Günlük Bülten
Tarih: 11 Kasım 2019 PazartesiAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 14.130 34.045 48.176
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 25.261 167.623 192.885
Zorunlu Karşılıklar 198 193.954 194.152
Bankalardan Alacaklar (*) 45.527 154.546 200.073
-Yurtiçi Bankalar 43.120 50.916 94.037
-Yurtdışı Bankalar 2.406 103.629 106.036
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 13.399 34.826 48.225
Menkul Değerler 398.578 225.825 624.403
-Kamu Borçlanma Senetleri 213.277 72.555 285.832
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 99.496 65.325 164.822
-Teminata Verilen Men. Değ. 77.883 70.278 148.162
-Diğer 7.920 17.665 25.585
Krediler (*) 1.584.274 987.102 2.571.377
Takipteki Alacaklar 133.092 7.134 140.226
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 86.985 3.588 90.573

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.177.374 1.261.222 2.438.596
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 227.969 342.368 570.337
-Vadeli Mevduat 949.404 918.854 1.868.259
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 729.634 792.829 1.522.463
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 447.739 468.393 916.132
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 658.994 - 658.994
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 2 89.821 89.824
Bankalara Borçlar (**) 81.077 581.548 662.626
-Yurtiçi Bankalar 59.880 69.824 129.704
-Yurtdışı Bankalar 21.197 511.724 532.921
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 42.179 71.027 113.207
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 106.858 53.388 160.246

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 318.212 476.049 794.262
Taahhütler 1.391.626 2.849.100 4.240.727
-Türev Finansal Araçlar 803.569 2.550.649 3.354.219
-Diğer Taahhütler 588.057 298.450 886.508
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 293.899 61.740 355.640
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 204.097 56.447 260.545
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 89.802 5.292 95.095

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:11.11.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 14130,52 34045,93 48176,45
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 25261,63 167623,57 192885,21
​Zorunlu Karşılıklar​ 198,36 193954,12 194152,48
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 45527,31 154546,14 200073,45
​-Yurtiçi Bankalar​ 43120,96 50916,19 94037,15
​-Yurtdışı Bankalar​ 2406,36 103629,95 106036,30
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 13399,20 34826,51 48225,71
​Menkul Değerler​ 398578,15 225825,19 624403,34
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 213277,73 72555,07 285832,80
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 99496,45 65325,99 164822,44
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 77883,77 70278,56 148162,34
​-Diğer​ 7920,20 17665,57 25585,76
​Krediler (*)​ 1584274,74 987102,33 2571377,07
​Takipteki Alacaklar​ 133092,10 7134,01 140226,11
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 86985,83 3588,11 90573,93
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1177374,08 1261222,72 2438596,81
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 227969,35 342368,16 570337,51
​-Vadeli Mevduat​ 949404,73 918854,57 1868259,30
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 729634,50 792829,34 1522463,83
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 447739,59 468393,39 916132,97
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 658994,71 658994,71
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 2,04 89821,98 89824,02
​Bankalara Borçlar (**)​ 81077,57 581548,66 662626,24
​-Yurtiçi Bankalar ​ 59880,55 69824,42 129704,97
​-Yurtdışı Bankalar ​ 21197,03 511724,24 532921,27
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 42179,89 71027,29 113207,18
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 106858,12 53388,59 160246,71
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 318212,53 476049,69 794262,21
​Taahhütler​ 1391626,63 2849100,76 4240727,38
​-Türev Finansal Araçlar​ 803569,23 2550649,90 3354219,13
​-Diğer Taahhütler​ 588057,40 298450,85 886508,25
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 293899,81 61740,36 355640,17
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 204097,48 56447,56 260545,04
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 89802,33 5292,80 95095,13
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:11.11.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2461,34 5923,58 8384,93
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 4389,74 29209,27 33599,01
​Zorunlu Karşılıklar​ 34,62 33748,28 33782,90
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7927,02 26864,07 34791,09
​-Yurtiçi Bankalar​ 7508,41 8859,91 16368,33
​-Yurtdışı Bankalar​ 418,61 18004,16 18422,77
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2325,55 6052,25 8377,80
​Menkul Değerler​ 69578,70 39301,19 108879,90
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 37250,72 12605,80 49856,52
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 17351,53 11387,58 28739,11
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 13601,80 12238,17 25839,97
​-Diğer​ 1374,65 3069,64 4444,29
​Krediler (*)​ 276064,90 171914,85 447979,75
​Takipteki Alacaklar​ 23165,91 1244,02 24409,93
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 15138,90 624,97 15763,87
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 205144,61 219593,66 424738,27
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 39725,75 59576,16 99301,91
​-Vadeli Mevduat​ 165418,86 160017,50 325436,36
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 127115,46 138031,84 265147,30
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 78029,15 81561,82 159590,97
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 114796,88 114796,88
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,36 15550,72 15551,07
​Bankalara Borçlar (**)​ 14142,07 101369,63 115511,70
​-Yurtiçi Bankalar ​ 10445,39 12166,07 22611,46
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3696,69 89203,56 92900,24
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7360,36 12408,53 19768,90
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 18633,57 9303,43 27937,01
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 55432,60 83039,10 138471,70
​Taahhütler​ 242439,46 495956,02 738395,48
​-Türev Finansal Araçlar​ 139959,63 444091,63 584051,25
​-Diğer Taahhütler​ 102479,83 51864,39 154344,22
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 51213,75 10783,95 61997,71
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 35600,45 9857,87 45458,32
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 15613,30 926,08 16539,38İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.