Finansman Şirketleri Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Finansman Kredileri - Taraf İtibariyle
Tüketici Kredileri
Dönem: 2024/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 11.972 3.183 15.155
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.105 0 4.105
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 261 0 261
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 116.283 18.561 134.844
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 115.963 18.411 134.374
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 15.858 0 15.858
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 100.104 18.411 118.515
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0
18 5.6 Takipteki Alacaklar 1.243 159 1.403
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 923 9 932
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 351 0 351
21 6.1 İştirakler (Net) 2 0 2
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 349 0 349
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 336 0 336
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 712 0 712
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 390 0 390
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 488 0 488
29 XII. DİĞER AKTİFLER 1.690 10 1.700
30 ARA TOPLAM 136.588 21.755 158.343
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 0 0 0
32 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 136.588 21.755 158.343
35 I. ALINAN KREDİLER 88.470 22.298 110.768
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 131 0 131
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.930 0 15.930
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.831 0 1.831
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 245 0 245
44 8.3 Genel Karşılıklar 561 0 561
45 8.4 Diğer Karşılıklar 1.025 0 1.025
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.463 0 1.463
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 234 0 234
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 7.646 651 8.297
50 ARA TOPLAM 115.704 22.949 138.653
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 19.690 0 19.690
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 6.660 0 6.660
56 14.2 Sermaye Yedekleri 180 0 180
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 177 0 177
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 3 0 3
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17 0 -17
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 170 0 170
62 14.5 Kâr Yedekleri 8.383 0 8.383
63      14.5.1 Yasal Yedekler 576 0 576
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 7.807 0 7.807
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 0 0 0
67 14.6 Kâr veya Zarar 4.314 0 4.314
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 2.681 0 2.681
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.633 0 1.633
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 135.393 22.949 158.343
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 365.369 35.306 400.675
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 9.592 0 9.592
75 VI. TAAHHÜTLER 19.828 316 20.144
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 8 0 8
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 19.820 316 20.136
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 19.820 316 20.136
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.108 1.843 4.951
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 3.108 1.843 4.951
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 0 0 0
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 3.108 1.843 4.951
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 16 0 16
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 397.913 37.464 435.377