Varlık Yönetim Şirketleri Verileri

Bilgi

Bilanço
Kar/Zarar
Bilanço Dışı İşlemler
Diğer Bilgiler
Dönem: 2023/9
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2023/9, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1 0 1
2 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/ZA YANSITILAN FV (Net) 613 41 654
3 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 37 41 78
4 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 576 0 576
5 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0
6 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR 2.164 61 2.225
7 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 2 0 2
8 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1 0 1
9 VI. KREDİLER (Net) 9.108 6 9.114
10 6.1 Krediler 2.967 0 2.967
11 6.2 Takipteki Krediler 8.284 335 8.620
12 6.3 Özel Karşılıklar (-) 2.142 330 2.472
13 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0
14 VIII.VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0
15 IX. İŞTİRAKLER (Net) 26 0 26
16 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
17 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0
18 XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) 0 0 0
19 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0
20 XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.086 0 1.086
21 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 76 0 76
22 XVI. VERGİ VARLIĞI 52 0 52
23 16.1 Cari Vergi Varlığı 37 0 37
24 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 0 15
25 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) 352 0 352
26 XVIII. DİĞER AKTİFLER 506 3 509
27 XIX. AKTİF TOPLAMI 13.986 111 14.097
28 I. MEVDUAT 0 0 0
29 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
30 III. ALINAN KREDİLER 2.824 0 2.824
31 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 97 0 97
32 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.105 0 1.105
33 VI. FONLAR 0 0 0
34 VII. MUHTELİF BORÇLAR 785 7 792
35 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 34 2 36
36 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) 51 0 51
38 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0
39 XII. KARŞILIKLAR 211 0 211
40 XIV. VERGİ BORCU 1.521 0 1.521
41 14.1 Cari Vergi Borcu 413 0 413
42 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 1.108 0 1.108
43 XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR 0 0 0
44 XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0
45 XVI. ÖZKAYNAKLAR 7.460 0 7.460
46 16.1 Ödenmiş Sermaye 1.781 0 1.781
47 16.2 Sermaye Yedekleri 574 0 574
48 16.3 Kâr Yedekleri 773 0 773
49 16.4 Kâr veya Zarar 4.332 0 4.332
50      16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 1.833 0 1.833
51      16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 2.499 0 2.499
52 16.5 Azınlık Hakkı 0 0 0
53 XVII. PASİF TOPLAMI 14.088 9 14.097