Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2024/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4.750 15.076 19.827
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.485 277 4.762
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 1.157 515 1.672
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 2.952 0 2.952
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 80.944 121.365 202.310
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 80.134 119.801 199.935
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 119.532 136.107 255.639
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 100 1 101
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 39.499 16.306 55.805
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 590 10 600
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.116 5.398 7.514
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.896 3.844 5.740
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 7.152 0 7.152
21 6.1 İştirakler (Net) 270 0 270
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 6.882 0 6.882
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 11.552 0 11.552
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 249 0 249
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 70 0 70
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 1.330 0 1.330
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 593 0 593
29 XII. DİĞER AKTİFLER 22.122 15.966 38.088
30 ARA TOPLAM 137.357 153.200 290.556
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 157 0 157
32 13.1 Satış Amaçlı 157 0 157
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 137.514 153.200 290.713
35 I. ALINAN KREDİLER 62.514 138.849 201.363
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 84 0 84
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.908 0 9.908
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 335 157 491
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.481 267 1.748
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 395 0 395
44 8.3 Genel Karşılıklar 119 0 119
45 8.4 Diğer Karşılıklar 967 267 1.233
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.898 0 1.898
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 1.144 0 1.144
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 16.640 11.512 28.153
50 ARA TOPLAM 94.004 150.784 244.788
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 45.804 121 45.925
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 9.728 0 9.728
56 14.2 Sermaye Yedekleri 214 0 214
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 210 0 210
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.867 0 2.867
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 675 121 796
62 14.5 Kâr Yedekleri 19.182 0 19.182
63      14.5.1 Yasal Yedekler 1.072 0 1.072
64      14.5.2 Statü Yedekleri 8 0 8
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 18.108 0 18.108
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 13.137 0 13.137
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 8.449 0 8.449
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.688 0 4.688
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 139.808 150.905 290.713
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 655.655 2.112.918 2.768.573
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 28.712 5.561 34.273
75 VI. TAAHHÜTLER 32.579 30.494 63.073
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 201 2.877 3.077
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 32.378 27.617 59.995
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 32.378 27.617 59.995
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 20.853 27.617 48.470
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 11.525 0 11.525
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 10.107 60.219 70.326
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 4.075 26.944 31.019
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 26 480 506
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 4.049 26.465 30.514
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6.032 33.274 39.306
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 964 2.661 3.624
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 5.068 29.827 34.896
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 786 786
93 VIII. EMANET KIYMETLER 75.233 161.213 236.446
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 802.286 2.370.404 3.172.690