16.05.2019
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben TSPB’nin 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, 14 Mayıs 2019 Salı günü gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) 19.Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

TSPB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve TSPB Başkanı Erhan Topaç açılış konuşması yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Ülkemizde ihraç edilen Özel Sektör Borçlanma araçlarının çok büyük bir kısmının bankalar vb. finansal kuruluşlar tarafından ihraç edildiği, reel sektörün payının yüzde 10 seviyesinde kaldığı görülmektedir. Bu durum, pay arzlarının düştüğü dönemlerde reel sektörün sermaye piyasalarının tamamıyla dışında kaldığını göstermektedir." dedi.

Taşkesenlioğlu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, TSPB'nin, 2001 yılından itibaren, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren bankaları, aracı kurumları, portföy yönetim şirketlerini ve yatırım ortaklıklarını, en üst düzeyde temsil ettiğini dile getirdi.

Tasarrufları sermaye piyasalarına çekebilmek için, yatırımcılara uzun vadeli bir yatırım projeksiyonunun sunulabilmesi ve uzun vadeli planlar yapabilmelerine yardımcı olunması gerektiğini dile getiren Taşkesenlioğlu, bu konuda birlik üyelerine önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Yabancı tasarrufların Türkiye'ye çekilmesinin önemine dikkat çeken Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda siyasi ve makro ekonomik istikrarın önemli olduğunun bilincindeyiz. Ancak, İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında, başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye'nin finansal kapasitesini ve küresel ölçekteki algısını şekillendirecek olan yetişmiş insan kaynağımız olacaktır. Bu anlamda, yatırım kuruluşları, insan kaynağımız için birer okul konumundalar. Birlik üyelerimizin çalışanlarına özel önem vermeleri ve kapasitelerini artırmalarına fırsat ve kaynak sağlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu kültürü kalıcı hale getirebilirsek, hem Türkiye, hem sermaye piyasaları hem de Birlik üyeleri oldukça kazançlı çıkacaktır."

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ise Borsa İstanbul Yönetimi olarak Türkiye'nin önceliklerini dikkate alarak 2019-2021 yıllarını kapsayan bir "Stratejik Öncelik Planı"nı hazırladıklarını belirterek, planda Türk sermaye piyasalarını derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Arıcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu stratejik önceliğin gerçekleştirilmesine yönelik 2018 yılından itibaren almaya başladığımız adımları 2019 yılında da sürdürmeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul hazırlamış olduğu yeni stratejik yaklaşım çerçevesinde atmaya başladığı adımlarla, ülkemiz finansal sistemine katkıları sunacak 'yeni ürün ve hizmetlerin sunulması, yeni piyasalarını açılması ve aynı zamanda riskten korunma araçlarının geliştirilmesi' konularında da büyük çaba sarf etmekte. Bu bu süreçte, sermaye piyasalarının önemli oyuncuları olan başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, yatırım kuruluşları ve diğer tüm kuruluş ve paydaşlarımız ile yakın diyalog ve iş birliğini geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz."

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Genel Müdürü Murat Çetinkaya da Türkiye'de bütün paydaşların yaklaşık 30-35 sene içerisinde iyi bir hisse senedi piyasası oluşturabildiklerini ancak sermaye piyasalarının daha derin ve etkin olabilmesi için yeterli ortamı henüz oluşturamadıklarını söyledi.

Çetinkaya, 1990'lı yıllarda tahvil piyasasındaki yabancı payının yüzde 60'lar ve daha üzerinde olduğu bilgisini paylaşan Çetinkaya, "Şu andaki hisse senedi piyasasındaki yabancı payı gibi. Ama tahvil piyasasında giderek yüzde 13, 12, 11 civarına geliyor. Yani bu piyasada aldığım zaman satamam' diye düşünüyor olabilir mi? Bize düşen şey nedir? Bizlerin bu konular üzerinde biraz kafa patlatması gerekiyor bence." dedi.

"Ulusal Sermaye Piyasası Programı açıklanmalı"

TSPB Başkanı Erhan Topaç ise TSPB'nin finansal hizmetler sektörünün en geniş katılımlı üye yapısına sahip olduğuna dikkati çeken Topaç, kurumun sektörün gelişmesinde önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Topaç, sermaye piyasalarının uzun dönemli yatırım alanı olduğunu belirterek, öneri ve eylemlerin bir program dahilinde ve sistematik şekilde yapılması için Ulusal Sermaye Piyasası Programı'nın açıklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

TSPB’nin 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Alp Keler, görevi Erhan Topaç’tan devraldı.

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları