Günlük Bülten
Tarih: 20 Ağustos 2019 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 14.989 35.966 50.956
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 29.952 156.242 186.195
Zorunlu Karşılıklar 167 209.979 210.147
Bankalardan Alacaklar (*) 44.076 142.428 186.505
-Yurtiçi Bankalar 40.631 58.341 98.973
-Yurtdışı Bankalar 3.445 84.086 87.531
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 13.244 38.275 51.519
Menkul Değerler 373.950 225.039 598.990
-Kamu Borçlanma Senetleri 208.311 62.160 270.471
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 68.515 73.316 141.832
-Teminata Verilen Men. Değ. 89.491 72.365 161.856
-Diğer 7.632 17.197 24.829
Krediler (*) 1.508.889 998.426 2.507.315
Takipteki Alacaklar 115.712 6.085 121.798
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 79.032 2.516 81.548

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.117.203 1.219.408 2.336.611
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 226.806 320.216 547.023
-Vadeli Mevduat 890.396 899.191 1.789.587
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 694.674 766.341 1.461.016
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 422.528 453.066 875.594
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 563.773 - 563.773
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 0 84.765 84.765
Bankalara Borçlar (**) 78.479 593.373 671.852
-Yurtiçi Bankalar 56.293 75.495 131.788
-Yurtdışı Bankalar 22.185 517.878 540.064
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 41.465 74.191 115.656
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 70.889 57.672 128.562

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 313.200 472.517 785.718
Taahhütler 1.336.560 2.605.528 3.942.088
-Türev Finansal Araçlar 776.534 2.341.577 3.118.111
-Diğer Taahhütler 560.026 263.950 823.977
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 290.741 58.679 349.420
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 199.547 53.317 252.865
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 91.194 5.361 96.555

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:20.8.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 14989,56 35966,96 50956,53
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 29952,46 156242,68 186195,14
​Zorunlu Karşılıklar​ 167,69 209979,84 210147,53
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 44076,89 142428,26 186505,15
​-Yurtiçi Bankalar​ 40631,54 58341,65 98973,19
​-Yurtdışı Bankalar​ 3445,35 84086,61 87531,96
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 13244,45 38275,21 51519,66
​Menkul Değerler​ 373950,66 225039,47 598990,13
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 208311,25 62160,07 270471,32
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 68515,90 73316,70 141832,60
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 89491,29 72365,38 161856,67
​-Diğer​ 7632,22 17197,32 24829,54
​Krediler (*)​ 1508889,08 998426,43 2507315,50
​Takipteki Alacaklar​ 115712,99 6085,17 121798,16
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 79032,33 2516,28 81548,61
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1117203,24 1219408,02 2336611,25
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 226806,71 320216,69 547023,40
​-Vadeli Mevduat​ 890396,53 899191,32 1789587,85
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 694674,98 766341,77 1461016,76
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 422528,25 453066,24 875594,49
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 563773,24 563773,24
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,57 84765,34 84765,92
​Bankalara Borçlar (**)​ 78479,09 593373,89 671852,98
​-Yurtiçi Bankalar ​ 56293,83 75495,02 131788,85
​-Yurtdışı Bankalar ​ 22185,26 517878,87 540064,13
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 41465,33 74191,21 115656,54
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 70889,62 57672,47 128562,09
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 313200,98 472517,15 785718,13
​Taahhütler​ 1336560,90 2605528,01 3942088,91
​-Türev Finansal Araçlar​ 776534,28 2341577,17 3118111,45
​-Diğer Taahhütler​ 560026,61 263950,85 823977,46
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 290741,70 58679,18 349420,88
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 199547,35 53317,95 252865,30
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 91194,35 5361,23 96555,58
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:20.8.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2643,95 6347,27 8991,22
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 5277,90 27563,06 32840,96
​Zorunlu Karşılıklar​ 29,77 37053,57 37083,34
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7811,60 25167,00 32978,59
​-Yurtiçi Bankalar​ 7207,25 10324,29 17531,55
​-Yurtdışı Bankalar​ 604,35 14842,70 15447,05
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2337,02 6746,34 9083,35
​Menkul Değerler​ 65950,58 39692,28 105642,85
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 36756,97 10965,52 47722,50
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 12056,41 12935,34 24991,75
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 15791,98 12763,98 28555,95
​-Diğer​ 1345,22 3027,44 4372,66
​Krediler (*)​ 266131,88 176146,47 442278,35
​Takipteki Alacaklar​ 20424,32 1070,82 21495,14
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 13950,86 442,39 14393,25
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 196956,27 215111,99 412068,26
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 39984,91 56506,88 96491,79
​-Vadeli Mevduat​ 156971,37 158605,10 315576,47
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 122497,23 135168,44 257665,66
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 74459,05 79943,55 154402,60
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 99420,42 99420,42
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,10 14877,41 14877,52
​Bankalara Borçlar (**)​ 13821,87 104845,16 118667,03
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9915,65 13311,31 23226,97
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3906,22 91533,85 95440,07
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7303,96 13097,71 20401,67
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 12474,87 10171,34 22646,21
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 55298,22 83427,38 138725,60
​Taahhütler​ 236207,79 459855,74 696063,53
​-Türev Finansal Araçlar​ 137209,58 413232,24 550441,82
​-Diğer Taahhütler​ 98998,21 46623,50 145621,71
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 51249,60 10351,68 61601,27
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 35112,39 9405,12 44517,52
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 16137,20 946,55 17083,75İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.