29.11.2019
BDDK 2020 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

BDDK 2020 YILI BÜTÇE TEKLİFİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA KABUL EDİLDİ

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçesi, 27 Kasım 2019 Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerine, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak başta olmak üzere Bakan Yardımcıları; Bülent Aksu, Dr. Nurettin Nebati, Osman Dinçbaş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu temsilen ise, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Kurt, BDDK Başkan Yardımcısı V. Muhammet Erişen ve Daire Başkanlarından oluşan heyetle katılım sağlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 Yılı Bütçe görüşmelerinde konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörü ve kurum bütçe yönetimine ilişkin bilgiler verdi.

BDDK Başkanı Akben, Ağustos 2018 döneminde kurlarda meydana gelen dalgalanmanın, Eylül ayından itibaren normalleşmeye başlaması ve Yeni Ekonomi Programın yürürlüğe konmasıyla ekonominin dengelenme sürecine girdiğini söyleyerek, bu olumlu gelişmelerin katkısıyla, bankacılık sektörünün yurtdışı piyasalardan kaynak temin etmede ve bu fonları yenilemede herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirdi.

Türk bankacılık sektörünün, son 17 yılda 20 kat büyüdüğünü aktaran Akben, sektörün 2002 yılsonunda 213 milyar TL olan aktif toplamı, 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 4,3 trilyon TL’ye ulaşmış aynı dönemde şube sayısı yüzde 84 oranındaki artış ile 11 bin 441’e, personel sayısı ise yüzde 66 oranındaki artış ile 205 bin 415’e ulaşmıştır, dedi.

Akben, yakın zamanda ortaya çıkan küresel belirsizliklere ve olumsuz piyasa koşullarına rağmen güçlü mali yapısını korumayı başaran sektörün, büyüme potansiyelini sürdürdüğünü belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kamu borçlanma gereğinin azalmasıyla birlikte, menkul değerler portföyünün sektörün toplam aktifleri içindeki payı 2002 yılında yüzde 41 (86,1 milyar TL) iken, Eylül 2019 itibarıyla bu oran yüzde 14 (608 milyar TL) düzeyine gerilemiştir. Böylece, aracılık fonksiyonunu daha etkin olarak yerine getiren sektörün kredileri, Ekim 2019 itibarıyla 2,6 trilyon TL’ye ulaşmış ve kredilerin aktif toplamı içindeki payı yüzde 60 seviyesine yükselmiştir. Toplam kredilerin yüzde 79’u reel sektöre, bu tutarın yüzde 24’ü ise ekonomimiz için önemli bir yer teşkil eden KOBİ’lerimize verilen kredilerden oluşmaktadır. Bireysel krediler ise yüzde 21 oranında paya sahiptir.”

BDDK Başkanı, geleneksel olarak mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip olan sektörün, Ekim 2019 itibarıyla mevduat toplamının 2,4 trilyon TL düzeyinde olduğunu söylerek, düşük yurtiçi tasarruf eğiliminin de etkisi ile maliyet avantajı sağlayan yurtdışı kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

Bankacılık sektörü sermaye yeterliliği rasyosunun uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde bulunduğunu belirten Akben, Eylül 2019 itibarıyla 466 milyar TL’ye ulaşan ve kaliteli unsurlardan oluşan özkaynakların gücünü koruduğunu, bu çerçevede, Eylül 2019 itibarıyla sermaye yeterliliği oranı yüzde 18,4, çekirdek sermaye yeterliliği oranı yüzde 14,2 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Akben, Ekim sonu itibarıyla %5,2 olan takibe dönüşüm oranının, gelişmekte olan birçok ülkeden (Rusya, Hindistan) ve hatta gelişmiş bazı ülkelerden (İspanya, İtalya, Polonya, İrlanda) daha iyi durumda aktararak konuşmasını sonlandırdı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2020 Yılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bütçe Teklifi kabul edildi.

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama – SSS"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları