09.05.2018
BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya Finansal Kurumlar Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) 6'ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Levent'te gerçekleştirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya genel kurulun açılışında konuşma yaptı.

Finansal Kurumlar Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşması planlanan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, aynı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına davet edilmesi dolayısıyla genel kurula katılamadı. Açılış konuşmasını, BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya yaptı.

İstanbul'da düzenlenen toplantıya BDDK Kurul Üyeleri, Beytullah Yazar, Fatin Rüştü Karakaş, Mustafa Balcı, Olcay Turan'ın yanı sıra BDDK Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları da katıldı.

BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında, dinamik bir yapı arz eden küresel piyasalardaki gelişmelerin takip edilmesi ve ekonomimize olası etkilerinin analiz edilerek gerekli aksiyonların alınması noktasında BDDK olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz, dedi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının gerçeklerden uzak değerlendirmelerine karşı tedbirimizi aldık

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya, finansal sistemin yaklaşık %86'sını oluşturan bankacılık sektörümüz başta olmak üzere finansal sistemimizin, sağlamlık göstergeleriyle kendini birçok kez ispat ettiğini belirterek, 2016 yılında yaşadığımız hain darbe girişimi ve küresel çapta gerçekleşen siyasi ve jeopolitik risklerin, son dönemde enflasyon ve kurlara ilişkin gelişmeler ile uluslararası derecelendirme kuruluşlarının gerçeklerden uzak değerlendirmelerinin sektörlere olası etkilerine karşı tedbirlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz, diye konuştu.

Ekonomi yönetimi ve BDDK olarak, finansal sektörün istikrarını korumak adına sektörle olan güçlü diyaloğun sürdürüldüğünü aktaran Yakup Asarkaya, uygulamaya konulan makro-mikro ihtiyati politikalar ile mali politikaların geçtiğimiz yıla ilişkin %7,4 düzeyindeki büyüme oranına olumlu yansıdığını dile getirdi.

KOBİ'lerin ekonomimize olan katkısı yüksek düzeyde

BDDK İkinci Başkanı, KOBİ'lerin ekonomimize olan katkıları, üretim ve istihdam açısından önemleri yüksek düzeyde olduğunu söyleyerek, reel sektör şirketlerinin üretim yoluyla büyümeye doğrudan katkısını sürdürebilmek adına finansman olanaklarına erişim kolaylığı diğer önemli odağımız, dedi. Finansal kiralama, faktoring ve finansman faaliyetlerin indenetim ve gözetiminin, 2006 yılı itibarıyla BDDK'ya devredildiğini hatırlatan Asarkaya, gelinen 12 yılın sonunda, 60 faktoring şirketi, 25 finansal kiralama şirketi ve 14 finansman şirketi olmak üzere toplam 99 banka dışı mali kuruluş ile faaliyet gösteren sektörün, daha kurumsal ve şeffaf bir temele kavuşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

BDDK İkinci Başkanı, 2017 yıl sonu itibarıyla banka dışı finansal kuruluşlarının toplam finans 09 Mayıs 2018 BDDK sektörü içerisinde; aktif büyüklüğüne göre %4,3, alacaklara göre %5,8, öz kaynaklara göre ise %5,2 oranında paya sahip olduğunu, bu anlamda sektörün önünün açık olduğunu ve büyümeye odaklandıklarını aktardı.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında bankacılığın yanı sıra sermaye piyasaları, banka dışı finansal sektör ve faizsiz finansman sistemi gibi alanların gelişerek finansal ürün yelpazesinin daha da genişlemesine katkı sağlayacak önemli düzenlemeler uygulamaya konulduğunu söyleyen Asarkaya, bu aşamada, banka dışı mali kuruluşlarımızın uygulamada karşılaştığı sıkıntıların çözüme kavuşturulması, rekabetçi ortamda belirli bir hacme ulaşabilmeleri ve finansal sistem içerisindeki paylarının artırılması için üzerimize düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi isterim, dedi

Banka dışı mali sektör son 10 yılda yüzde 380 oranında büyüdü

Finansal Kurumlar Birliği genel kurulunda konuşan BDDK İkinci Başkanı Asarkaya, banka dışı mali sektör 2008 yılında 30 milyar TL'lik aktif büyüklüğüyle faaliyet gösterirken, 2017 yılsonu itibarıyla 141 milyar TL'ye ulaşmıştır diyerek sözlerini sürdürdü: "Son 10 yılda %380 oranındaki büyüme ile neredeyse 4 katına ulaşmak üzere olan sektörün güçlü bir büyüme performansına sahip olduğu gözlenmektedir. Banka dışı finansal kurumların aktif toplamı 141 milyar TL olup bunun %41'ini Finansal Kiralama Şirketleri, %31'ini Faktoring Şirketleri ve %28'ini Finansman Şirketleri oluşturmaktadır. Her bir finansal sektör bazındaki göstergelere değinmek gerekirse; 09 Mayıs 2018 BDDK 2017 yıl sonunda 58 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan finansal kiralama sektörü, ülkemizde kamu ve özel kesimin toplam makine ekipman yatırım harcamalarının %5'ini finanse etmekte olup, söz konusu penetrasyon oranı Avrupa ve Amerika'da %20'nin üzerindedir. Bu doğrultuda, finansal kiralama sektörünün büyüme potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir."

Yakup Asarkaya, faktoring sektörü 2008 yılında 7,6 milyar TL büyüklüğe sahipken 2017 yıl sonu itibarıyla 43,7 milyar TL'ye ulaştığını dile getirerek, BDDK'nın gözetimi ve denetimine geçmesi sonrasında algısı pozitif yönde değişen, belirli bir düzenleme çerçevesine kavuşan ve merkezi fatura kayıt sistemine geçen faktoring sektörünün büyüme ivmesi artış beklendiğini söyledi.

Tüketicilerin finansmana erişiminde önemli bir kanal olan finansman sektörününson on yılda 4 milyar TL'lik aktif büyüklüğünden 39 milyar TL seviyelerine ulaştığını vurgulayan BDDK İkinci Başkanı Asarkaya, faizsiz finans kurallarıyla finansmansağlanmasına ilişkin çalışmaların işlerlik kazanmasıyla da finansman sektörü büyümesinin önemli bir seviyeye ulaşacağı inancındayız, dedi. BDDK İkinci Başkanı, Türk finans sisteminin etkin işleyişi, üretim, istihdam ve ülke milli hasılasına katkı sağlamaya yönelik kredilendirmenin öncelikli konuları olduğunu söylerek, bu çerçevede, hem hane halkının hem de ticari işletmelerin finansmana erişim kolaylığının önemini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:  BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya Finansal Kurumlar Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları