Günlük Bülten
Tarih: 11 Eylül 2019 ÇarşambaAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 13.542 33.100 46.642
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 17.846 169.974 187.821
Zorunlu Karşılıklar 164 190.042 190.206
Bankalardan Alacaklar (*) 42.469 167.310 209.779
-Yurtiçi Bankalar 39.903 60.403 100.306
-Yurtdışı Bankalar 2.565 106.907 109.472
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 12.257 38.597 50.854
Menkul Değerler 380.026 223.951 603.977
-Kamu Borçlanma Senetleri 203.386 66.283 269.669
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 72.253 72.634 144.887
-Teminata Verilen Men. Değ. 96.414 68.441 164.856
-Diğer 7.972 16.591 24.563
Krediler (*) 1.522.210 1.005.535 2.527.745
Takipteki Alacaklar 118.493 6.182 124.675
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 80.932 2.637 83.569

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.123.414 1.236.900 2.360.315
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 211.975 327.258 539.233
-Vadeli Mevduat 911.438 909.642 1.821.081
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 705.621 778.497 1.484.118
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 417.793 458.403 876.196
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 567.248 - 567.248
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 1 86.853 86.855
Bankalara Borçlar (**) 77.478 596.732 674.210
-Yurtiçi Bankalar 55.464 76.674 132.139
-Yurtdışı Bankalar 22.014 520.057 542.071
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 40.289 75.962 116.251
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 74.556 57.444 132.001

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 314.188 474.704 788.893
Taahhütler 1.340.921 2.649.908 3.990.829
-Türev Finansal Araçlar 778.168 2.389.253 3.167.422
-Diğer Taahhütler 562.753 260.654 823.407
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 288.299 60.215 348.515
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 197.431 54.704 252.136
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 90.868 5.510 96.378

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:11.9.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 13542,49 33100,40 46642,90
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 17846,99 169974,53 187821,53
​Zorunlu Karşılıklar​ 164,80 190042,10 190206,90
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 42469,11 167310,74 209779,86
​-Yurtiçi Bankalar​ 39903,18 60403,72 100306,90
​-Yurtdışı Bankalar​ 2565,93 106907,02 109472,96
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 12257,36 38597,04 50854,40
​Menkul Değerler​ 380026,57 223951,05 603977,62
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 203386,63 66283,22 269669,85
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 72253,10 72634,64 144887,74
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 96414,38 68441,82 164856,19
​-Diğer​ 7972,46 16591,38 24563,83
​Krediler (*)​ 1522210,52 1005535,05 2527745,57
​Takipteki Alacaklar​ 118493,49 6182,35 124675,85
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 80932,16 2637,22 83569,38
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1123414,28 1236900,81 2360315,09
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 211975,44 327258,03 539233,47
​-Vadeli Mevduat​ 911438,84 909642,78 1821081,63
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 705621,23 778497,40 1484118,63
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 417793,05 458403,41 876196,46
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 567248,68 567248,68
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 1,87 86853,55 86855,42
​Bankalara Borçlar (**)​ 77478,84 596732,07 674210,91
​-Yurtiçi Bankalar ​ 55464,62 76674,93 132139,55
​-Yurtdışı Bankalar ​ 22014,22 520057,14 542071,36
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 40289,71 75962,15 116251,85
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 74556,95 57444,44 132001,39
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 314188,30 474704,88 788893,18
​Taahhütler​ 1340921,61 2649908,33 3990829,95
​-Türev Finansal Araçlar​ 778168,33 2389253,85 3167422,17
​-Diğer Taahhütler​ 562753,29 260654,49 823407,77
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 288299,71 60215,60 348515,31
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 197431,56 54704,81 252136,37
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 90868,15 5510,79 96378,94
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:11.9.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2362,94 5771,50 8134,43
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 3109,44 29646,37 32755,80
​Zorunlu Karşılıklar​ 28,78 33181,22 33210,00
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7385,97 29147,38 36533,36
​-Yurtiçi Bankalar​ 6938,95 10516,95 17455,91
​-Yurtdışı Bankalar​ 447,02 18630,43 19077,45
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2128,59 6718,34 8846,93
​Menkul Değerler​ 66403,29 39057,92 105461,22
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 35515,62 11553,11 47068,73
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 12627,12 12677,71 25304,84
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 16868,98 11944,65 28813,63
​-Diğer​ 1391,57 2882,45 4274,02
​Krediler (*)​ 265750,32 175369,74 441120,06
​Takipteki Alacaklar​ 20671,40 1081,23 21752,64
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 14114,60 461,09 14575,69
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 196131,81 215877,78 412009,60
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 37028,87 57156,51 94185,38
​-Vadeli Mevduat​ 159102,94 158721,27 317824,21
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 123194,73 135909,77 259104,50
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 72937,08 79968,01 152905,09
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 99081,17 99081,17
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,33 15036,96 15037,29
​Bankalara Borçlar (**)​ 13537,28 104087,58 117624,86
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9690,39 13375,18 23065,57
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3846,89 90712,40 94559,29
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7045,37 13289,11 20334,48
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 13028,63 10023,99 23052,62
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 54819,32 82890,33 137709,65
​Taahhütler​ 233770,31 461634,44 695404,74
​-Türev Finansal Araçlar​ 135639,87 416288,62 551928,50
​-Diğer Taahhütler​ 98130,43 45345,81 143476,24
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 50295,59 10531,91 60827,50
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 34495,15 9566,58 44061,73
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 15800,44 965,32 16765,76İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.