Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2020/7
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/7, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.570 180 1.750
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 16 0 16
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 330 0 330
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 20.963 1.677 22.641
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 20.527 1.570 22.098
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 10.141 0 10.141
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 10.386 1.570 11.957
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 1 0 1
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.840 111 1.951
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.405 4 1.409
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 83 0 83
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 83 0 83
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 55 0 55
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 122 0 122
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 17 0 17
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 107 0 107
29 XII. DİĞER AKTİFLER 278 859 1.137
30 ARA TOPLAM 23.541 2.716 26.257
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 5 0 5
32 13.1 Satış Amaçlı 5 0 5
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 23.546 2.716 26.262
35 I. ALINAN KREDİLER 12.547 5.032 17.579
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 33 0 33
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.450 0 1.450
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 24 0 24
41 VII. KARŞILIKLAR 526 1 527
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 42 0 42
44 7.3 Genel Karşılıklar 437 0 437
45 7.4 Diğer Karşılıklar 47 1 48
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 107 0 107
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 70 0 70
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 24 0 24
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 700 22 722
50 ARA TOPLAM 15.479 5.056 20.535
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 5.727 0 5.727
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 2.675 0 2.675
56 13.2 Sermaye Yedekleri 3 0 3
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 3 0 3
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2 0 -2
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -18 0 -18
62 13.5 Kâr Yedekleri 2.142 0 2.142
63      13.5.1 Yasal Yedekler 194 0 194
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 1.948 0 1.948
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 13.6 Kâr veya Zarar 926 0 926
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 429 0 429
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 497 0 497
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 21.206 5.056 26.262
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 60.823 8.058 68.881
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 196 1.756 1.952
75 V. TAAHHÜTLER 2.808 2 2.810
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 3 0 3
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 2.805 2 2.807
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 2.805 2 2.807
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 753 897 1.650
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 170 0 170
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 170 0 170
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 583 897 1.480
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 548 862 1.411
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 35 35 70
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 128 0 128
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 64.708 10.714 75.421