01.11.2019
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben 6.Sürdürülebilir Finans Forumu’nda konuştu

VI. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS FORUMU

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) bu yıl altıncısını düzenlediği ‘Sürdürülebilir Finans Forumu’, 31 Ekim 2019 Perşembe günü Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Forumun açılışında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

6. Sürdürülebilir Finans Forumu açılışında, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yanı sıra Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü açılış konuşması yaptılar.

SKD Türkiye, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) ve Global Compact Türkiye iş birliğinde düzenlenen forumun bu yıl ki ana teması ‘Sosyal ve Çevresel Hedeflerle Büyümeyi Harekete Geçirmek: Yeni Nesil Finansman Araçları’ olarak belirlendi. Forumda konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, içinde yaşadığımız çağın koşulları, bizlerin her türlü doğal kaynağın kullanımında dikkatli ve özenli olmamızı gerektirmektedir. Endüstri devrimi ile başlayan bu süreç, yaşadığımız ekosistemi son derece hassas bir noktaya getirmiş, nüfus artışı,dünya çapındaki ekonomik dalgalanmalar ve küresel gelir dağılımı adaletsizliği ile birleşen kırılganlık, gelecek nesillerimizi tehdit eder bir noktaya ulaşmıştır, dedi.

Finansal sisteme egemen olan devletlerin özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine ekonomik yaptırımlar gibi doğrudan yöntemlerin yanı sıra siber saldırı gibi dolaylı yollarla da etkide bulunmaya çalıştıkları görülmektedir diyen BDDK Başkanı Akben, doğal kaynakları kontrol altına alınan bu ülkelerde gerçek anlamda bir kalkınma sağlanamamakta, gelir dağılımı ve sosyal adalet daha da bozulmakta, bunun neticesinde ortaya çıkan sosyal ve siyasi huzursuzluklar da terörizm ve göç gibi insanlığı tehdit eden sorunlara zemin hazırlandığını ifade etti.

Akben, bankacılık alanında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeşil finans veya sürdürülebilir finans uygulamaları kapsamında çeşitli çalışmalar yapılmakta olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye sürdürülebilir finansmana 2000’li yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla başlamıştır. Şu anda ise bu finansmanın BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde tarımdan kadın istihdamına, sağlıktan eğitime, sanayi ve altyapıdan enerji üretim ve verimlilik projelerine kadar çok geniş bir perspektifte yer aldığını ifade etmekten memnuniyet duyuyorum. Rakamlarla ifade etmek gerekirse, Eylül 2019 itibarıyla bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı nakdi krediler 189,4 milyar TL olup, bu tutarın yaklaşık %40’ı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı amacıyla kullandırılmıştır. Yine aynı tarih itibarıyla, mikro işletmelere verilen kredi tutarı ise 175,5 milyar TL olup, söz konusu tutar toplam KOBİ kredilerinin %29’unu oluşturmaktadır. Sadece kredi olarak değil aynı zamanda kaynak bağlamında da bankacılık sektörünün yurtdışından sürdürülebilir kalkınma amaçlı almış olduğu kredilerin, ihraç ettiği borçlanma araçlarının artış gösterdiğini gözlemliyoruz.”

BDDK Başkanı, dar gelirli kesimlerin konut edinme başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayacak alternatif finansal ürün ve hizmetler sunulduğunu dile getirerek, mikro finans ya da tasarrufa dayalı finans uygulamaları ile yoksul kesimlerin refahının arttırılması dolaylı olarak çevreye de olumlu katkı sunacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarda kamu kurumları ile bankalar ve diğer özel sektör kuruluşlarının işbirliği içerisinde olmasının önemine dikkat çeken Akben, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin 2013 yılından beri düzenlemiş olduğu sürdürülebilir finans forumlarının ülkemizde bu konudaki farkındalığın oluşturulmasına önemli katkılar sağladığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama – SSS"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları