Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2019/8
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2019/8, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.889 826 2.715
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 447 40 486
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 23.735 1.303 25.039
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 22.630 1.280 23.909
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 10.634 0 10.634
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 11.996 1.280 13.275
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 3 0 3
18 5.5 Takipteki Alacaklar 2.458 24 2.482
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.355 0 1.355
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 83 0 83
21 6.1 İştirakler (Net) 0 0 0
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 83 0 83
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 50 0 50
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 92 0 92
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 29 0 29
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 152 0 152
29 XII. DİĞER AKTİFLER 233 51 284
30 ARA TOPLAM 26.712 2.220 28.931
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 16 0 16
32 13.1 Satış Amaçlı 16 0 16
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 26.727 2.220 28.947
35 I. ALINAN KREDİLER 13.559 7.158 20.717
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 30 0 30
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.501 0 1.501
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 108 12 120
41 VII. KARŞILIKLAR 477 0 478
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 36 0 36
44 7.3 Genel Karşılıklar 372 0 372
45 7.4 Diğer Karşılıklar 70 0 70
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 56 0 56
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 71 0 71
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 25 0 25
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 894 103 997
50 ARA TOPLAM 16.722 7.274 23.995
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 4.952 0 4.952
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 2.643 0 2.643
56 13.2 Sermaye Yedekleri -3 0 -3
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri -3 0 -3
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0 0
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10 0 -10
62 13.5 Kâr Yedekleri 1.697 0 1.697
63      13.5.1 Yasal Yedekler 179 0 179
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 1.518 0 1.518
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 13.6 Kâr veya Zarar 625 0 625
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 241 0 241
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 383 0 383
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 21.673 7.274 28.947
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 64.855 13.120 77.975
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 814 42 856
75 V. TAAHHÜTLER 1.429 26 1.455
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 1 0 1
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 1.428 26 1.454
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1.428 26 1.454
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 2.183 2.401 4.584
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 271 37 308
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 271 37 308
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.912 2.364 4.276
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 1.894 2.347 4.241
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 18 17 35
92      6.2.5 Diğer 0 0 0
93 VII. EMANET KIYMETLER 149 1 150
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 69.429 15.591 85.020