13.03.2018
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları çalıştayının açılışında BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 12 Mart 2018 Pazartesi günü düzenlenen çalıştayda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

"Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği" konulu çalıştay İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalıştaya BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Bankalar Birliği Hüseyin Aydın, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İlhami Koç ve ev sahibi olarak İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hasan Erkesim ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve United Credit Ratings Co. Ltd. işbirliği ile düzenlenen çalıştayda konuşma yapan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, dünyada bağımsız derecelendirme ürünlerinin, 13 Mart 2018 BDDK ağırlıklı olarak sermaye piyasalarında borçlanma araçları ihraçları ile ülke risklerinin ölçülmesinde kullanıldığını söyleyerek gerçekleştirilen ölçümlerin ne kadar güvenilir olduğunu konusuna dikkat çekti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: Milli Derecelendirme Kuruluşu için çalışmalar tamamlandı

Derecelendirme ürünlerinin bankacılık sektöründe, sermaye yeterliliği hesaplamalarında kredilendirme süreçlerinde müşteri kredi değerliliğin ölçülmesinde kulllanıldığını ifade eden BDDK Başkanı Akben, bankalarımız tarafından kullanılacak milli bir derecelendirme kuruluşuna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BDDK Başkanı Akben, Milli Derecelendirme Kuruluşu için TBB ile ortak çalışmaların gerçekleştirildiğini ayrıca Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından bir çalışma kurulu oluşturulduğundan bahsederek BDDK'nın da desteği ile bu çalışmaların tamamladığını ve önemli bir noktaya gelindiğini açıkladı.

Kurulacak Milli Derecelendirme Kuruluşu ile derecelendirme notlarının etkin kullanımıyla özellikle kurumsal şirketlerin Türk Lirası borçlanmalarında müşteri kredibilitesine göre %20’den %150’ye kadar değişen skalada risk ağırlıklandırması yapılabilecektir diyen BDDK Başkanı, merkezi yönetim ve bankalar portföylerinde Türk Lirası borçlanmalarda derecelendirmeden bağımsız risk ağırlıkları uygulanabilirken kurumsal kredi portföyünde Türk Lirası borçlanmalarda ülkemizde hiç bir kurumsal firmaya 100%'den daha düşük bir risk ağırlığı uygulanamamakta bunun da riskin gerçeğe uygun ölçümünü engellediğinden bahsetti.

Mehmet Ali Akben, etkin derecelendirme ve doğru risk ölçümü ile bankalar sermaye gereksinimlerini daha doğru ve hassas hesaplayabileceklerdir, yapmış olduğumuz çalışmalarda beklenen, Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun vereceği notların kullanımıyla bankaların sermaye gereksiniminde tasarruf sağlayacağı yönündedir, dedi.

Sermaye Piyasaları açısından bakıldığında daha fazla sayıda şirketin derecelendirilmesi ile birlikte ihraççı yatırımcı arasındaki bilgi asimetrisi azalacağını böylece finansal piyasalarda şeffaflık artacağını ifade eden Akben, şeffaflığın artmasının piyasa işlerliğini ve derinliğini olumlu anlamda etkileyeceğini söyledi.

Milli Derecelendirme Kuruluşu Kıymetli Bir Risk Yönetim Aracı

BDDK Başkanı, bireysel portföylerdeki borçlular için Kredi Kayıt Bürosu skorlarının kullanıldığı gibi, Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun hazırlayacağı derecelendirme raporları kurumsal portföydeki borçlulara ilişkin ellerinde yetersiz veri bulunan veya hiç veri bulunmayan bankalar için oldukça kıymetli bir risk yönetim aracı olacağının altını çizdi.

Derecelendirme notlarının sadece risk yönetimi anlamında değil, bankaların tahsis ve fiyatlandırmada da faydalanılacağı bilgileri ihtiva edeceğini belirten Akben, diğer taraftan denetim otoritesi gözüyle bakılınca da risklerin değerlendirilmesinin bağımsız bir tarafça yapılması bizim yapacağımız banka denetimlerinde risklerin tahlili anlamında yardımcı bir araç olacaktır, dedi.

'Milli Rating Kuruluşu' İstanbul’un Finans Merkezi olması yolunda önemli bir adım

BDDK Başkanı Akben, uzun vadede derecelendirme faaliyetinin bankalar ve ülkeler için de genişletilmesiyle beraber dışa bağımlılığımızın ortadan kalkacağını ve İstanbul’un bölgesel ve global bir finans merkezi olması yolunda önemli bir eksiğin giderilmiş olacağına vurgu yaptı.

Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu’nun kurulmasında dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta bulunduğuna dikkat çeken Akben, bunlardan birincisinin kurulacak olan yapının uluslararası standartlara uyumlu olması, ikincisi ise Milli Derelendirme Kuruluşu’nun bağımsız, tarafsız bir yapıda kurulup bu yapıyla faaliyetlerini yürütmesi olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Akben, derecelendirme alanında kuvvetli bir ortaklık yapısı ile yüksek itibarlı bir bağımsız ulusal derecelendirme şirketinin kurulmasının tüm paydaşlar ve ülke ekonomisi açısından faydalı olacağı düşünüldüğünü ifade ederek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:  Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları çalıştayının açılışında BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları