09.05.2018
Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 17. Genel Kurul Toplantısı'nda BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) İstanbul'da düzenlenen 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yaptı.

T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve TKBB Başkanı Melikşah Utku, 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilen TKBB 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açılış konuşması yaptı. Genel kurula T. C. Hazine Müşteşarı Osman Çelik'in yanı sıra finans ve bankacılık sektöründen üst düzey yöneticiler de katıldı.

İstanbul'da gerçekleşen genel kurulda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; katılım bankalarına, "Sizin yanınızdayız bu sektörün büyümesi ve gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" mesajını verdi. Faizsiz finans ürünlerine olan yoğun ilgiye değinen Şimşek, katılım sigortacılığı alanının da önünü açtıklarını bu konuda sektör temsilcilerinden ilave çaba beklediklerinin altını çizdi.

Katılım bankaları sektörünün kredibilitesinin ve itibarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Güven her şeydir, sizin geleneksel bankacılık sektöründen ayrı olduğunuzu ortaya koyacak en önemli kurumsal adımlardan bir tanesi budur", dedi.

FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİ İÇİN ÇABALAYACAĞIZ

Katılım Bankaları sektöründen beklentilerini dile getiren Mehmet Şimşek, şunları söyledi: "Sizden İslami normlara, ilkelere uygun bir ürünler geliştirmenizi istiyoruz. Güçlü bir şekilde o alanlarda daha aktif olmalısınız. Girişim sermayesi gibi alanlarda daha görünür olmanızı istiyoruz. Özellikle bütün alanlarda kendinizi daha iyi tanıtmalısınız. Faizsiz finans sektörünün gelişmesi için sizlerle birlikte çaba göstereceğiz. Türkiye olarak sermaye piyasalarını geliştirmeye ihtiyacımız var. Geleneksel bankacılık sektörünün sınırları var. Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi lazım. İstanbul finans merkezinin en önemli bileşenlerinden biri de faizsiz finanstır. Bu nedenle faizsiz finans sektörünün çok güçlü bir şekilde büyümesi için çabalayacağız. Buradaki gelişme piyasadaki oynaklığı da azaltır."

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen TKBB 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşma yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben; sektörün katılım bankaları dışında da gelişme göstermesi adına çok olumlu gelişmeler yaşandığını ve BDDK olarak bu girişimlere destek verildiğini belirterek, çok yakın zamanda katılım bankalarımızın yanı sıra kalkınma ve yatırım bankalarımız ile banka dışı finans kuruluşlarımızın düzenlenen yeni ürünlerle ve yeni mevzuat altyapısıyla müşterilerine hizmet verdiklerini görüyor olacağız, dedi.

Faizsiz Finans sektörünün gelişmesi adına son dönemde atılan en önemli adımın, Merkezi Danışma Kurulu olduğunu aktaran Akben sözlerini şöyle sürdürdü: "Katılım bankalarımızın yanı sıra faizsiz finans faaliyeti yürüten tüm kuruluşların İslami ilke ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermelerinde onlara yol gösterecek ve bu alanda standardizasyon sağlayacak kurulun sektöre yönelik algının iyileştirilmesinde ve özellikle de yeni ürünlerin geliştirilmesinde sektörü desteklemesi beklenmektedir. Merkezi Danışma Kurulu'nun kendisinden beklenen faydaları en üst seviyede yerine getirebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etmek isterim. Danışma kurulunun tesis edilmesi kapsamında hazırlanan tebliğde, kurulun üye profili, görev ve yetkileri açıkça belirlenmiş, bağımsızlığına yönelik gerekli tedbirler alınmış ve kararlarının katılım bankaları nezdinde bağlayıcı olması öngörülmüştür."

Sektörün %16,6 olansermaye yeterliliği oranı güçlü sermaye yapısına, %2,9 takibe dönüşüm oranının ise yüksek aktif kalitesini ortaya koyduğunu dile getiren Akben, bununla birlikte makroekonomik dalgalanmalara karşı alınan eş zamanlı tedbirler, ortaya çıkan değişimlerin etkilerini tümüyle ortadan kaldıramamakta, bunun için yapısal dönüşüm süreçlerinin hız kesmeden sürdürülmesi gerekmektedir. Finansal sektör açısından söz konusu yapısal dönüşüm; farklı alt sektörlerin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin ve nihai olarak finansal erişimin arttırılması anlamına gelmektedir. Alternatif bir finans sektörü ve ürün-hizmet çeşidi olarak katılım bankacılığı ve faizsiz finans sistemi, bugün birçok ülke için ekonomik dalgalanmalara karşı desteklenen bir sektör haline gelmiştir, diye konuştu.

BDDK Başkanı Akben, 10. Kalkınma Planı kapsamında yaklaşık 3 yıldan bu yana yürütülen, Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Stratejisi'nin, ülkemizde kamu katılım bankalarının kurulması, banka dışı faizsiz finans kuruluşlarının faaliyete geçmesi, kamu ve özel sektör sukuk ihraçlarının arttırılması gibi somut adımların atıldığı bir dönem olduğunu aktardı. Akben konuşmasında, sektörün daha geniş kitleler nezdinde tanınması ve farkındalığının arttırılması, çok çeşitli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve birçok üniversitede akademik bölümlerin ve araştırma merkezleri nin açılması gibi bu dönemde kaydedilen yapısal gelişmeler söz etti.

BDDK'nın da katkılarıyla, Faizsiz Finans sisteminin yeni ürünler oluşturup ilerlemesini sağlamak üzere oluşturulan Merkezi Danışma Kurulu Üyeleri, TKBB'nin genel kurulunda tanıtıldı ve resmen faaliyete geçti. Merkezi Danışma Kurulu'nun üyeleri, Prof. Dr. Abdullah Kahraman, Prof. Dr. Ahmet Yaman, Prof. Dr. Hasan Hacak, Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Prof. Dr. Temel Hazıroğlu, T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in genel kuruldaki tebrikleriyle görevlerine başladı.

TKBB'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler seçildi. Gerçekleştirilen genel kurul sonrasında TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku görevini Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir'e teslim etti.

Anahtar Kelimeler:  Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 17. Genel Kurul Toplantısı'nda BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları