Günlük Bülten
Tarih: 15 Ekim 2019 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 14.333 32.453 46.786
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 29.539 167.282 196.821
Zorunlu Karşılıklar 186 210.075 210.261
Bankalardan Alacaklar (*) 43.814 169.659 213.473
-Yurtiçi Bankalar 40.493 58.953 99.446
-Yurtdışı Bankalar 3.321 110.706 114.027
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 13.377 38.609 51.987
Menkul Değerler 387.870 230.807 618.678
-Kamu Borçlanma Senetleri 212.652 68.788 281.441
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 83.804 72.542 156.347
-Teminata Verilen Men. Değ. 83.107 70.445 153.553
-Diğer 8.305 19.030 27.335
Krediler (*) 1.559.926 1.014.552 2.574.478
Takipteki Alacaklar 129.366 8.400 137.766
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 84.882 3.912 88.795

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.162.722 1.285.471 2.448.193
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 240.548 344.344 584.893
-Vadeli Mevduat 922.173 941.126 1.863.300
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 727.381 805.473 1.532.854
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 435.340 479.997 915.338
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 676.532 - 676.532
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 0 90.886 90.887
Bankalara Borçlar (**) 77.508 600.114 677.623
-Yurtiçi Bankalar 57.250 77.038 134.288
-Yurtdışı Bankalar 20.258 523.076 543.334
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 39.201 75.884 115.085
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 87.680 59.196 146.876

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 317.210 484.575 801.786
Taahhütler 1.390.150 2.845.581 4.235.732
-Türev Finansal Araçlar 812.389 2.574.382 3.386.771
-Diğer Taahhütler 577.761 271.199 848.961
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 288.703 62.874 351.577
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 201.428 57.434 258.862
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 87.275 5.439 92.715

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:15.10.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 14333,62 32453,17 46786,79
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 29539,03 167282,07 196821,10
​Zorunlu Karşılıklar​ 186,40 210075,35 210261,75
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 43814,58 169659,16 213473,74
​-Yurtiçi Bankalar​ 40493,57 58953,13 99446,70
​-Yurtdışı Bankalar​ 3321,01 110706,03 114027,04
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 13377,86 38609,75 51987,61
​Menkul Değerler​ 387870,88 230807,65 618678,53
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 212652,97 68788,27 281441,23
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 83804,99 72542,80 156347,78
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 83107,72 70445,99 153553,70
​-Diğer​ 8305,21 19030,60 27335,81
​Krediler (*)​ 1559926,06 1014552,90 2574478,96
​Takipteki Alacaklar​ 129366,06 8400,70 137766,77
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 84882,43 3912,87 88795,29
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1162722,06 1285471,12 2448193,18
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 240548,78 344344,36 584893,13
​-Vadeli Mevduat​ 922173,28 941126,76 1863300,05
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 727381,19 805473,37 1532854,56
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 435340,87 479997,75 915338,62
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 676532,55 676532,55
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,93 90886,54 90887,47
​Bankalara Borçlar (**)​ 77508,25 600114,89 677623,14
​-Yurtiçi Bankalar ​ 57250,10 77038,86 134288,96
​-Yurtdışı Bankalar ​ 20258,15 523076,03 543334,18
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 39201,29 75884,02 115085,31
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 87680,09 59196,23 146876,32
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 317210,28 484575,99 801786,26
​Taahhütler​ 1390150,70 2845581,92 4235732,62
​-Türev Finansal Araçlar​ 812389,09 2574382,05 3386771,14
​-Diğer Taahhütler​ 577761,61 271199,87 848961,48
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 288703,39 62874,16 351577,55
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 201428,02 57434,31 258862,33
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 87275,37 5439,85 92715,22
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:15.10.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2445,77 5527,55 7973,33
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 5032,05 28523,48 33555,53
​Zorunlu Karşılıklar​ 31,73 35842,23 35873,96
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7445,62 28906,97 36352,60
​-Yurtiçi Bankalar​ 6879,99 10043,00 16923,00
​-Yurtdışı Bankalar​ 565,63 18863,97 19429,60
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2270,51 6576,93 8847,45
​Menkul Değerler​ 66268,40 39348,31 105616,72
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 36353,90 11729,93 48083,82
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 14298,09 12370,46 26668,55
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 14196,89 12011,89 26208,79
​-Diğer​ 1419,52 3236,03 4655,55
​Krediler (*)​ 266091,94 173034,67 439126,61
​Takipteki Alacaklar​ 22058,07 1435,40 23493,48
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 14468,70 668,06 15136,77
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 198374,96 219309,61 417684,58
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 41068,85 58800,86 99869,72
​-Vadeli Mevduat​ 157306,11 160508,75 317814,86
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 124122,58 137492,68 261615,26
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 74252,38 81816,93 156069,31
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 115524,07 115524,07
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,16 15410,47 15410,63
​Bankalara Borçlar (**)​ 13222,76 102348,02 115570,79
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9768,37 13133,71 22902,08
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3454,39 89214,31 92668,70
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6690,51 12969,44 19659,95
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 14956,17 10094,00 25050,17
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 54072,59 82694,72 136767,31
​Taahhütler​ 236743,66 484577,44 721321,10
​-Türev Finansal Araçlar​ 138317,66 438470,25 576787,91
​-Diğer Taahhütler​ 98426,01 46107,19 144533,20
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 49179,00 10747,76 59926,76
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 34348,34 9815,69 44164,03
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 14830,65 932,07 15762,72İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.