Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2020/5
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/5, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.807 927 2.734
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 15 0 15
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 300 0 300
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 19.863 1.567 21.429
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 19.380 1.467 20.847
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 9.290 0 9.290
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 10.090 1.467 11.557
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 3 0 3
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.877 104 1.981
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.397 4 1.401
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 83 0 83
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 83 0 83
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 56 0 56
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 119 0 119
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 21 0 21
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 133 0 133
29 XII. DİĞER AKTİFLER 227 846 1.073
30 ARA TOPLAM 22.624 3.340 25.964
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 7 0 7
32 13.1 Satış Amaçlı 7 0 7
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 22.631 3.340 25.971
35 I. ALINAN KREDİLER 11.981 5.817 17.798
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 27 0 28
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.214 0 1.214
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 35 0 35
41 VII. KARŞILIKLAR 539 1 540
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 39 0 39
44 7.3 Genel Karşılıklar 461 0 461
45 7.4 Diğer Karşılıklar 39 1 40
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 80 0 80
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 62 0 62
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 25 0 25
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 672 31 702
50 ARA TOPLAM 14.636 5.849 20.485
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 5.486 0 5.486
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 2.675 0 2.675
56 13.2 Sermaye Yedekleri -8 0 -8
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri -8 0 -8
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1 0 -1
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16 0 -16
62 13.5 Kâr Yedekleri 2.082 0 2.082
63      13.5.1 Yasal Yedekler 192 0 192
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 1.890 0 1.890
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 13.6 Kâr veya Zarar 752 0 752
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 489 0 489
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 263 0 263
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 20.122 5.849 25.971
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 59.956 8.390 68.346
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 198 1.733 1.931
75 V. TAAHHÜTLER 2.053 0 2.053
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 1 0 1
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 2.051 0 2.051
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 2.051 0 2.051
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 754 876 1.630
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 170 0 170
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 170 0 170
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 584 876 1.460
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 548 843 1.391
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 35 34 69
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 120 0 120
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 63.080 11.000 74.081