Bireysel Krediler
Lütfen bekleyiniz...
Kredili mevduat hesabımın limitini azaltabilir miyim / arttırabilir miyim?

Mevcut kredili mevduat hesap limitinizin arttırılmasını ya da azaltılmasını talep edebilirsiniz.Limit azaltma talebiniz geldiği zaman banka, ilgili talebinizi değerlendirerek limitinizi azaltabilir. Ancak talebiniz limitinizi arttırmak ise bu bankanın kredi değerlendirmesine tabidir ve banka tarafından uygun görülmesi halinde limit artışı yapılabilir.

Banka talebim olmadan kredili mevduat hesabı (KMH) açabilir mi/ KMH’tan talimatım olmadan ödeme yapabilir mi?

Banka imzaladığınız bireysel hizmet sözleşmeniz dışında ayrı bir talebiniz olmadan KMH açamaz. Kredili mevduat hesabından yapılacak ödemeler için banka mutlaka talebinizi almak zorundadır. Banka talebiniz olmaksızın, KMH'tan kredi taksidi, kredi kartı borcu, fatura gibi adınıza herhangi bir ödemenizi gerçekleştiremez.

Kredili mevduat hesabı nasıl işler?

Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaptan yapılmak istenen para çekilişi, EFT/havale gibi işlemler, vadesiz hesapta bakiye olması halinde bakiye kullanılarak; yeterli bakiye olmaması halinde ise tahsis edilen kredili mevduat hesabı kredi limiti kullanılarak gerçekleştirilir. Kredili mevduat hesabı limitinden kullanım gerçekleştiğinde vadesiz hesabın bakiyesi eksiye döner. Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba para girişi olduğunda ise eksi bakiye kapatılır. Kredili mevduat hesabınıza istediğiniz tarihlerde ödeme yapabilirsiniz.Kredili mevduat hesaplarında valörlü bakiye üzerinden faiz işletilir; yani hesaba yatırılan paranın valörü bir (1) işgünü sonrası olarak kabul edilir. Kredili mevduat hesabı kapsamındakullanılan krediye sadece kullanılan gün kadar faiz işletilir. Faiz tutarı günlük olarak hesaplanır ve ay sonunda kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaba tahakkuk eder.

Cuma günü kredili mevduat hesabınızdan çektiğiniz tutarı aynı gün içerisinde yatırmanız durumunda, kullandığınız kredi tutarı için 3 günlük faiz işleyecektir. Çünkü faiz hesaplanırken kredili mevduat hesabınızdan kullandığınız paraya aynı gün faiz işlemeye başlarken, yatırdığınız para bir iş günü valörlü olarak yani bir iş günü sonra dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, cuma günü çektiğiniz para için aynı gün faiz ödemeye başlayacaksınız ancak yatırdığınız para bir iş günü sonra yani pazartesi günü dikkate alınacağından 3 günlük faiz ödemek durumunda kalacaksınız.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) nedir?

Her türlü kısa vadeli nakit ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak, vadesiz hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda size bankanın belirlediği limit dahilinde para çekme, EFT/havale yapma imkanı sağlayan bir tür kredi hesabıdır. Mevcut vadesiz hesaba tanımlanan bir ürün olduğundan, vadesiz mevduat aracılığıyla yapabileceğiniz tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda para olmasa bile önceden belirlenen limit dahilinde anında kredi kullanarak kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızı ve harcamalarınızı karşılayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tutar kadar ve ihtiyacınız olduğu gün süresince kredi kullanır, nakit fazlası olduğunda borç bakiyenizi kapatarak, sadece borçlu olduğunuz günler için faiz ödersiniz.Kredili mevduat hesabının vadesi yoktur.

Kredi taksitlerimi ödeyemiyorum, banka hakkımda icra takibi başlatabilir mi?

Kredi taksitinizi ödeme planınızda belirtilen taksit ödeme tarihlerinde kısmen veya tamamen ödemezseniz krediniz temerrüde düşer. Bu durumda, banka tarafından kredi izlemeye alındıktan sonra kredi sözleşmenizde belirlenen temerrüt faizi, taksit içerisinde kalan anapara tutarı üzerinden hesaplanır. Bankanın hakkınızda yasal takip sürecini başlatabilmesi için birbirini izleyen en az iki taksitinizi ödememeniz ve bankanınen az 30 gün önceden gecikme uyarısında bulunması şarttır. Yasal takip süreci başladığında gecikme faizi ile birlikte takip masraflarının sizden tahsil edilmesi mümkündür.

Banka bana istediğim vadede ihtiyaç/taşıt kredisi vermiyor, ihtiyaç/taşıt kredisi için vade sınırı var mı?

İhtiyaç/taşıt kredisi kullanabileceğiniz maksimum vade 48 aydır. 48 aydan daha uzun vadelerde ihtiyaç/taşıtkredisi almanız mümkün değildir.

Taşıt değerinin ne kadarını kredi olarak alabilirim?

Taşıt ve taşıt teminatlı kredilerde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 100.000.-TL ve altında olanlar için %70'i aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri 100.000 TL'yi aşan binek araçlarda, bedelin 100.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 100.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50 olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.

Satın alacağım konutun bedelinin tamamı için kredi kullanabilir miyim?

Konut kredileri ve konut teminatı altında kullandırılacak kredilerde, kredi tutarı teminat olarak alınacak konutun ekspertiz değerinin %80’ini aşamaz. Satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin %20’sini kendiniz peşinat olarak ödemelisiniz. Ancak birden fazla gayrimenkulünteminat olarak alındığı kredilerde toplam teminat oranlarının dikkate alınacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla satın alacağınız konutun yanı sıra, halihazırda tamamı kendinize ait başka bir konutunuzun da ipotek alınması koşulu ile yeni satın alınacak konutun tamamı da kredilendirilebilmektedir.

Çektiğim krediyi hiç kullanmadım, buna rağmen banka hesabımda duran kredi tutarı için faiz ödemek zorunda mıyım?

Çektiğim krediyi hiç kullanmadım, buna rağmen banka hesabımda duran kredi tutarı için faiz ödemek zorunda mıyım?Kredi borcunuz kredi tutarının hesabınıza geçmesi ile başlar. Cayma hakkınızı süresi içinde kullanmamanız durumunda kredinizi kullanmış sayılırsınız bu durumda kredinizin faizlerinden sorumlu olursunuz.

Diğer taraftan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca krediden faydalandığınız hallerde cayma hakkınızı kullansanız dahi kredinin kullanıldığı tarihten Bankaya geri ödendiğitarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizin cayma bildiriminin gönderilmesinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Aksi halde kredinizden caymamış sayılırsınız.

Mal alım-satımı suretiyle finansman sağlayan katılım bankalarında ise; finansman tutarı mal/ürün tedarikçisine doğrudan katılım bankasınca ödendiğinden, finansmanın tüketici hesabına aktarılarak orada bekletilmesi söz konusu değildir.

Kredi sicilimdeki olumsuz kaydı nasıl sildirebilirim?

Banka ve finansal kuruluşların müşterilerine ait, kredi limit, kredi risk ve tasfiye olunacak alacaklar, protestolu senet, karşılıksız çek, ibrazında ödenen çek ve negatif nitelikli bireysel kredi bilgileri Risk Merkezi tarafından tutulmaktadır. Kurumumuz nezdinde,kişilerin risk bilgilerine ilişkin herhangi bir kayıt tutulmadığından, kredi sicilindeki olumsuz kaydın Kurumumuzca silinmesi de mümkün bulunmamaktadır. Kredi skorunuzu ve negatif kayıtlarınızı öğrenmek için Türkiye Bankalar Birliği bünyesindeki Risk Merkezine veya Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'yebaşvurabilirsiniz.

Diğer taraftan, ödeme düzensizlikleriniz nedeniyle kredi sicilinize işlenenolumsuz kayıtlar silinmiş olsa dahi,banka kredi sicilinizin yanı sırakendi kredi tahsis ve risk politikaları çerçevesinde bir değerlendirme yaparakkredi kullandırımkararınıvermektedir.

Banka, teminat olarak verdiğim menkulümü/gayrimenkulümün üzerindeki rehin/ipoteği borcum bittiği halde kaldırmadığı durumda ne yapabilirim?

Sorunun özel hukuk hükümleri uyarınca çözümlenmesi gerekmekte olup, Kurumumuzun özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık niteliğindeki şikâyetlere taraf olması, faaliyette bulunması ve sorunun çözüm merci olması mümkün değildir. Özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yerinin yargı mercileri olması nedeniyle, şikâyete konu olan olaylar neticesinde meydana geldiği ileri sürülen mağduriyetin giderilmesinin yargı organlarından talep edilmesi gerekmektedir.

Kredim vadesinden önce geri çağrılabilir mi?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 28 inci maddesinde kredinin geri çağrılmasına ilişkinkoşullar düzenlemiştir.

Anılan maddenin birinci fıkrasında; "Belirli süreli kredi sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur." hükmüne yer verilmiştir.

Banka erken ödeme tazminatı talep edebilir mi?

Banka sadece konut finansmanı kapsamındaki kredilerin erken ödenmesi durumunda erken ödeme tazminatıalabilir. Bunun dışında; ihtiyaç, taşıt kredisi gibi bireysel nitelikli kredilerin erken ödemesinde söz konusu tazminat istenemez. Bu tazminat,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 37 maddesinde düzenlenmiştir.

Faiz oranı sabit olan konut kredilerinde bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması yada kalan borcun tamamının kapatılması durumunda, erken ödenen miktara göre banka gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanır. Bankanın sizden tahsil edeceği erken ödeme tazminatı; kredinizin kalan vadesi otuz altı (36) ayı aşmıyorsa erken ödediğiniz tutarın yüzde birini, kalan vade otuz altı (36) ayı aşıyorsa erken ödediğiniz tutarın yüzde ikisini geçemez. Her koşulda, tahsil edilebilecek erkenödeme tazminatıyapılacak faiz/kâr payıindirimi tutarınıaşamaz.

Kredinizin faiz oranı değişken olarak belirlenmiş ise sizden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Kredimi ödeyemiyorum, yeniden yapılandırabilir miyim?

Bankaları, verdikleri kredileri yeniden yapılandırmalarına zorlayacak herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Yeniden yapılandırmayı yapıp yapmamak bankanın inisiyatifindedir.

Kredimi erken ödersem faiz indirimi olur mu?

Bankadan almış olduğunuz bireysel kredilerinizin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksidini veya kredi borcunuzun tamamını erken ödeyebilirsiniz. Bu erken ödeme halinde banka faiz/kar payı indirimi yapar, sizden ek bir masraf ya da komisyon talep edilemez. Konut kredilerinde erken ödeme yapılması halinde müşterilerden erken ödeme komisyonu talep edilmektedir.Ayrıca, kredi borcunuzun tamamını erken ödemişsenizkredi ile ilişkili yapılmış sigortanız varsa (hayat, konut) sigorta şirketinden kalan zamana ilişkin primlerin iadesini isteyebilirsiniz.

Bankalardan kredi alamıyorum, bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun uygulamasında, bankalar tarafından kişi veya firmalara kredi kullandırılmasında, Kurumumuzun herhangi bir aracılık görevi bulunmamakta, bankacılık sistemi içindeki tüm bankalar müşterilerine kullandıracakları kredilere ilişkin usul ve esasları, serbest piyasa ekonomisi koşulları çerçevesinde kendi oluşturdukları kredi tahsis ve risk politikalarına göre serbestçe belirlemektedir. Bankalar herhangi bir kişiye kredi vermekle zorunlu tutulamazlar.

Kredime ilişkin sigorta itirazımı nereye iletebilirim?

Sigorta ile ilgili konular Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Talepsiz sigorta yapılması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar için Sigorta Tahkim Komisyonunave Türkiye Bankalar Birliği / Türkiye Katılım Bankalar Birliği bünyesindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine de başvurabilirsiniz.

Kredime ilişkin olarak kredi kullandığım bankadan sigorta yaptırmak zorunda mıyım?

Banka, açık ve kanıtlanabilir bir talebiniz olmaksızın aldığınız krediye ilişkin sigorta yapamaz. Sadece konut kredilerinde DASK (deprem sigortası) yapılması zorunludur. Bunun dışında karşılıklı rıza sonucu hangi sigortaların yapılacağı kredi sözleşmeniz ile belirlenebilir. Sigorta yaptırmak istemeniz halinde ise istediğiniz sigorta şirketini seçebilirsiniz, banka yaptırmış olduğunuz sigortayı kabul etmek zorundadır.

Ailemden herhangi birinin kredi borcundan sorumlu tutulabilir miyim?

18 yaşından büyük olan ve ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlama altında bulunmayan kişiler fiil ehliyetini haiz olup, kendi eylemleriyle kendilerini hak ve borç altına sokabileceklerdir. Kişinin kredi borçlarından dolayı mirasa ilişkin hükümler hariç olmak üzere sadece kişinin kendisi sorumlu olup, bu borçtan dolayı kefil olunmadıkça borçlunun yakınları sorumlu tutulamaz.

7

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları