19.06.2019
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben KTKB İş Forumu’nda konuştu

KARADENİZ TİCARET VE KALKINMA BANKASI İŞ FORUMU

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) İş Forumu Toplantısı 17 Haziran 2019 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Forumun "Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" konulu panelinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben konuşma yaptı.

Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşen toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK Kurul Üyesi İhsan Uğur Delikanlı katıldı.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu KTKB'nin 2019 Yıllık Guvernörler Kurulu Toplantısı kapsamında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu açılış konuşması yaptı. Aksu konuşmasında "Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası'nın (KTKB) özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz." dedi.

KTKB bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Aksu, 20 yıllık faaliyet dönemi boyunca önemli başarılara imza atan bankanın söz konusu dönem boyunca en iyi uluslararası uygulamaları örnek alarak kurumsal yapısını ve risk yönetimini güçlendirdiğini söyledi.

Aksu, şu bilgileri verdi:

"KTKB, politika dokümanlarını ve iç denetim mekanizmalarını geliştirmiş ve en önemlisi de yönetim sisteminde kurala dayalı bir karar mekanizması benimsemiştir. Tüm bu uygulamaların neticesinde bankamız elde ettiği somut çıktılar neler olmuştur? Faaliyete geçmesinden bu yana banka, 6,4 milyar avroluk yatırımla bölgede yaklaşık 400 projeye destek vermiştir. Bu projeler arasında Romanya'da tarım ticaretinin desteklenmesi, Yunanistan'da yenilenebilir enerji santrallerinin inşası, Rusya'da hava yolunun genişletilmesi, ülkemizde birçok şehir hastaneleri projeleri ve bölgede çok sayıda mikro işletme ve KOBİ'lerin desteklenmesini sayabiliriz."

Bakan Yardımcısı Aksu, "çok taraflılık" kavramının günümüz ajandasının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "Artık çok taraflı kalkınma bankaları, finansal sistemde iyi işleyen mekanizmalar olarak kendilerini kanıtlamış durumdalar. Bu kuruluşlar, özgün iş modelleri sayesinde hissedarların sermaye katkılarını küçük maliyette çoğaltabilmekte ve güçlü kapasiteyle üyelerine bilgi aktarımını sağlayabilmektedirler." değerlendirmesini yaptı.

Bankanın özel sektöre olan güçlü desteğinin devam etmesinden oldukça memnun olduklarını yineleyen Aksu, ülkelerin özel sektörlerinin ekonomilerin dayanak noktası haline geldiğini hatırlattı. İstihdam ve yatırım denilince akla ilk olarak özel sektörün geldiğini anlatan Aksu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşletmelerimiz, bölgesel ve küresel kalkınma zorluklarının aşılmasında ve Karadeniz Bölgesi'nde ekonomik iş birliğinin kuvvetlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. KTKB gibi tüm çok taraflı kalkınma bankları da, özel sektörün kalkınmadaki işte bu güçlü rolüne şahit olmakta ve onlarla iş birliklerini artırmak için çok çalışmaktadır. Bu anlamda KTKB'nın özel sektörün finansmana erişimindeki engelleri kaldırmak adına paylaşım mekanizmaları, yerel para biriminden sağlanan krediler, kurumsal krediler, proje ve ticaret finansmanı olmak üzere çeşitli finansman araçlarıyla desteğini sürdürmesinden son derece memnunuz.

Bugün bankamız hissedarlarının güçlü destekleri sayesinde bölgede önemli bir aktör olma potansiyeli taşıyor. Bankamızın yeni operasyon dönemine sağlam hedeflerle, geçen aylarda kabul edilen 3 yıllık iş planıyla başlayacak olmasını bu anlamda memnuniyet verici olarak değerlendiriyoruz. KTKB'yi kritik önemde kalkınma ortağı olarak gördüğümüzü tekrar vurgulamak isterim. Bu amaçla bankamızın bölgenin önde gelen uluslararası finansal kuruluşu olması için her türlü desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vermeye hazır ve kararlıyız."

Forumda "Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Bölgeye Alt Yapı Yatırımları Çekmekteki Rolü" ve "Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" isimli paneller düzenlendi. Yapılan panellerde uluslararası katılım bankacıları, uluslararası kalkınma stratejilerini ve yatırımların çerçevesini ele alındı.

"Ulusal Para Birimleriyle Kalkınmanın Finansmanı: En İyi Uygulamalar ve Beklentiler" isimli panelde konuşan BDDK Başkanı Akben, “Amerika’da yükselen faiz oranları, güçlü Amerikan Doları ve ticaret savaşları nedeniyle, 2018 yılında gelişmekte olan veya yatırım çeken ülkeler için zorlaşmış duruma geldi. Bu gelişmelerle ülkelerin disiplinleri yükseldi. Para birimlerinin değer kaybetmesine yol açtı ve bu ülkelerden de portföy çıkışlarına neden oldu.” dedi.

Akben sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu gelişmelerden ülkemizde yatırım çeken ve gelişmekte olan ülke statüsünde olduğundan bir takım olumsuz etkilerle karşılaştı. Bu dalgalanmaların yaşanmaya başladığı Ağustos 2018 tarihinden itibaren döviz kurundaki dalgalanmayı azaltmak, piyasaları sakinleştirmek ve ekonomik sisteme olan yükünü azaltmak gayesiyle BDDK ve TCMB birçok hızlı önlemler aldı. Kurumumuz bu noktada bankaların takas veya eşdeğer işlemler için yeni bir takım düzenlemeler getirdi.”

Döviz kurundaki spakülatif dalgalanmayla gerçekçi olmayan fiyat hareketlerinin, bankaların sermaye yeterlilik oranı üzerinde olumsuz etkileri azaltmak içinde bir takım geçici-rahatlatıcı önlemler alındığına vurgu yapan Akben, bu önlemleri alırken uluslar arası BASEL kriterlerini göz önünde bulundurarak, Basel Standartlarına uyumlu ülke statüsünü bozmadan bu paritenin etkileri ortadan kalkıncaya kadar geçici sürede uygulandığını ifade etti.

Akben, “Merkez Bankası bankacılık sisteminde döviz ve TL likiditesini arttırmaya yönelik tedbirleri açıkladı. Kurumumuz ve Merkez Bankası’nın proaktif önlemler alarak finansal piyasalarda manipülatif hareketlerin kısıtlanması, finansal piyasalar ve bankacılık sektörü açısından da dalgalanmanın etkisinin nispeten düşük seviyelerde kalmasının sağlamıştır.” dedi.

BDDK’nın veya Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin serbest piyasa işleyişini engellemek için değil tam tersine sağlıklı işleyişi bozmak isteyenleri engellemek için alınmış önlemler olduğunun altını çizen Akben konuşmasında şunları aktardı:

“Son dönemlerde kurun nispeten istikrarlı bir şekilde hareket etmesiyle atılan adımların da yerinde atıldığını bize göstermiştir. 2018 yılında gerçekleşen küresel ve yurt içi makro ekonomik gelişmeler bankacılık sektöründe de zorlu bir yıl yaşanmasına neden olmuştur. Fonlama maliyetlerinde genel olarak bir artış söz konusu olmakla birlikte sektörümüzde dış kaynak bulmada bir sorun yaşanmamaktadır. Öte yandan bankacılık sektörünün diğer sektörlere sağladığı finansman nedeniyle ekonomimiz açısından oynadığı rol göz önüne alındığında; sektöre olan güvenin sarsılmaması ve şeffaflığın korunması için başta BDDK olmak üzere yetkin tüm kurumlar gerekli düzenlemeleri yapmaktadır ve yapmaya devam etmektedir. Son dönemde yaşanan çalkantıların etkilerinin bertaraf edilmesi, Türkiye ekonomisinin çabuk bir şekilde toparlanabilmesi ve hızlı büyümesi için bankacılık sektörü büyük önem taşımıştır. Bu doğrultuda aktif kalitesini ve sermaye yapısını güçlendirmesi için de birçok çalışmalar yapılmıştır.”

Merkez Bankasıyla birlikte yapılan düzenlemelerde ihracat geliri veya döviz geliri olmayan kuruluşların döviz borçlanmasının engellendiğini anımsatan Akben, bu önlemin dövizin hareketliliği azaltmasına etki ettiğine dikkat çekti.

Ülke içerisindeki yerel parayla diğer dolarizasyona karşı bütün ülkelerin gördüğümüz kadarıyla bir tedbiri var diyen Akben, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Türkiye’de yerel para ticaretinin hacmi şu anda yüzde 5 seviyesine kadar gelmiş durumdadır ve bunun önümüzdeki dönemlerde yapılacak düzenlemelerle daha da artmasını bekliyoruz. Ticari ilişkilerde yerel para birimlerinin kullanılması da uluslararası piyasalardan kaynaklı dalgalanmaların etkisinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Bu itibarla, yerel para cinsinden ticaretin teşvik edilmesinde tüm bölge ülkelerine önemli görevler düştüğünü, özellikle bölgesel ticaret ve turizm gibi alanlarda yerel paranın karşılıklı kullanım kolaylığının sağlanmasının kalkınma finansmanı faaliyetlerinde yerel para birimlerinin kullanılmasına önemli katkı sağlayacağını düşünmekteyim.”

Forumun açılışında konuşan KTKB Başkanı Dmitry Pankin ise, bankanın her yıl yapılan toplantılarının üye ülkeler için yeni iş birliklerine zemin hazırladığını belirterek, Türkiye'ye bu yıl toplantının düzenlenmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Kalkınma bankalarının finansmandaki rolü ve altyapı yatırımlarında kalkınma bankalarının işlevi gibi konuların önem kazandığını belirten Pankin, döviz kurundaki dalgalanmaların diğer ülke para birimlerine etkilerinin her zamankinden daha kıymetli konu başlıkları haline geldiğini söyledi.

Pankin, KTKB'nin yıllık toplantılarıyla iş dünyası kuruluşları ve sektör paydaşlarının bir araya gelme imkanı bulduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları