08.07.2019
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben FKB 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5 Temmuz 2019 Cuma günü gerçekleştirildi. Genel kurul açılışında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

İstanbul Levent’te gerçekleştirilen genel kurul toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, BDDK Kurul Üyeleri; Ahmet Aksu, İhsan Uğur Delikanlı ve Mustafa Balcı katıldı.

Genel kurulda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye ekonomisi içerisinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ağırlığının hızla arttığını söyledi.

Banka dışı finans sektörüne destek olmanın kendileri için önemine değinen Albayrak, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, içeri girerken, 'Türkiye Bankalar Birliği'nin kongresine katılamadınız ama bunu kaçırmadınız.' dedi. Bankacılık sektörü bir yana, banka dışı bir yana. Bu dönemde banka dışı finans sektörümüze daha fazla destek olmamız lazım. Çünkü uzun yıllar ikinci planda kaldı." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gelinen noktada finansal piyasaların normalleşmeye başladığını ve ekonomik göstergelerin iyileşme eğilimine girdiğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemde bu iyileşmeler daha da belirgin hale geldi. Türk lirası birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla pozitif yönde ayrıştı. 'TL değer kazanıyor bu çok iyi, TL değer kaybediyor bu çok kötü.' Bu söylemde olmamak lazım. Önemli olan dengeli, stratejik ve rekabetçi bir şekilde yolumuza devam etmek. (Kurlar) Kah inecek, kah çıkacak. Yeter ki bu dengeli süreç; emin adımlarla, ekonomideki makro ve mikro iyileşmelerle güçlenerek bu süreci desteklemeye devam etsin."

Albayrak, çekirdek enflasyon göstergelerinin genel eğilimindeki iyileşmenin bu ayda da sürdüğünü aktararak, "Gelişmeler; önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceği ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere yakınsayacağı yönündeki öngörülerimizi desteklemektedir." bilgisini verdi.

Bu çerçevede, 2019 yıl sonu enflasyon oranında YEP’te belirledikleri yüzde 15,9 seviyesinin altında gerçekleşeceğini vurgulayan Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin devam etmekte olduğunu ve özellikle yılın ikinci yarısında güçlü baz etkisiyle bu eğilimin daha belirginleşeceğine işaret ediyor.

Bakan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sektörü daha ileri taşıyacak diğer hususlar da her geçen gün gelişen insan kaynağı kalitesi başta olmak üzere, tüm bu ihtiyaçlara özel tasarladığınız yenilikçi çözümler, artan ve çeşitlenen işbirliği imkanlarıyla yurt genelinde genişleyen etki alanınız daha da büyüyecek. Sektörün çatı kuruluşu olarak tüm bu alanlarda vizyoner bir yaklaşımla sektörü daha da ileriye taşıyacağınıza şüphemiz yok. Bu duygu ve düşüncelerle Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulunun finans sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada;

"Uzun dönemde sürdürülebilir büyüme ancak ve ancak güvenli, istikrarlı ve sağlam bir finansal sistemle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda, düzenleyici ve denetleyici bir kuruluş olan Kurumumuz, finansal sektörün yaklaşık %90,5’ini oluşturan ve stratejik öneme sahip olan bankacılık sektörü ve banka dışı mali kuruluşların yerel ve uluslararası düzeyde güven duyulan yapısını koruması ve daha da geliştirmesi için, azami gayret göstermektedir." dedi.

Temel görev ve motivasyonumuz, kredi sisteminin etkin çalışması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunması ve finansal sistemin istikrarıdır diyen Akben, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İstikrarlı olarak büyüyen ve aynı zamanda risklerini en gelişmiş yaklaşımlarla yöneten bir finans sektörü, hem ülkemiz hem de bölgemiz için stratejik bir önceliktir. Son dönemde yaşanan olumsuzluklara rağmen, Hükümetimiz ve diğer otoritelerle işbirliği içerisinde uyguladığımız mikro ve makro ihtiyatlı tedbirler sayesinde, kredi kanallarının açık kalması ve reel sektöre ihtiyacı olan kaynağın aktarılması sağlanmıştır.

Dolayısıyla, reel sektör şirketlerinin üretim yoluyla büyümeye doğrudan katkısını sürdürebilmek adına finansman olanaklarına erişim kolaylığı önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir. Bu açıdan en az bankalar kadar banka dışı finansal kuruluşların da bu rolün bilinciyle hareket ettiğini görmek bizler için oldukça önemlidir."

BDDK Başkanı, finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetleri, ekonomide yaşanan olumsuzlukların hafifletilmesine, finansal piyasaların derinleşmesinde ve piyasaların canlandırılmasında büyük rol oynadığına işaret ederek şunları aktardı:

"Geçmişte yeterince anlaşılmayan banka dışı mali kuruluşların Kurumumuzun görev alanına girmesi ile birlikte daha kurumsal ve şeffaf bir temele kavuşturulması hedeflenmiş ve 2006’dan bu yanan gelinen süreçte çok önemli mesafe kaydedilmiştir.

2018 yılsonu itibarıyla banka dışı finansal kuruluşlarımızın toplam finans sektörü içerisinde; aktif büyüklüğüne göre %3,7, alacaklara göre %5,3, öz kaynaklara göre ise %5 oranında paya sahip olduğunu, bu anlamda önü açık, gelişimine odaklanılması gereken bir sektör olduğunu düşünmekteyim."

Akben, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesine ilişkin şunları kaydetti:

"İFM Stratejisi ve Eylem Planı’nda da, İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziksel, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip şeffaf bir piyasa yapısı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında bankacılığın yanı sıra sermaye piyasaları, banka dışı finansal sektör ve faizsiz finansman sistemi gibi alanların gelişerek finansal ürün yelpazesinin daha da genişlemesine katkı sağlayacak önemli düzenlemeler uygulamaya konulmuş olup, bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Banka dışı mali sektör son 11 yılda yüzde 380 büyüdü"

Banka dışı mali sektör 2008 yılında 30 milyar TL’lik bir aktif büyüklüğüyle faaliyet gösterirken, 2013 yılında 66 milyar TL’ye ve 2018 yılsonu itibarıyla 142,8 milyar TL’ye ulaştığını aktaran Akben, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son 11 yılda %380 oranındaki büyüme ile neredeyse 5 katına ulaşmak üzere olan sektörün güçlü bir büyüme performansına sahip olduğu gözlenmektedir. Banka Dışı Mali Sektör, Türk finans sisteminde kredi arz ve talebinin kayda değer bir kısmını karşılayan bankacılık sektörünün yanında önemli bir aktör olma potansiyeli taşımaktadır.

Özellikle, sağladıkları finansman kanalları ile KOBİ’lerin finansmana erişimlerini artırmada son derece önemli bir role sahip oldukları görülmekte olup, bu çerçevede banka dışı mali sektörün ürün, kaynak ve gelir çeşitliliğini artırması gerektiği açıktır. Bu bağlamda, Sektör kuruluşlarına ve Birliğe önemli görevler düşmektedir."

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları