Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2019/9
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/9, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.772 762 2.534
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 392 33 424
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 22.859 1.269 24.128
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 21.803 1.247 23.050
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 10.299 0 10.299
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 11.504 1.247 12.751
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 2 0 2
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.413 22 2.435
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.360 0 1.360
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 83 0 83
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 83 0 83
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 49 0 49
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 98 0 98
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 30 0 30
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 154 0 154
29 XII. DİĞER AKTİFLER 235 50 286
30 ARA TOPLAM 25.672 2.114 27.786
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 12 0 12
32 13.1 Satış Amaçlı 12 0 12
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 25.684 2.114 27.798
35 I. ALINAN KREDİLER 13.151 6.497 19.648
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 29 0 29
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.501 0 1.501
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 108 12 120
41 VII. KARŞILIKLAR 443 0 443
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 37 0 37
44 7.3 Genel Karşılıklar 346 0 346
45 7.4 Diğer Karşılıklar 59 0 60
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 70 0 70
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 65 0 65
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 26 0 26
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 825 70 895
50 ARA TOPLAM 16.216 6.580 22.796
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 5.002 0 5.002
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 2.643 0 2.643
56 13.2 Sermaye Yedekleri -5 0 -5
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri -5 0 -5
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 0
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14 0 -14
62 13.5 Kâr Yedekleri 1.697 0 1.697
63      13.5.1 Yasal Yedekler 179 0 179
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 1.518 0 1.518
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 13.6 Kâr veya Zarar 682 0 682
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 241 0 241
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 441 0 441
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 21.218 6.580 27.798
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 63.993 10.656 74.649
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 701 41 742
75 V. TAAHHÜTLER 1.772 9 1.781
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 1 0 1
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1.771 9 1.780
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1.771 9 1.780
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1.762 1.997 3.759
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 176 22 198
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 176 22 198
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.585 1.976 3.561
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 1.568 1.959 3.526
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 18 17 35
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 159 1 160
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 68.387 12.704 81.091