• BDDK, BDMK Bültenini önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan BDMK Bülten’inde yer alan, şirketlerin seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır.

• Bülten’de yer alan bilgilerin kaynağı BDDK Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan BDDK Gözetim Sistemi Raporlama Seti’dir. İlgili şirketler tarafından aylık dönemlerde gönderilen veriler kullanılmaktadır.

• Banka bazında temin edilen veriler, Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, verinin ait olduğu Bankanın tespit edilmesini engellemek üzere toplulaştırılmak suretiyle yayımlanmaktadır.

• BDDK, Bültende yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis etmekle birlikte, şirketler tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen mali tabloların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin kesin bir garanti vermemekte, ayrıca bilgi amaçlı yayınlanmakta olan bu tabloların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• Bülten'in herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir.

• Bülten’de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir.

• Uygulamanın sağladığı Excel aktarım fonksiyonun doğru bir şekilde kullanılabilmesi için, uygulamaya erişilen makinenin bölgesel ayarlarında (Türkçe seçildiğinde otomatik olarak gelir) binlik ayıracı “.”(Nokta), ondalık ayracı “,”(Virgül) olmalıdır.