Günlük Bülten
Tarih: 15 Eylül 2021 ÇarşambaAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 17.793 64.997 82.790
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 94.172 252.160 346.333
Zorunlu Karşılıklar 394 401.692 402.086
Bankalardan Alacaklar (*) 64.981 224.309 289.291
-Yurtiçi Bankalar 62.528 62.763 125.292
-Yurtdışı Bankalar 2.453 161.546 163.999
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 2.372 149.546 151.919
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 80 11.999 12.079
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 16.022 49.432 65.454
Menkul Değerler 653.094 513.134 1.166.229
-Kamu Borçlanma Senetleri 272.303 136.331 408.635
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 214.119 189.026 403.145
-Teminata Verilen Men. Değ. 153.218 162.791 316.010
-Diğer 13.453 24.984 38.438
Krediler (*) 2.548.888 1.389.191 3.938.080
Takipteki Alacaklar 134.535 14.566 149.102
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 106.527 9.943 116.470

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.802.936 2.199.610 4.002.547
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 407.955 923.141 1.331.096
-Vadeli Mevduat 1.394.981 1.276.469 2.671.450
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 1.096.027 1.388.336 2.484.363
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 706.908 811.274 1.518.183
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 961.166 - 961.166
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 2.962 139.394 142.356
Bankalara Borçlar (**) 104.348 761.581 865.929
-Yurtiçi Bankalar 80.436 98.611 179.048
-Yurtdışı Bankalar 23.911 662.969 686.880
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 66.928 91.579 158.508
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 299.093 105.544 404.638

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 448.318 754.979 1.203.297
Taahhütler 1.956.756 3.570.426 5.527.182
-Türev Finansal Araçlar 1.071.920 3.232.342 4.304.263
-Diğer Taahhütler 884.835 338.083 1.222.918
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 242.916 151.978 394.895
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 171.400 139.997 311.397
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 71.516 11.981 83.497

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:15.09.2021) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 17793,51 64997,24 82790,75
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 94172,42 252160,64 346333,06
​Zorunlu Karşılıklar​ 394,21 401692,33 402086,54
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 64981,85 224309,61 289291,46
​-Yurtiçi Bankalar​ 62528,46 62763,58 125292,05
​-Yurtdışı Bankalar​ 2453,38 161546,03 163999,41
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 2372,83 149546,65 151919,48
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 80,55 11999,38 12079,93
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 16022,11 49432,44 65454,55
​Menkul Değerler​ 653094,78 513134,47 1166229,25
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 272303,98 136331,59 408635,57
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 214119,19 189026,36 403145,55
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 153218,29 162791,82 316010,11
​-Diğer​ 13453,32 24984,70 38438,02
​Krediler (*)​ 2548888,29 1389191,82 3938080,11
​Takipteki Alacaklar​ 134535,95 14566,69 149102,64
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 106527,09 9943,21 116470,30
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1802936,28 2199610,90 4002547,17
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 407955,03 923141,61 1331096,64
​-Vadeli Mevduat​ 1394981,24 1276469,29 2671450,53
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 1096027,45 1388336,25 2484363,70
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 706908,82 811274,65 1518183,47
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 961166,33 961166,33
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 2962,09 139394,91 142357,00
​Bankalara Borçlar (**)​ 104348,21 761581,02 865929,22
​-Yurtiçi Bankalar ​ 80436,98 98611,32 179048,30
​-Yurtdışı Bankalar ​ 23911,23 662969,70 686880,92
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 66928,61 91579,76 158508,37
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 299093,85 105544,34 404638,19
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 448318,14 754979,56 1203297,70
​Taahhütler​ 1956756,46 3570426,13 5527182,60
​-Türev Finansal Araçlar​ 1071920,79 3232342,82 4304263,61
​-Diğer Taahhütler​ 884835,67 338083,32 1222918,99
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 242916,74 151978,32 394895,06
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 171400,65 139997,15 311397,81
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 71516,08 11981,17 83497,25
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:15.09.2021) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2115,71 7725,11 9840,82
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 11199,53 29988,65 41188,18
​Zorunlu Karşılıklar​ 46,85 47806,43 47853,29
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7713,02 26661,06 34374,08
​-Yurtiçi Bankalar​ 7421,42 7462,06 14883,48
​-Yurtdışı Bankalar​ 291,60 19199,00 19490,60
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 282,03 17774,00 18056,03
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 9,57 1425,00 1434,57
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1902,55 5874,30 7776,85
​Menkul Değerler​ 77714,04 61055,28 138769,32
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 32398,18 16196,12 48594,30
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 25468,79 22510,55 47979,33
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 18247,23 19380,29 37627,52
​-Diğer​ 1599,84 2968,33 4568,17
​Krediler (*)​ 303223,69 165230,99 468454,68
​Takipteki Alacaklar​ 15996,51 1732,60 17729,12
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 12663,59 1182,16 13845,74
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 214485,27 261687,48 476172,75
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 48566,26 109857,42 158423,68
​-Vadeli Mevduat​ 165919,00 151830,07 317749,07
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 130424,14 165212,77 295636,91
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 84061,13 96474,71 180535,84
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 114428,33 114428,33
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 352,01 16546,15 16898,16
​Bankalara Borçlar (**)​ 12415,72 90597,62 103013,34
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9572,35 11734,15 21306,51
​-Yurtdışı Bankalar ​ 2843,37 78863,47 81706,84
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7969,19 10907,22 18876,41
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 35584,11 12561,52 48145,63
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 53306,88 89837,69 143144,57
​Taahhütler​ 232646,71 424468,52 657115,23
​-Türev Finansal Araçlar​ 127446,79 384300,84 511747,64
​-Diğer Taahhütler​ 105199,92 40167,67 145367,60
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 28876,40 18093,80 46970,20
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 20370,35 16667,06 37037,40
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 8506,05 1426,74 9932,80İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.