Varlık Yönetim Şirketleri Verileri

Bilgi

Bilanço
Kar/Zarar
Bilanço Dışı İşlemler
Diğer Bilgiler
Dönem: 2024/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1 0 1
2 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/ZA YANSITILAN FV (Net) 783 0 783
3 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 8 0 8
4 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 775 0 775
5 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0
6 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 1.411 70 1.481
7 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4 0 4
8 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1 0 1
9 VI. KREDİLER (Net) 13.901 6 13.907
10 6.1 Krediler 3.483 0 3.483
11 6.2 Takipteki Krediler 12.967 380 13.347
12 6.3 Özel Karşılıklar (-) 2.550 374 2.923
13 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0
14 VIII.VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0
15 IX. İŞTİRAKLER (Net) 0 0 0
16 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
17 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
18 XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 1 0 1
19 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0
20 XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.594 0 2.594
21 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 92 0 92
22 XVI. VERGİ VARLIĞI 72 0 72
23 16.1 Cari Vergi Varlığı 32 0 32
24 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 39 0 39
25 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) 407 0 407
26 XVIII. DİĞER AKTİFLER 703 4 707
27 XIX. AKTİF TOPLAMI 19.970 80 20.051
28 I. MEVDUAT 0 0 0
29 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
30 III. ALINAN KREDİLER 3.539 0 3.539
31 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 315 0 315
32 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.446 0 1.446
33 VI. FONLAR 0 0 0
34 VII. MUHTELİF BORÇLAR 1.061 7 1.068
35 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 132 0 132
36 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 70 0 70
38 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
39 XII. KARŞILIKLAR 299 0 299
40 XIV. VERGİ BORCU 2.519 0 2.519
41 14.1 Cari Vergi Borcu 654 0 654
42 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 1.865 0 1.865
43 XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR 0 0 0
44 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 37 0 37
45 XVI. ÖZKAYNAKLAR 10.624 0 10.624
46 16.1 Ödenmiş Sermaye 1.883 0 1.883
47 16.2 Sermaye Yedekleri 271 0 271
48 16.3 Kâr Yedekleri 856 0 856
49 16.4 Kâr veya Zarar 7.614 0 7.614
50      16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 6.426 0 6.426
51      16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 1.188 0 1.188
52 16.5 Azınlık Hakkı 0 0 0
53 XVII. PASİF TOPLAMI 20.044 7 20.051