Anasayfa | Bize Ulaşın | Üyelik | Site Haritası | ENGLISH
Skip Navigation LinksAnasayfa»Basel»Basel III - Likidite Karşılama Oranı Uygulaması

Basel III - Likidite Karşılama Oranı Uygulaması

   Bilindiği üzere, Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik 21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik uyarınca 01.04.2014 tarihinden başlayarak bankaların Yönetmelik eki şablonları dikkate alarak 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam ve yabancı para cinsinden konsolide olan ve olmayan bazda likidite karşılama oranı hesaplayacakları ve 01.01.2015 tarihine kadar herhangi bir oran tutturma yükümlülükleri bulunmaksızın hesapladıkları oranları Kurumumuza raporlayacakları hükme bağlanmıştır. Yönetmelik uyarınca bankalarca hesaplanması gereken toplam ve yabancı para likidite karşılama oranına ilişkin uygulamadan kaynaklanacak yorum farklılıkları ve benzeri sorunların iletilebilmesini teminen lkodzm@bddk.org.tr isimli bir elektronik posta adresi oluşturulmuştur. Gelen sorulara ilişkin olarak Kurumumuzun vereceği cevaplar ile gerekmesi halinde yapacağı ilave açıklamalar internet sayfamızda Basel başlığı altında oluşturulan "Basel III Likidite Karşılama Oranı Uygulaması" sayfasında yayımlanacaktır. Sadece bankaların birim müdürleri/yöneticileri veya bankalara destek hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla gelen soruların değerlendirmeye alınacağının belirtilmesinde fayda bulunmaktadır.
Skip Navigation Links.
Sıkça Sorulan Sorular
07.10.2015 - Soru 31: 2A kalite likit varlıklar ile 2B kalite likit varlıkların dikkate alınabilmesi için değer düşüklüklerinin değerlendirilmesi
07.10.2015 - Soru 30: Konsolide edilen bir ortaklığın ya da yurtdışındaki şubenin kaynaklarının bankaya transfer edilememesi
07.10.2015 - Soru 29: Yüksek kalitei likit varlık teminatlı krediler ile rehinli mevduatların değerlendirilmesi
07.10.2015 - Soru 28: Bilanço dışı borçlarda yükümlülüğün karşı tarafının değerlendirilmesi
07.10.2015 - Soru 27: Düşük istikrarlı mevduat/katılım fonu (sigorta)
07.10.2015 - Soru 26: İstikrarlı mevduat/katılım fonu
07.10.2015 - Soru 25: Türev işlemlere ilişkin alınan teminatlar
07.10.2015 - Soru 24: Türev varlık ve yükümlülüklere ilişkin nakit giriş ve çıkışları
07.10.2015 - Soru 23: Kredili mevduat hesapları
20.08.2014 - Soru 22: Kredi kartı alacaklarının nakit girişi olarak dikkate alınması
18.08.2014 - Soru 21: Nostro hesaplar
18.08.2014 - Soru 20: YKLV muhasebesel sınıflandırma
14.08.2014 - Soru 19: Nakit giriş (çıkışı) hesaplamasında faiz/katkı payı ve diğer gelir (giderlerin) değerlendirilmesi
14.08.2014 - Soru 17: Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinde değişiklik olması ihtimaline bağlı nakit giriş ve nakit çıkışları
07.10.2015 - Soru 18: İthalat Transfer Emirleri, Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler, Ertelenmiş Vergi Borcu, Muhtelif Borçlar, Alacaklı Geçici Hesap gibi hesaplarda yer alan bakiyelerin değerlendirilmesi (GÜNCELLENDİ)
07.10.2015 - Soru 16: Vadeli Aktif Değerler Alım-Satım Taahhütleri
14.05.2014 - Soru 15: Bankaların birbirlerine yaptıkları plasmanlar ile Bankaların birbirleriyle yapmış olduğu plasman işlemleri ile para piyasalarından alacaklar (GÜNCELLENDİ)
07.05.2014 - Soru 14: Kredi kalitesi kademesi %0 risk ağırlığına tekabül etmeyen ülke merkezi yönetimleri, merkez bankalarınca veya bunların garantisiyle ihraç edilen borçlanma araçları
07.10.2015 - Soru 13: Perakende müşteri tanımı (GÜNCELLENDİ)
07.05.2014 - Soru 12: Yabancı ülkelerin merkez bankaları nezdinde tutulan ya da bunlara yatırılacak olan zorunlu karşılık tutarları
07.05.2014 - Soru 10: TCMB'de tutulan zorunlu karşılıklar ve TCMB aracılığıyla bankalara verilen borçlar
25.04.2014 - Soru 9: Vadesiz garanti, kefalet ve taahhütlerin değerlendirilmesi
07.10.2015 - Soru 8: Bilanço dışı yükümlülüklerin raporlanması (GÜNCELLENDİ)
25.04.2014 - Soru 7: Nakit temini amacıyla teminata verilen yüksek kaliteli likit varlıklar
24.05.2014 - Soru 6: Dövize endeksli varlık ve yükümlülüklerin likidite karşılama oranı hesaplamasında dikkate alınması
24.04.2014 - Soru 5: Kıymetli madenlerin raporlanması
24.04.2014 - Soru 4: Nakit çıkışı hesaplamasında dikkate alınacak giderler ile dikkate alınmayacak operasyonel giderlerin kapsamı
22.04.2014 - Soru 3: Vadesine 30 gün veya daha az süre kalan yüksek kaliteli likit varlık stokundaki varlıkların raporlaması
09.04.2014 - Soru 2: Diğer Teminatsız borçlardan zorunlu karşılık uygulamasına ilişkin örnek
09.04.2014 - Soru 1: Düzeltilmiş Değer ve LKO Hesaplamasına İlişkin Örnekler (GÜNCELLENDİ)