24.02.2018
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI TANITIM TOPLANTISI

11. Kalkınma Planı’nın tanıtım toplantısı 21 Şubat 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığınınhimayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilentanıtım toplantısına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akbenkatıldı.Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “11. Kalkınma Planı” tanıtımtoplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Kalkınmayı planlı halegetirmenin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi geleceğiniplanlamayan milletlerin başkalarının planlarının parçası olmaya mahkum olduğunainanıyorum." dedi. 15 yıllık iktidarları boyunca kalkınma alanında elde ettikleri başarılarıncumhuriyet tarihinin kat be kat üzerine çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sonuçmilletimize inanmakta, güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzun da ispatıdır." dedi.Milli geliri 11 bin dolar seviyelerine getirmek tarihi bir başarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir taraftan sanayileşmenin gerektirdiği enerji yatırımlarını yaparkendiğer taraftan da Türkiye'nin kaynaklarını da geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Kişi başına 21 Şubat 2018 BDDKmilli gelirimizi 3 bin 500 dolarseviyelerinden 11 bin dolar seviyesineulaştırmış olmamız gerçekten tarihi birbaşarıdır. Buraya durup dururkengelmedik, bir gayretle geldik." dedi.Erdoğan, Türkiye'nin 2002'de 17 milyarliralık kamu yatırımı yaptığını ancak şuanda bu rakamı 7 kat artırarak,2017'de 128 milyar liraya çıkardıklarınısöyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefdünyanın ilk on ekonomisi arasınagirmek

Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncüyılında Türkiye ekonomisini dünyanınen büyük 10 ekonomisinden biri halinegetirmek için 2023 vizyonunu geliştirdiklerini anlatan Erdoğan, "Bugün 2023'e beş kala artıkdaha uzun soluklu hedefleri benimseme, ortaya koyma aşamasındayız. 2053 ve 2071vizyonlarını kendimize ufuk çizgisi olarak belirledik. Bu ufka doğru emin adımlarla yürürken,daha ziyade orta vadeli bir planlamayı ifade eden 2033'ü de gündemimize aldık." diye konuştu.

600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürüyoruz

Erdoğan , "Türkiye rastgele bir ülke değil artık." ifadesini kullanarak, gururla övünülmesigereken bir diğer alanın da savunma sanayindeki hamleler olduğunun altını çizdi. Erdoğan,Türkiye'nin 2002'de 66 savunma projesini yaklaşık yüzde 20 yerlilik oranıyla yürütürken,2017'de 600 projeyi yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürür hale geldiği bilgisini verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Hedef yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı güçlü ekonomi" dedi.

11. Kalkınma Planı 2023 hedeflerinin varış noktası olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek beş yıllık süreci kapsayacak ve 2023 hedeflerinin varışnoktası olacak 11. Kalkınma Planı dönemini en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğinin altınıçizdi. Bu dönemde iş yapış biçimlerinden yatırımlara, kamu hizmetlerinden şehirleşmeye kadaratılan her adımda kalitenin birinci öncelik olacağını belirten Erdoğan, "Fiziki alt yapıdanteknolojiye, eğitimden sağlığa, emniyetten adalete ve demokrasimize kadar her alanda ülkemizibir üst lige çıkarmakta kararlıyız. Bunun için kalkınmanın bizatihi amacı ve aynı zamanda da 21 Şubat 2018 BDDKaracı olan insanımıza yaraşır biçimde çok boyutlu, dinamik ve akıllı planlar yapıyoruz. Geçmiştecrübelerimizden faydalanarak, toplumumuzun tüm kesimlerinin istek ve ihtiyaçlarına yönelikiddialı ve gerçekçi hedefler oluşturuyoruz. Bu kapsamda 11. Kalkınma Planı döneminde yenilikçi, yerli ve milli üretime dayalı, yüksek teknoloji üretir hale gelen güçlü bir ekonomikyapıyı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu yapıyla savunma sanayi, ilaç ve yazılım alanları başta olmaküzere katma değeri yüksek pek çok sektörde söz sahibi olmayı hedefliyoruz." dedi.Başbakan Yıldırım: Dünyanın 13.büyük ekonomisi durumunageldik

11. Kalkınma Planı TanıtımToplantısı'nda Başbakan BinaliYıldırım da konuşma yaptı. BaşbakanYıldırım yaptığı konuşmada, 11.Kalkınma Planı'nın önceliklihedeflerinden birisinin de milli geliridaha da artırmak olduğunu belirterek,bugün itibarıyla satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi durumunagelindiğini anımsattı. Kişi başı milli gelirin satın alma gücü paritesine göre 25 bin doların üzerine 21 Şubat 2018 BDDKçıktığına işaret eden Yıldırım, bununla yetinmediklerini, 2023 hedefinin, dünyanın parmaklagösterilen ülkeleri arasında yeri almak olduğunu belirtti.Başbakan Yıldırım, 2019-2023 dönemini kapsayacak kalkınma planının diğerlerinden farklı birözelliğinin Cumhuriyetin 100. yılına bu planla girilmesi olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:  BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları