Anasayfa | Bize Ulaşın | Üyelik | Site Haritası | ENGLISH
Skip Navigation LinksAnasayfa»Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Skip Navigation Links.
Başvuru Yapmadan Önce Sıkça Sorulan Soruları ve Aşağıdaki Duyuruları Okuyunuz...
Sıkça Sorulan Sorular
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız...
Kredi Kart Ücreti Alınması Hakkındaki Şikâyetlere İlişkin Duyuru İçin Tıklayınız…
Müşterilerden Tahsil Edilen Bir Kısım Ücret, Masraf ve Komisyonlar Hakkındaki Şikâyetlere İlişkin Duyuru İçin Tıklayınız…
.
.
1- Şikayetler
Elektronik Şikayet Sistemi
Bankalar, Katılım Bankaları ve diğer mali kurumlar ile üçüncü şahıslar arasında özel hukuk hükümleri kapsamında değerlendirilebilecek hususlar dışında kalan ve Kurumumuz görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, şikâyet sahiplerinin, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca: Adları-Soyadları, İmzaları, Açık Adresleri ile nüfus bilgilerinin yer aldığı bir dilekçeyle;
kurum iletişim adresine yazılı olarak başvurmaları durumunda şikâyetleri değerlendirmeye alınacak olup, bu başvurulara anılan Kanunun 7. maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Yazılı olmayan ya da 3071 sayılı Kanun’da yer alan diğer şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Örnek Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
Lütfen Kurumumuzun görev alanına giren hususlara ilişkin şikâyetleriniz hakkında yukarıda belirtildiği şekilde yazılı olarak başvurunuz aşağıda yer alan bilgi edinme ya da iletişim e-posta adreslerini veya linklerini şikâyet başvurularınız için kullanmayınız.
2- Bilgi Edinme Başvuruları
Bilindiği üzere, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7. maddesi, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ait olmalıdır.” hükmü gereğince Kurumumuz nezdinde bulunan bir bilginin talep edilmesi niteliğinde olan başvurulara anılan Kanunun 11. maddesi gereğince talep edilen bilginin mahiyetine göre 15 işgünü ya da 30 işgünü içerisinde cevap verilmektedir.
Elektronik ortamda başvuru formları
Gerçek Kişiler İçin
Tüzel Kişiler İçin
E-posta vasıtasıyla yapılacak bilgi edinme başvuruları yukarıda yer alan formlar doldurularak yapılmalıdır. Ayrıca bilgi edinme başvuruları bizzat veya posta yoluyla yapılabilecektir.
Bizzat, posta veya faks ile başvuru formları
Gerçek Kişiler İçin
Tüzel Kişiler İçin
.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
3- Basın Bülteni, basın açıklamaları ve diğer hususlara ilişkin iletişim için tıklayınız…
Kurum İletişim Adresleri:
İstanbul
Telefon: (212) 214 5000
Posta Adresi : Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL