Banka ve Kredi Kartları
Lütfen bekleyiniz...
ATM’den yapılan para yatırma ve para çekme işlemlerinde ortaya çıkan sorunların çözümü için ne yapabilirim?

ATM'den para yatırma, para çekme işlemlerinden kaynaklanan hesaba eksik tutar geçmesi, yatırılan tutarın hesaba geçmemesi, ATM'nin eksik tutar vermesi gibi uyuşmazlıklarda, işlemi gerçekleştiren kişinin söz konusu fiilinin ispatı gerekmektedir. Bunun gibi maddi bir fiilin ispatının gerektiği işlemlere ilişkin uyuşmazlıklar, akdedilen sözleşme ve genel hükümler doğrultusunda çözümlenecektir. ATM işlemleri ile ilgili sorunların çözümü için öncelikle ilgili bankaya, buradan sonuç alınamaması halinde; Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde bulunan Bireysel Müşteri Hakem Heyetine, gerektiği takdirde yargısal makamlara başvurulması mümkün bulunmaktadır.

Kartımın ATM'de sıkışması ya da alıkonulması halinde ne yapmalıyım?

ATM'yi terk etmeden ve başkasından yardım istemeden derhal bankanızı aramalı ve banka çağrı merkezi temsilcisinin yönlendirmelerine uygun olarak işlem yapmalı gerekiyorsa kartınızı kullanıma kapattırmalısınız. Yardım bahanesiyle yaklaşarak tavsiyelerde bulunan kişilere karşı dikkatli olmalı, şifrenizi banka çalışanı/ çağrı merkezi temsilcisi dahil kimse ile paylaşmamalısınız.

Taksit sınırlaması var mı? İstediğim kadar taksit yaptırabilir miyim?

Kredi kartı ile yapılan harcamalarda istenildiği kadar taksit yapılması ilgili mevzuat uyarınca mümkün bulunmamaktadır. Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir.

Harcama taahhüdü vererek avans puan karşılığı uçak bileti aldım. Fakat taahhüdümü yerine getiremedim. Ödeyeceğim ceza tutarı nasıl belirlenecek?

Taahhüdünüzün yerine getirilememesi hâlinde peşin olarak verilen puan veya faydalanılan ürün veya hizmet bedelinin taahhütle karşılanamayan kısmı dışında herhangi bir ceza bedeli tahsil edilemez. Örneğin; 1 mil=1 TL iken, 400 TL'lik uçak bileti alımı için kartınızdaki 100 mil puanınıza ilave olarak 300 avans mil kullandınız.Taahhüdünüzü gerçekleştirmek için gereken süre geçtiğinde sadece 100 mil biriktirdiniz, yani kullanmış olduğunuz 300 avans milin 200 avans milini tamamlayamadınız. Banka sizden 200 avans milin karşılığı olarak 200 TL tahsiledebilir. Bunun dışında bir ceza uygulayamaz. Benzer durumlardaki sorunlarınızın çözümüne yönelik olarak öncelikle bankanıza, sonuç alamamanız durumunda Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapılması mümkündür.

Banka, kredi kartı kampanyalarına ilişkin taahhütlerini yerine getirmez ise ne yapabilirim?

Bu probleminizin çözümüne yönelik olarak öncelikle bankanıza, sonuç alamamanız durumunda Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetlerine başvuru yapılması mümkündür.

Son ödeme tarihinde kredi kartı borcumun asgari ödeme tutarını ödemezsem ne olur?

Eğer bir takvim yılı içerisinde kredi kartınızın asgari ödeme tutarını toplam üç kez ödemezseniz kartınız nakit kullanımına, üst üste üç kez ödemezseniz hem nakit kullanımına hem mal ve hizmet alımına kapatılır. Kartınızın limiti dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamayacağı gibi kart borcunuzun tamamı ödenene kadar kredi kartınız nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaya devam edilir.

Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu nezdindeki kayıtlarınız olumsuz etkilenir, borcun tahsili için de banka tarafından idari ve yasal süreç başlatılabilir.

Ailemden herhangi birinin kredi kartı borcundan sorumlu tutulabilir miyim?

18 yaşından büyük olan ve ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlama altında bulunmayan kişiler fiil ehliyetini haiz olup, kendi eylemleriyle kendilerini hak ve borç altına sokabileceklerdir. Kişinin kredi kartı borçlarından dolayı mirasa ilişkin hükümler hariç olmak üzere sadece kişinin kendisi sorumlu olup, bu borçtan dolayı kefil olunmadıkça borçlunun yakınları sorumlu tutulamaz.

Ailemden herhangi birinin kredi kartı almasını ya da kullanmasını engelleyebilir miyim?

18 yaşından büyük olan ve ayırt etme gücüne sahip bir kişinin, kredi kartı almasının/kullanmasının engellenmesi sadece mahkeme kararıyla kısıtlama altına alınması ile mümkündür. Bu durumda hakkında kısıtlama kararı bulunan kişilere vasisinin rızası dışında kart verilmesi engelleneceği gibi, mahkeme kararı ile atanan vasinin ilgili bankalara başvurarak kısıtlıya ait kredi kartlarının iptalini talep etmesi de mümkün olabilecektir.

Banka kredi kartı başvurumu neden kabul etmedi?

Bankacılık sistemi içindeki tüm bankalar, kredi kartı verilip verilmemesi kararlarını, ilgili mevzuat ve serbest piyasa ekonomisi koşulları çerçevesinde oluşturdukları kredi kartı tahsis ve risk politikalarına göre belirlemektedir. Banka tarafından yapılan değerlendirme neticesinde kredi kartı başvurunuz, ilgili banka kriterlerine uymamanız nedeniyle reddedilmiş olabilir. Nihai olarak, hiçbir banka size kredi kartı tahsis etmek zorunda değildir ve buna zorunlu tutulamaz. Bankacılık sistemi içindeki tüm bankalar, kredi kartı verilip verilmemesi kararlarını, ilgili mevzuat ve serbest piyasa ekonomisi koşulları çerçevesinde oluşturdukları kredi kartı tahsis ve risk politikalarına göre belirlemektedir. Banka tarafından yapılan değerlendirme neticesinde kredi kartı başvurunuz, ilgili banka kriterlerine uymamanız nedeniyle reddedilmiş olabilir. Nihai olarak, hiçbir banka size kredi kartı tahsis etmek zorunda değildir ve buna zorunlu tutulamaz.

Bankalar, kredi kartı tahsisi ve limit belirleme sürecinde, başvuru sahibinin yasaklılık veya engel durumunu, ekonomik ve sosyal durumunu, aylık veya yıllık ortalama gelirini, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişiye tahsis edilen kredi kartı limitini, bir model veya skorlama sistemi sonuçlarını değerlendirmek durumundadır.

Kimler kredi kartı alabilir?

18 yaşından büyük olan, ayırt etme gücüne sahip, kısıtlama altında bulunmayan ve kredibilitesi ilgili bankaca uygun görülen kişiler kredi kartı alabilir. Bankalar, çeşitli meslek grupları, öğrenciler ve ev hanımları için değişen kriterler belirlemektedir. Kişilerden gelen kredi kartı talepleri, bankalarca bu kriterlere ve yürürlükte bulunan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile bu Kanun’a ilişkin oluşturulmuş yönetmelik dikkate alınarak değerlendirmektedir.

Kredi kartımın çalınması halinde sorumluluğum nedir? Ne yapmalıyım?

Kredi kartınızın kaybolması, çalınması veya sizin tarafınızdan yapılmayan ve iradeniz dışında gerçekleşen herhangi bir işlemi fark etmeniz durumunda derhal ilgili bankaya bildirimde bulunmalısınız. Bu bildirimi yapmanız, kartınızın usulsüz kullanımı halinde sorumlu tutulacağınız tutarın belirlenmesinde çok önemli olup, bildiriminizden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan sadece 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumlu tutulmanızı sağlar. Bildirimin 24 saat içinde yapılmaması halinde ise 150 TL'lik bu sınır uygulanmayıp, borcun tamamından sorumlu olursunuz.

Eğer kartın usulsüz kullanımına sizin hatanız sebep olmuş ise, örneğin şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşmış veya kolayca erişilebilecek yerde saklamışsanız (şifreyi kartınızın üzerine yazmışsanız, şifrenizi yazdığınız kağıt ile kartınızı bir arada cüzdanınızda taşıyorsanız) uğradığınız zararın tamamından sorumlu tutulmanız mümkündür.

Hesap ekstremde bana ait olmayan alışverişler olduğunu gördüm, nereye itiraz edebilirim?

Son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde bankanıza başvurmak suretiyle itiraz edilebilirsiniz. Yapacağınız başvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğinizi gerekçesiyle belirtmek zorundasınız. Bu on günlük süre içerisinde itiraz etmezseniz hesap özetiniz kesinleşir. Hesap özetinin kesinleşmesi genel hükümlere göre dava hakkını ortadan kaldırmaz. Bankanıza başvurudan sonuç alamamanız halinde Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdinde bulunan Bireysel Müşteri Hakem Heyetine, gerektiği takdirde yargısal makamlara başvurulması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, kredi kartı harcama itirazları kapsamında bankalarca gerçekleştirilecek işlemlerin sonuçlandırılmasına yönelik ters ibraz (chargeback) süreleri uluslararası kartlı ödeme sistemi kuruluşlarının düzenlemeleri çerçevesinde belirlenmekte, ters ibraz süreleri Kurumumuz düzenlemelerine tabi bulunmamaktadır.

3D güvenlik şifresini paylaştığım durumda sorumluluk kime aittir?

Banka sisteminde kayıtlı cep telefonunuza gönderilen 3D şifreniz kullanılarak yapılan her alışverişten siz sorumlusunuz. Dolayısıyla, tek kullanımlık 3D şifrenizi hiçkimse ile paylaşmamalısınız. 3D şifrenizin geldiği mesajda alışveriş yaptığınız firmanın bilgileri ve harcama tutarınız yer almaktadır. Aynı mesaj ile gelen şifreyi girmeden önce bunları mutlaka kontrol edin ve farklılık varsa şifrenizi kullanmayın, alışveriş işleminizi tamamlamadan sonlandırın ve bankanızı bilgilendirin.

3D şifresi ile yaptığınız işlemler sonucu ortaya çıkan zararlardan tümüyle sorumlu olacağınızı unutmamalısınız.

3D güvenlik şifresi nedir, nasıl işler ve neden güvenlidir?

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. 3D güvenlik sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından size, sadece sizin bildiğiniz ödeme şifresi sorulmakta ve kimliğiniz doğrulanmaktadır. Bu sayede yetkisiz kişilerce kredi kartlarının internet ortamında kullanılmasının önüne geçilmesi sağlanmaktadır. Bankaca cep telefonunuza gönderilen 3D güvenlik şifrenizi aynı kart şifreniz gibi banka çalışanı dahil hiç kimse ile paylaşmamalısınız.

Sanal kartla nasıl işlem yapılır?

Sanal kartın limiti sıfırdır. Kullanabilmek için önce bankanızın internet şubesine girerek sanal karta limit yükleme menüsünden harcama yapacağınız tutar kadar limiti kartınıza yüklemeniz gerekir. Sanal karta yükleyeceğiniz limit anında asıl kart limitinizden düşer. Yükleyeceğiniz limiti harcama tutarınız ile eşit belirlerseniz yaptığınız harcama sonrası sanal kart limitiniz otomatik olarak sıfırlanacaktır. Harcama tutarından yüksek bir limit yüklemeniz durumunda kalan paranın başkaları tarafından kullanılmasını önlemek için işlem sonrası limitinizi sıfırlamanız uygun olacaktır. Ya da sanal karta yüklediğiniz limiti süre ile sınırlayarak, belirlediğiniz sürenin sonunda kullanılmayan sanal kart limitinin asıl karta otomatik olarak geri yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Sanal kart harcamalarınızı asıl kartınıza ait hesap özetinizden takip edebilirsiniz.

Sanal kredi kartı nedir? Güvenli midir?

İnternet üzerinden sanal kart ile güvenli bir şekilde alışveriş yapmanız mümkündür. Sanal kart, basılı olmayan ve fiziki bir varlığı bulunmayan, asıl kartınıza veya hesabınıza bağlı olarak oluşturabileceğiniz, limitini kendinizin belirleyebileceği bir karttır. Sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti, sanal kart oluşturma ve kullanma ücreti alınamaz.

Kredi kartı ile internetten alışveriş güvenli midir?

Kredi kartı ile internetten alışveriş, bazı güvenlik kurallarına uyulduğu zaman son derece güvenlidir. Öncelikle alışveriş yaptığınız sitelerin güvenlik yazılımlarıyla korunuyor olmasına dikkat etmeli, alışveriş sırasında otomatik programlarla başka sitelere yönlendirilmediğinizden emin olmalısınız. Alışveriş yaptığınız web sitesinin bağlantısının “https” üzerinden kimliği doğrulanmış bir SSL sertifika ile sağlandığını kontrol etmelisiniz ayrıca adres çubuğunuzun yeşil renkte olması gerekir, adres çubuğu yeşil renkte değilse bulunduğunuz site sahte bir internet sitesi olabilir.

Kredi kartımın şifre güvenliğini nasıl sağlarım?

Kartınızın şifresini Banka çalışanı dahil hiç kimse ile paylaşmamalı, gerekli şifre bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklamalı ve başkası tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almalısınız. Örneğin kart şifresini ardışık rakamlar, doğum günü tarihiniz vb. gibi tahmin edilebilmesi görece kolay olan rakamlardan oluşturmamalısınız. Kart şifrenizi kartınızın üzerine yazmamalı, kart şifreniz ile kartınızı bir arada cüzdan vb. başkalarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmamalısınız.

Kredi kartına ilişkin şikayetlere bankalar cevap vermek zorunda mıdır?

Bankalar, kart ve ek kart hamillerinin şikayet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemi kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorundadır.

Kredi kartımla taksitli alışveriş yaptım, taksitlerim bitmeden önce kartımı kapatmam mümkün mü?

Evet mümkündür. Kredi kartı iptal talebiniz, ilgili kredi kartıyla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemez. Bu şekilde iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde yıllık üyelik ücreti tahsil edilemez.

Kredi kartımı iptal ettirdiğim halde ekstre gelmeye devam edebilir mi?

Kredi kartınız iptal edildikten sonra bazı durumlarda, borcunuzun tamamını ödeyerek kapatmış olsanız dahi, aylık taksitler ve mahsuplaşmanın gösterildiği ekstreler tarafınıza gönderilmeye devam edebilir. Bu durum kartınızın kapatılmadığı anlamına gelmez.

Kredi kartımı kapatmak istediğim halde Banka kapatmıyor. Ne yapabilirim?

Bankalar, talep etmeniz halinde kredi kartınızı en geç 7 gün içinde iptal etmek zorundadır. Banka, başvurunuza rağmen 7 gün içinde kredi kartınızı iptal etmezse, süre sonunda Kurumumuza e-şikayet, çağrı merkezi veya CİMER kanalları üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Yıllık üyelik ücreti olan kredi kartımı ücretsiz bir kredi kartı ile değiştirirsem banka kredi kartı limitimi düşürebilir mi?

Bankalar ücretsiz kredi kartı limiti belirlerken, yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartı değerlendirme kriterlerini aynen uygulamakla yükümlüdür. Dolayısıyla, talebiniz üzerine banka yıllık üyelik ücreti bulunan kredi kartınızı limiti aynı kalmak kaydıyla ücretsiz kredi kartı ile değiştirmek zorundadır.

Banka kredi kartı limit artırım talebimi yerine getirmeme hakkına sahip mi?

Bankalar, kişilerin ekonomik/sosyal durumu, kredi notu/skoru vb. bilgileri dikkate alarak yaptıkları değerlendirmeye istinaden limit artırım taleplerini reddedebilir.

Kredi kartı limitim iznim olmadan düşürülebilir mi?

Kredi kartı limitiniz, izniniz ve onayınız olmadan düşürülebilir. Bankalar tarafından, kişilerin ekonomik/sosyal durumu, kredi notu/skoru vb. bilgileri dikkate alınarak yapılan güncellemeler sonucu daha düşük limit belirlenmesi mümkündür.

Kredi kartı limitim iznim olmadan artırılabilir mi?

Banka tarafından kredi kartı tahsisinde belirlenmiş olan limit, kart hamilinin izni ve onayı olmadıkça artırılamaz. Aksi durumda Kurumumuza CİMER, e-şikayet ve çağrı merkezi kanallarıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Diğer taraftan, talimatınıza istinaden kartınıza periyodik limit artırımı talebi tanımlanması halinde, daha sonra yapılacak limit artışlarında onayınızın alınmasına gerek bulunmamakta olup, limit artışları, artışın gerçekleşeceği tarihten onbeş gün öncesinde yapılacak bildirime itiraz etmemeniz halinde geçerli olacaktır.

Kredi kartı limit aşımı halinde ilave ücret öder miyim?

Harcamalarınız ile limitinizi aşmanız ya da kredi kartı limitinizin yüzde yirmisini geçmemek ve bir sonraki hesap döneminde kapatmak koşuluyla bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere kart limitinde aşım oluşması halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için akdi faiz yürütülmektedir. Belirtilen şekilde hesaplanan faiz tutarı dışında, ücret ödemezsiniz.

Kredi kartı limitim nasıl belirlenir?

Bankalar, kendilerine kredi kartı için başvuran kişilerin gelirleri, mali geçmişi, skorlama sonuçları ile yasaklılık/ engel durumlarını değerlendirmek suretiyle, kişiye özel kullanım limitleri belirler. Bununla birlikte, bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartları limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz.

Banka, talebim olmaksızın kredi kartı gönderebilir mi?

Bankalar, talebiniz olmadıkça hiçbir surette tarafınıza kredi kartı gönderemez. Talepte bulunmadığınız veya sözleşme imzalamadığınız halde tarafınıza kredi kartı gönderilmiş ise Kurumumuza çağrı merkezi, e-şikayet ve CİMER kanallarından biriyle başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi kartı faizleri için yasal bir sınır bulunmakta mıdır?

Kredi kartı işlemlerine ilişkin faiz oranlarının üst sınırı Merkez Bankası tarafından yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında bankalar tarafından belirlenmektedir. Kurumumuzun faiz oranlarının belirlenmesinde ve banka ile müşterileri arasındaki faiz oranlarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesinde herhangi bir aracılık yetkisi yoktur.

8

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama – SSS"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları