Ticari Müşteri Sorunları
Lütfen bekleyiniz...
Çeke ilişkin banka ile yaşadığım sorunların çözümü için nereye başvurabilirim?

Çeke ilişkin hususlar mevzuatımızda özel hukuk kapsamında Türk Ticaret Kanunununçeke ilişkin bölümlerinde ve 20.12.2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan 5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenmiş olup, konuya ilişkin ihtilaflarınözel hukuk çerçevesinde yargısal mercilerce çözümlenmesi gerekmektedir.Kurumumuzun özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraf ya da aracıolması ve sorunun çözüm merci olması mümkün olmadığından, çeke ilişkinuyuşmazlıklarda Kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Banka ticari müşterileri banka ile yaşadıkları uyuşmazlıkların (ücret, faiz, ipotek, kefalet vb.) çözümü için nereye başvurabilir?

Ticari müşterilerden alınan faiz ve ücretler, ticari kredilere ilişkin ipotek, fek, kefalet gibiunsurlar banka ile ticari müşteri arasında yapılan sözleşme çerçevesindebelirlenmektedir. Dolayısıyla, banka ile ticari müşteri arasındaki uyuşmazlığın ilgilisözleşme hükümleri ve özel hukuk kuralları çerçevesinde çözümlenmesigerekmektedir. Kurumumuzun özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardataraf ya da aracı olması, sözleşme ilişkisine müdahale etmesi ve sorunun çözüm merciolması mümkün olmadığından, ticari nitelikli sorunlar için Kurumumuzca yapılacak birişlem bulunmamaktadır. Bu sorunların çözümü için öncelikle ilgili Bankaya, buradansonuç alınamaması halinde yetkili yargı mercilerine başvurulabilecektir.

10

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları