Faktoring Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Faktoring
Sektörel Dağılım-Faktoring(Ciro)
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Faktoring Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2024/3
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/3, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.607 1.923 7.530
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.067 58 1.126
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 263 0 263
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.201 295 1.496
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 188.971 22.705 211.676
6 5.1 Faktoring Alacakları 188.671 22.175 210.846
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 120.600 1.388 121.989
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 68.071 20.787 88.858
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 0 0 0
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 306 694 1.000
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.664 161 2.825
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.670 326 2.996
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 1.801 0 1.801
21 6.1 İştirakler (Net) 788 0 788
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 1.012 0 1.012
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.412 0 2.412
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 299 0 299
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 368 0 368
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 155 0 155
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 1.601 0 1.601
29 XII. DİĞER AKTİFLER 3.111 12 3.123
30 ARA TOPLAM 206.855 24.993 231.848
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 228 0 228
32 13.1 Satış Amaçlı 228 0 228
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 207.083 24.993 232.076
35 I. ALINAN KREDİLER 127.960 32.786 160.746
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 5.920 133 6.053
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 707 0 707
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.094 1.097 16.190
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 383 0 383
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.049 84 1.134
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 606 0 606
44 8.3 Genel Karşılıklar 97 0 97
45 8.4 Diğer Karşılıklar 346 84 430
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 3.803 0 3.803
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 98 0 98
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.296 483 2.779
50 ARA TOPLAM 157.310 34.583 191.893
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 40.183 0 40.183
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 11.314 0 11.314
56 14.2 Sermaye Yedekleri 286 0 286
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 43 0 43
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 243 0 243
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.524 0 2.524
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26 0 26
62 14.5 Kâr Yedekleri 12.262 0 12.262
63      14.5.1 Yasal Yedekler 1.040 0 1.040
64      14.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 10.967 0 10.967
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 256 0 256
67 14.6 Kâr veya Zarar 13.770 0 13.770
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 9.217 0 9.217
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.554 0 4.554
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 197.493 34.583 232.076
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 19.274 8.413 27.688
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 42.018 4.910 46.928
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 1.993.018 585.252 2.578.270
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 66.093 4.696 70.790
75 VI. TAAHHÜTLER 4.259 0 4.259
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 4.259 0 4.259
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 0 0 0
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 0 0 0
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 40.318 43.486 83.804
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 40.318 43.486 83.804
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 32.446 30.201 62.647
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 7.872 13.285 21.157
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 0 0
93 VIII. EMANET KIYMETLER 136.550 9.532 146.082
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 2.301.531 656.290 2.957.822