Anasayfa | Bize Ulaşın | Üyelik | Site Haritası | ENGLISH
Skip Navigation LinksAnasayfa»Mevzuat»Düzenleme Taslakları

DüzenlemeTaslakları

Skip Navigation Links.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Taslağı
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ Taslağı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber’de değişiklik taslağı
Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Tebliğ Taslağı
Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber'de Değişiklik Taslağı
Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine İlişkin Rehber'de Değişiklik Taslağı
Kurum Tarafından Yapılacak Denetimlerde Dikkate Alınan Değerlendirme Ölçütleri Hakkında Rehber Taslağı
İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN ve İLERİ ÖLÇÜM YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİNE ve VALİDASYONUNA İLİŞKİN REHBER TASLAĞI
İÇSEL DERECELENDİRMEYE DAYALI YAKLAŞIMLARIN ve İLERİ ÖLÇÜM YAKLAŞIMININ BAŞVURU SÜREÇLERİNE İLİŞKİN REHBER TASLAĞI
Banka ve Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Yönetimi Hakkında Tebliğ Taslağı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Türev İşlemlerde Bankaların Müşterileri İle Olan İlişkileri Hakkında Yönetmelik Taslağı-pdf
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı
Hızlı Erişim
• Bankacılık Kanunu
• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
• Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
• Düzenleme Taslakları
• Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin Yönetmelik
• Basın Açıklamaları
• Bilgi Edinme
• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
• Kredi Kartı Bilgileri
• SSS