Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2020/12
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2020/12, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.701 566 2.266
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 76 0 76
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 30.136 1.929 32.065
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 29.893 1.843 31.735
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 13.758 0 13.758
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 16.134 1.843 17.977
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.432 92 1.524
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.188 5 1.193
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 83 0 83
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 83 0 83
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 63 0 63
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 151 0 151
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 28 0 28
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 107 0 107
29 XII. DİĞER AKTİFLER 328 873 1.201
30 ARA TOPLAM 32.673 3.367 36.040
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 6 0 6
32 13.1 Satış Amaçlı 6 0 6
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 32.679 3.367 36.046
35 I. ALINAN KREDİLER 21.471 4.795 26.266
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 31 0 31
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.705 0 1.705
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 21 0 21
41 VII. KARŞILIKLAR 450 2 452
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 54 0 54
44 7.3 Genel Karşılıklar 347 0 347
45 7.4 Diğer Karşılıklar 49 2 51
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 133 0 133
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 14 0 14
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 27 0 27
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 994 70 1.065
50 ARA TOPLAM 24.846 4.867 29.714
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 6.333 0 6.333
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 2.675 0 2.675
56 13.2 Sermaye Yedekleri 3 0 3
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 3 0 3
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3 0 -3
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4 0 -4
62 13.5 Kâr Yedekleri 2.146 0 2.146
63      13.5.1 Yasal Yedekler 194 0 194
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 1.952 0 1.952
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.515 0 1.515
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 425 0 425
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.090 0 1.090
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 31.179 4.867 36.046
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 84.537 7.014 91.551
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 310 1.772 2.082
75 V. TAAHHÜTLER 3.607 88 3.695
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 3 0 3
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 3.604 88 3.692
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 3.604 88 3.692
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1.082 958 2.039
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 170 0 170
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 170 0 170
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 912 958 1.869
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 880 928 1.808
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 31 29 61
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 105 0 105
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 89.641 9.831 99.473