Varlık Yönetim Şirketleri Verileri

Bilgi

Bilanço
Kar/Zarar
Bilanço Dışı İşlemler
Diğer Bilgiler
Dönem: 2022/6
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2022/6, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 0 0 0
2 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/ZA YANSITILAN FV (Net) 134 47 181
3 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 16 47 64
4 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 116 0 116
5 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1 0 1
6 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 722 238 960
7 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0
8 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
9 VI. KREDİLER (Net) 5.028 56 5.084
10 6.1 Krediler 1.387 0 1.387
11 6.2 Takipteki Krediler 5.063 328 5.391
12 6.3 Özel Karşılıklar (-) 1.422 272 1.694
13 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0
14 VIII.VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0
15 IX. İŞTİRAKLER (Net) 19 0 19
16 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 8 0 8
17 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
18 XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 0 0 0
19 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0
20 XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 253 0 253
21 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 70 0 70
22 XVI. VERGİ VARLIĞI 22 0 22
23 16.1 Cari Vergi Varlığı 29 0 29
24 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı -7 0 -7
25 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) 141 0 141
26 XVIII. DİĞER AKTİFLER 563 4 567
27 XIX. AKTİF TOPLAMI 6.963 345 7.308
28 I. MEVDUAT 0 0 0
29 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
30 III. ALINAN KREDİLER 1.388 0 1.388
31 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 45 0 45
32 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 329 0 329
33 VI. FONLAR 0 0 0
34 VII. MUHTELİF BORÇLAR 390 427 817
35 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 14 1 15
36 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 39 0 39
38 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
39 XII. KARŞILIKLAR 99 0 99
40 XIV. VERGİ BORCU 606 0 606
41 14.1 Cari Vergi Borcu 120 0 120
42 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 485 0 485
43 XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR 0 0 0
44 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0
45 XVI. ÖZKAYNAKLAR 3.969 0 3.969
46 16.1 Ödenmiş Sermaye 1.381 0 1.381
47 16.2 Sermaye Yedekleri 266 0 266
48 16.3 Kâr Yedekleri 554 0 554
49 16.4 Kâr veya Zarar 1.768 0 1.768
50      16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 1.084 0 1.084
51      16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 684 0 684
52 16.5 Azınlık Hakkı 0 0 0
53 XVII. PASİF TOPLAMI 6.880 428 7.308