Günlük Bülten
Tarih: 22 Eylül 2020 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 17.106 53.239 70.346
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 44.635 190.325 234.961
Zorunlu Karşılıklar 221 280.198 280.419
Bankalardan Alacaklar (*) 55.484 137.661 193.145
-Yurtiçi Bankalar 54.412 57.591 112.003
-Yurtdışı Bankalar 1.072 80.069 81.141
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 1.072 73.705 74.777
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 0 6.364 6.364
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 12.176 36.816 48.993
Menkul Değerler 591.143 447.384 1.038.527
-Kamu Borçlanma Senetleri 289.576 102.475 392.052
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 131.410 102.763 234.174
-Teminata Verilen Men. Değ. 160.901 216.745 377.647
-Diğer 9.254 25.398 34.653
Krediler (*) 2.265.287 1.259.890 3.525.177
Takipteki Alacaklar 135.851 14.984 150.835
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 101.821 8.368 110.190

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.590.383 1.842.326 3.432.709
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 363.675 737.335 1.101.011
-Vadeli Mevduat 1.226.708 1.104.990 2.331.698
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 860.214 1.181.487 2.041.701
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 730.169 660.838 1.391.008
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 849.888 - 849.888
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 13.563 112.281 125.844
Bankalara Borçlar (**) 100.097 716.280 816.378
-Yurtiçi Bankalar 71.020 95.386 166.407
-Yurtdışı Bankalar 29.076 620.894 649.970
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 64.525 75.089 139.615
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 139.923 80.574 220.498

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 358.047 605.508 963.555
Taahhütler 1.533.657 3.365.947 4.899.605
-Türev Finansal Araçlar 868.964 3.013.651 3.882.615
-Diğer Taahhütler 664.693 352.296 1.016.990
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 213.987 125.685 339.673
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 178.334 114.192 292.526
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 35.653 11.493 47.146

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:22.9.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 17106,64 53239,40 70346,04
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 44635,74 190325,73 234961,47
​Zorunlu Karşılıklar​ 221,29 280198,01 280419,30
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 55484,22 137661,23 193145,45
​-Yurtiçi Bankalar​ 54412,11 57591,40 112003,51
​-Yurtdışı Bankalar​ 1072,11 80069,83 81141,94
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1072,09 73705,45 74777,54
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,02 6364,37 6364,40
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 12176,69 36816,63 48993,31
​Menkul Değerler​ 591143,18 447384,05 1038527,23
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 289576,39 102475,98 392052,37
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 131410,73 102763,81 234174,54
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 160901,23 216745,83 377647,06
​-Diğer​ 9254,84 25398,42 34653,26
​Krediler (*)​ 2265287,07 1259890,77 3525177,85
​Takipteki Alacaklar​ 135851,10 14984,81 150835,91
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 101821,60 8368,85 110190,44
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1590383,79 1842326,09 3432709,87
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 363675,55 737335,61 1101011,15
​-Vadeli Mevduat​ 1226708,24 1104990,48 2331698,72
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 860214,45 1181487,32 2041701,77
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 730169,34 660838,77 1391008,11
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 849888,46 849888,46
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 13563,61 112281,14 125844,75
​Bankalara Borçlar (**)​ 100097,16 716280,87 816378,03
​-Yurtiçi Bankalar ​ 71020,98 95386,27 166407,26
​-Yurtdışı Bankalar ​ 29076,18 620894,60 649970,77
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 64525,94 75089,99 139615,93
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 139923,73 80574,82 220498,55
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 358047,43 605508,18 963555,62
​Taahhütler​ 1533657,69 3365947,80 4899605,49
​-Türev Finansal Araçlar​ 868964,05 3013651,17 3882615,23
​-Diğer Taahhütler​ 664693,64 352296,63 1016990,26
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 213987,67 125685,66 339673,33
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 178334,56 114192,42 292526,98
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 35653,11 11493,24 47146,35
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:22.9.2020) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2246,19 6993,58 9239,77
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 5862,45 25003,28 30865,73
​Zorunlu Karşılıklar​ 29,16 36837,93 36867,09
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7303,98 18105,45 25409,43
​-Yurtiçi Bankalar​ 7163,37 7587,48 14750,85
​-Yurtdışı Bankalar​ 140,60 10517,97 10658,57
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 140,60 9683,26 9823,86
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,00 834,71 834,71
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1600,25 4844,42 6444,67
​Menkul Değerler​ 77639,18 58768,53 136407,71
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 38030,14 13469,20 51499,34
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 17263,31 13510,34 30773,65
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 21130,75 28452,44 49583,19
​-Diğer​ 1214,98 3336,55 4551,53
​Krediler (*)​ 297536,15 165526,54 463062,69
​Takipteki Alacaklar​ 17845,63 1964,12 19809,76
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 13374,75 1096,59 14471,34
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 208848,62 242030,41 450879,03
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 47787,14 96886,53 144673,68
​-Vadeli Mevduat​ 161061,48 145143,87 306205,35
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 113001,80 155236,97 268238,77
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 95846,83 86793,43 182640,26
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 111686,14 111686,14
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 1783,52 14712,29 16495,81
​Bankalara Borçlar (**)​ 13141,28 94186,30 107327,58
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9325,30 12530,48 21855,78
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3815,98 81655,82 85471,80
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 8475,09 9884,10 18359,19
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 18384,33 10591,38 28975,71
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 47049,46 79581,22 126630,68
​Taahhütler​ 201499,93 442244,35 643744,28
​-Türev Finansal Araçlar​ 114151,89 395964,70 510116,59
​-Diğer Taahhütler​ 87348,04 46279,65 133627,69
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 28106,89 16519,69 44626,58
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 23401,09 15004,70 38405,79
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 4705,80 1514,98 6220,79İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.