12.12.2018
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben TSPB 20.Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Aralık 2018 Salı günü gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak genel kurul açılışında konuşma yaptı.

Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, BDDK Kurul Üyeleri Beytullah Yazar ve Mustafa Balcı katıldı.

TSPB'nin 20. Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, sermaye piyasalarını önemsediklerini ve yeni dönemde başka bir noktaya taşıyacaklarını belirterek, Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ni, KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alacak bir model hayata geçireceğiz, dedi.

Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda da açıkladıkları üzere, piyasaların, özel sektörün önünde giden ve önünü açan bir yönetim anlayışı ile finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal mimarinin oluşturulmasını gerektiğini ortaya koyduklarını anımsatarak, "Bu kapsamda finansal hizmetlerin düzenlenmesi, denetlenmesi ve derinleştirilmesi önümüzdeki dönem önceliklerimizden olacaktır. Özellikle önümüzdeki dönemde finansal sistemdeki kredi riski, likidite riski ve kur riski gibi risklerin izlenmesini ve etkin şekilde yönetilmesini sağlamak temel hedefimiz olacaktır. Bu mimari ile şirketlerinizin bankacılık sektörüne bağımlılığını daha da azaltabilirsiniz." diye konuştu. Soldan Sağa: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Erhan Topaç, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Murat Çetinkaya

Bakan Albayrak, sermaye piyasası aracı ihraçları yoluyla yatırımlara uzun vadeli finansmanın önünü açacaklarını vurgulayarak, "Sorumluluk vade uyumsuzluğu olan bankacılık sektöründeki mevduat sahiplerinden, uzun vadeli yatırımlara kaynak sağlayan sermaye piyasası yatırımcılarına kayacağı bir iklim oluşturacaklarını, öylece uluslararası alanda rekabetçi bir sermaye piyasasına sahip olunacağını söyledi.

Geçen hafta gerçekleştirilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonu tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı bu yönde attığımız somut adımlardan sadece ilki." şeklinde konuştu.

Üç kamu bankasının ve bir özel bankanın toplam 3,15 milyar TL'lik konut kredisi alacağını menkul kıymetleştirilerek sermaye piyasalarında nitelikli kurumsal yatırımcılara satıldığını, bu ve benzeri işlemlerin bankaları likidite açısından güçlendirerek yeni kredi verebilmelerine imkan sağlamanın yanında bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyuşmazlığını azalttığını dile getiren Albayrak, "Aynı zamanda, ürün çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunacak adımlardan biri olarak görüyoruz." dedi.

Albayrak, "Güçlü bir portföyden bahsediyoruz. Bankalar bu kredileri verirken son derece dikkatli ve seçici hareket etti. Bu yönde BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemeler ve getirmiş olduğu sınırlamalarla süreci güçlü şekilde yönetti. Nitekim bu kredileri kullanan vatandaşlarımızın da borçlarını ödeme konusunda ne kadar istikrarlı bir tarihi data sergilediği piyasanın malumu." dedi.

Bakan Albayrak, Türkiye'de konut kredilerinin gayrimenkul değerine oranının ABD'ye nispetle çok daha düşük olduğunu ve bunun da bankaları ve menkul kıymet yatırımcılarını konut fiyatlarında yaşanabilecek olası düşüşlere karşı koruduğunu belirterek, "Menkul kıymet yatırımcılarını koruyan, ve sistemin sağlıklı çalışmasını sağlayan, bir diğer husus da dayanak konut kredilerinde ödeme sorunu yaşanması halinde bankaların bu kredileri düzenli ödenen başka bir krediyle değiştirmeyi taahhüt etmiş olmasıdır." diye konuştu.

Albayrak, sermaye piyasası mevzuatının, herkesin anlayabileceği şekilde sadeleştirilmesi ve daha fazla sayıda KOBİ'nin sermaye piyasalarından faydalanmasını sağlanacak bir dönüşüm ortaya koyulması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye Kalkınma Bankası'na çok güçlü destek vereceğiz"

YEP'te finansal sistemi güçlendirmek için birçok hedef ortaya koyduklarını söyleyen Albayrak, bunlardan birinin Türkiye Kalkınma Bankası'nın sermaye piyasalarını kuvvetlendirmesi ve kalkınmaya destek vermesi amacıyla yeniden yapılandırılması olduğunu hatırlattı.

Albayrak, "Ekim ayında yürürlüğe giren kanunla birlikte, Türkiye Kalkınma Bankası genişleyen yetkilerinin yanında çok daha güçlü bir bilançoya sahip bir banka haline gelmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak çok güçlü destek vereceğiz. Ayrıca yine YEP kapsamında Türkiye Emlak Bankası'nı, gayrimenkul finansmanını yönlendirecek kapasitede bir banka haline getirecek şekilde yeniden yapılandırma sürecini başlattık. Emlak Bankası ile ilgili süreç, yıl sonuna yetişirse yıl sonu çıkacak. Yetişmezse ilk komisyon ve genel kurulla bunun yasal süreci dönüşecek." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hala çalışmaları devam etmekte olan Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi'ni, KOBİ'lerin alacakları garanti altına alacak bir model hayata geçireceklerini belirterek, şunları kaydetti:"Kurulacak olan devlet destekli alacak sigortası havuzu ile KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumda, alacakların önemli bir kısmı havuz tarafından karşılanacak. Yol haritamız hazır, stratejilerimiz hazır. İnşallah çok kısa süre içerisinde çok güçlü bir finansal mimariyi ülkemize kazandırmak zorundayız. Türkiye, bölgesinde ve küresel ekosistemde çok ama çok önemli bir oyuncu. Birileri inansa da inanmasa da farklı saikle baksa da Türkiye güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Özellikle ekonomik anlamda güçlenerek devam ediyor."

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları