Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2022/7
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2022/7, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.278 1.712 2.990
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 70 0 70
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 1 0 1
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 320 0 320
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 63.275 13.005 76.280
6 5.1 Faktoring Alacakları 63.139 12.919 76.058
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 39.828 1.724 41.552
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 23.311 11.195 34.506
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 12 258 270
18 5.6 Takipteki Alacaklar 1.846 77 1.923
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.722 249 1.971
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 505 0 505
21 6.1 İştirakler (Net) 135 0 135
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 371 0 371
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 854 0 854
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 106 0 106
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 134 0 134
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 24 0 24
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 546 0 546
29 XII. DİĞER AKTİFLER 649 12 661
30 ARA TOPLAM 67.762 14.728 82.490
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 176 0 176
32 13.1 Satış Amaçlı 176 0 176
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 67.938 14.728 82.666
35 I. ALINAN KREDİLER 47.565 11.457 59.022
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 1.377 120 1.498
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 333 1 334
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.127 0 7.127
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 13 13
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 152 0 152
41 VIII. KARŞILIKLAR 370 48 417
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 210 0 210
44 8.3 Genel Karşılıklar 44 0 44
45 8.4 Diğer Karşılıklar 116 48 163
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 633 0 633
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 19 0 19
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 409 158 567
50 ARA TOPLAM 57.986 11.796 69.783
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 12.884 0 12.884
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 4.935 0 4.935
56 14.2 Sermaye Yedekleri 127 0 127
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 43 0 43
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 84 0 84
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 260 0 260
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 174 0 174
62 14.5 Kâr Yedekleri 4.501 0 4.501
63      14.5.1 Yasal Yedekler 635 0 635
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 3.756 0 3.756
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 111 0 111
67 14.6 Kâr veya Zarar 2.886 0 2.886
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 755 0 755
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.131 0 2.131
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 70.870 11.796 82.666
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 6.272 5.473 11.745
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 13.989 3.260 17.249
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 835.594 311.315 1.146.909
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 15.784 292 16.076
75 VI. TAAHHÜTLER 1.219 152 1.371
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 1.218 152 1.370
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 1 0 1
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 1.809 2.377 4.186
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 125 134 259
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 125 134 259
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.684 2.243 3.926
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 1 208 208
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 1.683 2.017 3.700
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 18 18
93 VIII. EMANET KIYMETLER 52.094 15.815 67.909
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 926.761 338.684 1.265.444