eDevlet - Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama

Sıkça Sorulan Sorular

1. Bu hizmette ne tür hesap bilgileri sunuluyor?

Bu hizmet kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına, bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan), Türk lirası, yabancı para veya kıymetli maden (altın vb.) depo hesabı cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları sunulmaktadır.

2. Hangi bankalar bu hizmet kapsamında yer almaktadır?

Sorgu sonuçları, BDDK internet sayfasında http://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Bankalar/1 adresinde mevduat bankaları ve katılım bankaları başlığı altındaki bankalardan alınan veriler kullanılarak elde edilmektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları ile TMSF bünyesinde bulunan bankalara ilişkin bilgiler bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

3. Bu hizmetin sunulabilmesine ilişkin kullanılan verilerin kaynağı nedir?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden, bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Kalkınma ve yatırım bankaları ile TMSF bünyesinde bulunan bankalara ilişkin bilgiler bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

4. Altın hesabım sorgu sonuçlarında görünmekte midir?

Altın hesapları dâhil olmak üzere kıymetli maden depo hesapları ile Türk lirası ve yabancı para cinsinden tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan) hesap bilgileri sorgu sonuçlarında görüntülenmektedir.

5. Bakiyesinde tutar bulunmayan hesaplarım sorgu sonuçlarında görünmekte midir?

Sorgu sonuçları hesap bakiyesinden bağımsız oluşturulmaktadır. Hesap bakiyesinde tutar bulunmayan hesaplar sorgu sonuçlarında görüntülenmektedir.

6. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere ait mevduat/katılım fonu hesapları e-Devlet platformunda sunulmakta mıdır?

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan) vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesaplarını kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere ait mevduat/katılım fonu hesapları sunulmamaktadır.

7. Bankaların yurt dışı şubelerinde açılan mevduat/katılım fonu hesapları e-Devlet platformunda sunulmakta mıdır?

Bankaların sadece yurt içi şubelerinde açılmış olan mevduat/katılım fonu hesapları bu hizmet kapsamında yer almaktadır.

8. İşletmem adına açılmış olan mevduat/katılım fonu hesaplarını sorgulayabilir miyim?

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan) vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesaplarını kapsamaktadır. Ticari işletmelere, ortaklıklara, döner sermayeli kuruluşlara, kooperatiflere vb. ilişkin resmi ve ticari mevduat/katılım fonu niteliğindeki hesap bilgileri hizmet kapsamında yer almamaktadır.

9. Sorgu sonuçlarına kaynak olarak kullanılan bilgiler hangi sıklıkla güncellenmektedir?

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderilmektedir. Bankalar tarafından verilerin Kurumumuza gönderilmesiyle birlikte çok kısa süre içerisinde e-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.

10. Kimler bu hizmeti kullanabilmektedir?

Bu hizmet üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan mevduat/katılım fonu hesapları sorgulanabilmektedir. Bu işlem için öncelikle kişi kendi e-Devlet hesabına giriş yapmış olmalıdır.

11. Ortak mevduat/katılım fonu hesapları sorgulanabiliyor mu?

Bu hizmet üzerinden ortak mevduat hesapları sorgulanabilmektedir. Ortak hesaplar, sunulan hizmet kapsamına dâhildir.

12. Varisi-mirasçısı olduğum kişinin mevduat/katılım fonu hesaplarına ilişkin sorgu gerçekleştirebilir miyim?

Mirasçıların sorgulama yapabilmesine yönelik olarak ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar devam etmektedir.

13. Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama hizmeti üzerinden başka hangi işlemleri gerçekleştirebilirim?

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir.

14. Mevduat/katılım fonu hesaplarım hakkında detaylı bilgi alabilmek için ne yapmalıyım?

Hesaplar hakkında detaylı bilgi alabilmek için hesabın bulunduğu bankaya başvurulmalıdır.

15. Dün kapattırdığım mevduat/katılım fonu hesabım sorgu sonuçlarında açık görünüyor, ne yapabilirim?

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

16. Dün açtırdığım mevduat/katılım fonu hesabım sorgu sonuçlarında yer almıyor, ne yapabilirim?

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

17. Yeni açmış olduğum mevduat/katılım fonu hesabım ne zaman sorguda görünecektir?

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Bankalar tarafından verilerin gönderilmesiyle birlikte, çok kısa bir süre içerisinde görüntülenebilmektedir. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

18. Mevduat/katılım fonu hesabımın olduğu banka sorgu sonuçlarında yer almıyor, ne yapabilirim?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile iletişime geçilmelidir.

19. Hesap açtırmadığım bir bankada mevduat/katılım fonu hesabım görünüyor, ne yapabilirim?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile iletişime geçilmelidir.

20. Mevduat/katılım fonu hesabı bilgilerim ile ilgili itirazım olması durumunda nereye başvurmalıyım?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

21. Kullanmadığım mevduat/katılım fonu hesaplarımı kapatmak istiyorum, ne yapabilirim?

Kapatmak istenilen hesaplar için banka ile iletişime geçilmelidir. Hesap kapatma işlemi banka şubelerinde ve banka uygulamasına göre internet, mobil veya telefon bankacılığı vb. hizmetleri üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

22. Daha önce kapattırdığım mevduat/katılım fonu hesabım sorgu sonuçlarında görünmeye devam ediyor, ne yapabilirim?

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Bilgilendirme amaçlı sunulan bu hizmete ilişkin sorgu sonuçları resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve hesabın bulunduğu banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

23. Sorgu sonuçlarında yer alan mevduat/katılım fonu hesap bilgileri ile bankadan öğrendiğim hesap bilgileri farklı çıkıyor, ne yapabilirim?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır.

24. Mevduat/katılım fonu hesabımın bulunduğu bir bankada kaç adet hesabım olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Bu hizmet kapsamında sadece mevduat/katılım fonu hesabının bulunduğu banka bilgisi sunulmaktadır. Hesabın bulunduğu bir bankada kaç adet hesap olduğu bilgisi için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

25. Mevduat/katılım fonu hesabımın hangi şubeden açıldığı bilgisini öğrenmek için nereye başvurabilirim?

Bu hizmet kapsamında sadece mevduat/katılım fonu hesabının bulunduğu banka bilgisi sunulmaktadır. Hesabın hangi şubeden açıldığı bilgisini öğrenmek için ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

26. Bu hizmet üzerinden yeni mevduat/katılım fonu hesabı açtırabilir miyim?

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

27. Bu hizmet üzerinden kredi kartı bilgilerime erişebilir miyim?

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

28. Bu hizmet üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir miyim?

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

29. Bu hizmet üzerinden kredi kartı başvurusu yapabilir miyim?

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

30. Kendi e-devlet hesabımdan başkasının mevduat/katılım fonu hesaplarına ilişkin sorgu yapabilir miyim?

Sorgu oluşturmak için kişinin kendi e-Devlet hesabına giriş yapmış olması gerekmektedir. Başka bir kişi adına sorgu gerçekleştirilememektedir.

31. Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama hizmeti üzerinden mevduat/katılım fonu hesap bilgilerimde değişiklik yapabilir miyim?

Bu hizmet üzerinden mevduat/katılım fonu hesap bilgilerinde değişiklik yapılamamaktadır. Bu hizmet bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Değişiklik ve detaylı bilgi almak için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

32. Mevduat/katılım fonu hesap bilgilerimin doğruluğunu kontrol etmek istiyorum nereye başvurmalıyım?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden, bilgilendirme amaçlı üretilmektedir. Hesap bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

33. Mevduat/katılım fonu hesap bilgilerimi içeren bir belge oluşturabilir miyim?

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden üretilerek bilgilendirme amaçlı olarak sunulduğundan resmi evrak niteliği bulunmamakta ve belge olarak paylaşılmamaktadır.

34. Banka ile yaşadığım sorunların çözümü için nereye başvurabilirim?

İlgili bankadan sonuç alınamaması durumunda, Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvuru yapılmalıdır. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Elektronik Şikâyet Sistemi ile şikâyet başvurusu yapılabilmektedir.

35. Bu hizmetten faydalanmak için ücret ödeyecek miyim?

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmakta olan bu hizmetten faydalanmak için herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir.

Kurumumuzun internet adresi "www.bddk.org.tr"dir ve herhangi bir sosyal medya hesabı veya mobil uygulaması bulunmamaktadır.
Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir!

Eski web sitemize "eskisite.bddk.org.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Telefon: (212) 214 5000

Posta Adresi: Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL Kullanım Şartları