10.08.2018
BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya Uluslararası Faktoring Konferansı'nda konuşma yaptı.

FCI, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Finansal Kurumlar Birliği işbirliğinde "Turkey: Bridging the Continents" ("Türkiye: Kıtaları Birleştirmek") teması ile 8-9 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşen konferansın açılışında, Bankacılık Düzenleme veDenetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Dr. Yakup Asarkaya konuşma yaptı.

Bünyesinde 90 ülkeden 400 finans şirketini barındıran Dünya Faktoring Organizasyonu'nun (Factors Chain International-FCI), ülkemizi de içeren Orta-Doğu Avrupa, Rusya ve Orta Doğu Bölge Konferansı'nın kapsamı genişletilerek düzenlenen "Turkey: Bridging the Continents" ("Türkiye: Kıtaları Birleştirmek") temalı Uluslararası Faktoring Konferansı Finansal Kurumlar Birliği'nin ev sahipliğinde, İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen Konferans kapsamında; tedarik Zinciri Finansmanı, Türkiye, Ortadoğu, Rusya ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde faktoring, gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar, Alacak Temliğine Dayalı Vadeli Ticaretin Finansmanı (İslami Faktoring), finans sektöründe dijitalleşmenin önemi, Kredi Sigortası-Faktoring iş birliği, finansal piyasaların derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde kamu desteğinin önemi gibi önemli konular masaya yatırıldı.

BDDK İkinci Başkanı Dr. Yakup Asarkaya konuşmasında, BDDK'nın bağımsız bir finansal otorite olarak görev yaptığına değinerek, 2006 yılından itibaren, BDDK'nın banka dışı mali kurumlar olarak faktoring, leasing ve finansman şirketlerinin gözetim ve denetimini de üstlendiğini hatırlattı.

BDDK'nın halihazırda 52 banka, 60 faktoring şirketi, 24 finansal kiralama şirketi, 14 finansman şirketi ve 19 varlık yönetim şirketinin gözetim ve denetiminden sorumlu olduğunu söyleyen BDDK İkinci Başkanı Asarkaya, Haziran 2018 itibarıyla 3 trilyon 671 milyar TL'si bankaların ve 154 milyar TL'si banka dışı mali kurumların olmak üzere, BDDK'nın sorumlu olduğu toplam aktif büyüklüğü 3 trilyon 825 milyar TL'dir, dedi.

BDDK İkinci Başkanı, faktoring başta olmak üzere banka dışı finansal kuruluşların, ekonomik daralma dönemlerinde olumsuz finansal koşulların etkilerinin hafifletilmesine ve piyasaların canlandırılmasına büyük katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, ülkemizde aktif toplamı, krediler ve müşteriler anlamında büyüme eğilimini devam ettiren banka dışı mali kuruluşların finansal sistemden aldığı payın artırılmasının BDDK açısından büyük önem taşıdığından bahsetti.

BDDK İkinci Başkanı; Faktoring işlemleri için merkezi fatura kayıt sisteminin kurulması ile birlikte faktoring işleminde sadece mal veya hizmet satışına dayanan alacakların şirketler tarafından finanse edilmesi sağlanmış, mükerrer fatura kullanımı engellenmiş ve işlemlerin daha güvenli bir yapıda yürütülmesi sağlanmıştır. Bu sistem sayesinde faktoring şirketleri risklerini daha iyi yönetebilme imkanına kavuşmuştur, dedi.

BDDK tarafından yürütülen düzenleme ve denetim çalışmalarının ve faktoring sektörünün gösterdiği çaba sonucunda bugün itibariyle sektörün kurumsallık, mali bünye ve hesap verebilirlik açısından geldiği noktayı görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Asarkaya sözlerine şu şekilde devam ettirdi: "Faktoring sektörünün işlem hacmi 2017 yılı sonunda 145 milyar TL; alacakları ise 42 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2005 yılı sonunda 5,4 milyar TL olan Sektörün aktif büyüklüğünün 2017 yılı sonunda 43 milyar TL seviyelerine ulaştığı görülmektedir. 2005 yılı sonunda 1,25 milyar TL olan Sektörün öz kaynakları ise 2017 yılı sonunda 6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir."

Asarkaya, Tedarik Zinciri Finansmanı ve İslami Faktoring gibi ürünlerin Sektörde geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, faktoring işlemlerinin dijital ortamda gerçekleştirilmesine yönelik Finansal Kurumlar Birliği'nin ürettiği projelere denetim otoritesi olarak katkıda bulunmaya ve Birliğe her türlü desteği vermeye devam edileceklerini dile getirerek konuşmasını sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları