAM 20.921 4.031 24.953
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 8.649 0 8.649
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 3.653 0 3.653
56 13.2 Sermaye Yedekleri 210 0 210
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10 0 10
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 201 0 201
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 76 0 76
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 63 0 63
62 13.5 Kâr Yedekleri 3.322 0 3.322
63      13.5.1 Yasal Yedekler 534 0 534
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 2.741 0 2.741
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 47 0 47
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.325 0 1.325
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 682 0 682
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 643 0 643
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 29.570 4.031 33.602
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 2.997 1.918 4.916
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 7.590 1.707 9.298
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 543.643 117.092 660.735
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 8.052 121 8.173
75 V. TAAHHÜTLER 196 118 314
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 195 118 313
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 939 1.078 2.017
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 939 1.078 2.017
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 3 7 10
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 936 1.071 2.008
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 25.376 7.060 32.435
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 588.793 129.095 717.888