Anasayfa | Bize Ulaşın | Üyelik | Site Haritası | ENGLISH
Skip Navigation LinksAnasayfa»Mevzuat»Diğer Düzenlemeler

Diğer Düzenlemeler

Skip Navigation Links.
Finansal Yeniden Yapılandırma Programı
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik (Anadolu Yaklaşımı)
4743 sayılı, Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin Düzenlemeler
Yönetmelik ve Kurul Kararları
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında 2000/682 sayılı Karar
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatına ilişkin 1143 sayılı Kurul Kararı
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatına ilişkin 1084 sayılı Kurul Kararı
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatına ilişkin 1083 sayılı Kurul Kararı
Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile TMSF'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında 1043 sayılı Kurul Kararı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği
TMSF Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin BDDK Kararları
Genelge ve Yazılar
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 05.10.2001 Tarih ve BDDK.2.TMSF.01.FİN.02.2/8174 sayılı yazı
EK1
EK2
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na Gelir Kaydedilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 78 Sayılı BDDK Kararına İlişkin 23.11.2000 Tarih ve BDDK.2.TMSF.01.FİN.02.2/2111 Sayılı Yazı - ESKİ
Çek Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun (3167 Sayılı Kanun - 4814 Sayılı Kanun ile Değişik)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4814 Sayılı Kanun)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/433)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (2003/1)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (2004/1)
Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (2005/1)
Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları
Finansal Sektör Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sınır Ötesi Finansal Kiralama İşlemleri
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar - EK1
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar - EK2
Sınır ötesi finansal kiralama işlemlerinin tescilinde izlenecek usul esaslar - EK3
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına İlişkin Düzenlemeler
Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında 2002/1 No'lu Tebliğ
Birleşme ve Devralmalara İlişkin Vergi Muafiyetleri
Banka birleşme ve devir almalarında vergi resim ve harç istisnası hakkında, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve kurumlar vergisi kanununa bir geçici madde eklenmesi hakkında 4605 sayılı kanunun ilgili maddelerine ilişkin düzenleme
İlgili Maddeleri
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Plan ve Bütçe Komisyonu Metni
T.B.M.M. Genel Kurul Tutanağı (19.Birleşim)
Kamu Sermayeli Bankaların Kanunlarına İlişkin Düzenlemeler
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4604 Sayılı Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında 4603 Kanun
Vergi Kimlik Numarası Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler
1 Sıra Sayılı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler