Veri Yayınları
Lütfen bekleyiniz...
Bir banka hakkında BDDK'dan bilgi alınabilir mi?

BDDK tarafından kamuya açıklanan raporlar ve yayımlanan çalışmalarda kullanılan veriler tüm sektöre ilişkin ya da tür bazında banka gruplarına ilişkindir. "FİNTÜRK- Finansal Türkiye Haritası" uygulaması kapsamındaki bazı bilgiler dışında, bir banka hakkında BDDK tarafından kamuya herhangi bir veri açıklanmamaktadır. Gerçek ya da tüzel kişilerin salt bir banka hakkında BDDK kanalıyla bilgi alması mümkün bulunmamaktadır. Ancak bankalar üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablolarını ve bu tablolara ilişkin dipnotlarını kamuya açıklamak ve kendi internet sitelerinde ilan etmek zorundadırlar. Söz konusu bağımsız denetim raporları BDDK internet sitesinde "İstatistikî Veriler" başlığı altında yayımlanmaktadır. Bunların haricinde, banka ve müşteri sırlarının açıklanmasının 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde açıklanmasının yasak olması nedeniyle, bir banka hakkında bilgi verilmesi mümkün değildir.

BDDK tarafından yapılan raporlamaların yayım sıklıklarını nasıl öğrenebilirim?

BDDK tarafından yapılan raporlamaların yayın takvimine sitemizin anasayfasında bulunan Veri Yayımlama Takvimi bağlantısı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

BDDK tarafından yayımlanan istatistikî verilerin kaynağı nedir?

BDDK tarafından yayımlanan istatistikî veriler Kurumumuzun denetimi altındaki finansal kuruluşlardan alınan verilerin derlenmesiyle oluşturulmaktadır. BDDK veri tabanına farklı sıklıklarla gelen verilerin tutarlılığı ve güvenilirliği finansal kuruluşlarca yapılan düzenli raporlamalara uygulanan iç ve çapraz kontroller aracılığıyla sağlanmaktadır. İstatistikî bilgiler söz konusu veriler kullanılarak ve otomatik süreçler aracılığıyla raporlamalar haline getirilerek kamuoyuna sunulmaktadır.

BDDK finansal sektöre ilişkin olarak hangi yayınları yapmaktadır?

Kamuoyunun ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi amacıyla BDDK tarafından bankacılık sektörüne ilişkin olarak çeşitli raporlar yayınlanmaktadır. Söz konusu yayınlar; günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık dönemler itibarıyla yapıldığı gibi basın açıklamaları vs. gibi bir kısım duyurular herhangi bir periyoda bağlı olmaksızın yayınlanmaktadır. Söz konusu yayınlar aşağıda sayılmaktadır.

- Günlük Bankacılık Sektör Raporu

- İnteraktif Haftalık Bülten

- İnteraktif Aylık Bülten

- FİNTÜRK - Finansal Türkiye Haritası

- Faktoring, Finansal Kiralama ve Tüketici Finansman Şirketlerine Ait Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları

- Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi

- Banka Dışı Mali Kuruluşlar Bülteni

- Finansal Piyasalar Raporu

- Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler

- Risk Bülteni

- Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü

- Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu

- Basel II İlerleme Anketi

- BDDK Yıllık Faaliyet Raporu

5

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları

Arama Sonuçları