Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2022/7
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2022/7, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 2.414 4.223 6.636
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 582 0 582
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 436 256 691
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.497 0 1.497
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 30.865 72.988 103.853
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 30.225 73.915 104.140
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 41.379 82.368 123.747
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 22 1 22
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 11.175 8.454 19.629
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 121 5 126
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.733 2.548 5.281
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.214 3.481 5.695
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 1.896 0 1.896
21 6.1 İştirakler (Net) 249 0 249
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 1.647 0 1.647
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.759 0 2.759
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 99 0 99
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 38 0 38
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 78 0 78
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 780 0 780
29 XII. DİĞER AKTİFLER 7.733 12.683 20.416
30 ARA TOPLAM 49.177 90.149 139.327
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 230 0 230
32 13.1 Satış Amaçlı 230 0 230
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 49.407 90.149 139.556
35 I. ALINAN KREDİLER 28.764 69.326 98.090
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 66 0 66
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.531 0 6.531
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 555 925 1.480
41 VIII. KARŞILIKLAR 435 145 580
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 152 0 152
44 8.3 Genel Karşılıklar 123 40 163
45 8.4 Diğer Karşılıklar 160 105 265
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 541 0 541
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 195 0 195
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 5.279 7.084 12.363
50 ARA TOPLAM 42.366 77.480 119.846
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 19.607 104 19.711
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 4.777 0 4.777
56 14.2 Sermaye Yedekleri 165 0 165
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 161 0 161
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.179 0 1.179
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 219 104 323
62 14.5 Kâr Yedekleri 9.374 0 9.374
63      14.5.1 Yasal Yedekler 562 0 562
64      14.5.2 Statü Yedekleri 3 0 3
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 8.815 0 8.815
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -6 0 -6
67 14.6 Kâr veya Zarar 3.893 0 3.893
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 471 0 471
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.422 0 3.422
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 61.972 77.584 139.556
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 312.115 1.208.970 1.521.085
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 8.294 3.296 11.590
75 VI. TAAHHÜTLER 13.713 24.251 37.963
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 7 1.885 1.892
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 13.706 22.366 36.071
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 13.706 22.366 36.071
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 11.858 22.346 34.203
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 1.848 20 1.868
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 10.726 27.423 38.149
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.426 16.114 18.540
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.894 6.123 8.017
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 532 9.991 10.524
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 8.300 11.309 19.609
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 309 734 1.043
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 7.907 9.747 17.654
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 84 89 173
92      7.2.5 Diğer 0 739 739
93 VIII. EMANET KIYMETLER 26.347 84.716 111.062
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 371.195 1.348.655 1.719.849