Varlık Yönetim Şirketleri Verileri

Bilgi

Bilanço
Kar/Zarar
Bilanço Dışı İşlemler
Diğer Bilgiler
Dönem: 2023/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2023/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 0 0 0
2 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/ZA YANSITILAN FV (Net) 378 10 388
3 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 76 10 86
4 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 302 0 302
5 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0
6 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 1.812 115 1.928
7 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1 0 1
8 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1 0 1
9 VI. KREDİLER (Net) 5.745 5 5.750
10 6.1 Krediler 1.733 0 1.733
11 6.2 Takipteki Krediler 5.782 236 6.018
12 6.3 Özel Karşılıklar (-) 1.770 231 2.001
13 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0
14 VIII.VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0
15 IX. İŞTİRAKLER (Net) 22 0 22
16 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
17 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
18 XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 0 0 0
19 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0
20 XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 968 0 968
21 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 65 0 65
22 XVI. VERGİ VARLIĞI 22 0 22
23 16.1 Cari Vergi Varlığı 14 0 14
24 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 8 0 8
25 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) 322 0 322
26 XVIII. DİĞER AKTİFLER 354 1 354
27 XIX. AKTİF TOPLAMI 9.690 131 9.821
28 I. MEVDUAT 0 0 0
29 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
30 III. ALINAN KREDİLER 1.461 0 1.461
31 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 105 0 105
32 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 217 0 217
33 VI. FONLAR 0 0 0
34 VII. MUHTELİF BORÇLAR 499 23 523
35 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 33 1 34
36 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 74 0 74
38 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
39 XII. KARŞILIKLAR 168 0 168
40 XIV. VERGİ BORCU 1.068 0 1.068
41 14.1 Cari Vergi Borcu 329 0 329
42 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 738 0 738
43 XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR 0 0 0
44 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0
45 XVI. ÖZKAYNAKLAR 6.172 0 6.172
46 16.1 Ödenmiş Sermaye 1.549 0 1.549
47 16.2 Sermaye Yedekleri 585 0 585
48 16.3 Kâr Yedekleri 588 0 588
49 16.4 Kâr veya Zarar 3.450 0 3.450
50      16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 2.775 0 2.775
51      16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 675 0 675
52 16.5 Azınlık Hakkı 0 0 0
53 XVII. PASİF TOPLAMI 9.796 25 9.821