Günlük Bülten
Tarih: 27 Haziran 2022 PazartesiAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 23.089 137.959 161.049
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 150.599 450.287 600.887
Zorunlu Karşılıklar 29.020 879.205 908.225
Bankalardan Alacaklar (*) 108.789 494.161 602.951
-Yurtiçi Bankalar 107.288 118.180 225.469
-Yurtdışı Bankalar 1.501 375.981 377.482
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 1.500 355.656 357.157
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 0 20.324 20.324
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 26.173 82.487 108.660
Menkul Değerler 913.141 1.000.216 1.913.358
-Kamu Borçlanma Senetleri 293.111 302.764 595.875
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 239.674 235.959 475.634
-Teminata Verilen Men. Değ. 360.034 417.952 777.987
-Diğer 20.320 43.540 63.860
Krediler (*) 3.834.213 2.438.892 6.273.106
Takipteki Alacaklar 150.779 9.837 160.617
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 122.546 6.379 128.925

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 2.953.258 3.936.882 6.890.140
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 672.271 1.897.603 2.569.874
-Vadeli Mevduat 2.280.986 2.039.278 4.320.265
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 1.580.001 2.503.366 4.083.367
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 1.373.257 1.433.515 2.806.772
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 1.427.127 - 1.427.127
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 45.162 152.442 197.604
Bankalara Borçlar (**) 153.447 1.474.410 1.627.858
-Yurtiçi Bankalar 125.834 198.469 324.303
-Yurtdışı Bankalar 27.612 1.275.941 1.303.554
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 102.530 214.826 317.357
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 451.334 173.973 625.308

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 785.165 1.378.826 2.163.991
Taahhütler 3.051.108 6.248.072 9.299.181
-Türev Finansal Araçlar 1.701.123 5.499.293 7.200.416
-Diğer Taahhütler 1.349.985 748.779 2.098.764
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 224.347 354.972 579.319
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 195.563 335.453 531.017
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 28.783 19.518 48.302

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:27.06.2022) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 23089,64 137959,70 161049,34
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 150599,96 450287,77 600887,74
​Zorunlu Karşılıklar​ 29020,53 879205,01 908225,54
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 108789,92 494161,59 602951,51
​-Yurtiçi Bankalar​ 107288,77 118180,32 225469,09
​-Yurtdışı Bankalar​ 1501,15 375981,27 377482,42
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 1500,92 355656,97 357157,89
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,23 20324,29 20324,53
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 26173,20 82487,70 108660,90
​Menkul Değerler​ 913141,18 1000216,88 1913358,06
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 293111,33 302764,48 595875,81
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 239674,66 235959,49 475634,15
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 360034,73 417952,91 777987,64
​-Diğer​ 20320,46 43540,01 63860,46
​Krediler (*)​ 3834213,89 2438892,53 6273106,42
​Takipteki Alacaklar​ 150779,70 9837,97 160617,67
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 122546,34 6379,23 128925,57
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 2953258,15 3936882,20 6890140,35
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 672271,63 1897603,37 2569874,99
​-Vadeli Mevduat​ 2280986,53 2039278,84 4320265,36
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 1580001,09 2503366,60 4083367,70
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 1373257,06 1433515,60 2806772,66
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 1427127,64 1427127,64
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 45162,56 152442,05 197604,61
​Bankalara Borçlar (**)​ 153447,53 1474410,58 1627858,11
​-Yurtiçi Bankalar ​ 125834,55 198469,05 324303,60
​-Yurtdışı Bankalar ​ 27612,97 1275941,53 1303554,51
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 102530,68 214826,80 317357,48
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 451334,34 173973,79 625308,12
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 785165,10 1378826,84 2163991,94
​Taahhütler​ 3051108,70 6248072,76 9299181,46
​-Türev Finansal Araçlar​ 1701123,46 5499293,23 7200416,69
​-Diğer Taahhütler​ 1349985,24 748779,53 2098764,77
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 224347,32 354972,45 579319,76
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 195563,36 335453,91 531017,27
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 28783,96 19518,53 48302,49
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:27.06.2022) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1385,41 8279,91 9665,32
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 9063,97 27062,25 36126,22
​Zorunlu Karşılıklar​ 1747,83 52974,78 54722,61
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 6380,12 29596,27 35976,39
​-Yurtiçi Bankalar​ 6289,03 7090,91 13379,94
​-Yurtdışı Bankalar​ 91,09 22505,36 22596,45
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 91,08 21274,41 21365,49
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,01 1230,95 1230,96
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1563,46 4978,79 6542,26
​Menkul Değerler​ 55056,95 60300,75 115357,70
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 17663,39 18278,49 35941,88
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 14421,96 14174,78 28596,74
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 21749,70 25224,71 46974,41
​-Diğer​ 1221,89 2622,78 3844,67
​Krediler (*)​ 231023,14 146988,49 378011,63
​Takipteki Alacaklar​ 9059,99 598,47 9658,46
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 7361,66 387,76 7749,43
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 178103,68 237171,89 415275,57
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 40586,74 114304,92 154891,65
​-Vadeli Mevduat​ 137516,94 122866,97 260383,92
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 95214,48 150867,46 246081,95
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 82889,20 86304,43 169193,62
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 86069,73 86069,73
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 2716,09 9201,15 11917,24
​Bankalara Borçlar (**)​ 9261,43 88721,62 97983,05
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7595,66 11985,00 19580,65
​-Yurtdışı Bankalar ​ 1665,77 76736,62 78402,39
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6205,85 13006,03 19211,88
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 27087,81 10456,86 37544,67
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 47141,60 83101,30 130242,90
​Taahhütler​ 182661,70 374617,14 557278,84
​-Türev Finansal Araçlar​ 102021,80 329813,40 431835,20
​-Diğer Taahhütler​ 80639,90 44803,74 125443,64
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 13589,11 21389,60 34978,72
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 11854,62 20213,37 32067,99
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 1734,49 1176,23 2910,73İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.