Günlük Bülten
Tarih: 14 Mayıs 2019 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 13.670 33.772 47.442
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 21.963 199.612 221.576
Zorunlu Karşılıklar 180 178.106 178.287
Bankalardan Alacaklar (*) 34.970 197.082 232.053
-Yurtiçi Bankalar 32.561 59.106 91.668
-Yurtdışı Bankalar 2.408 137.976 140.385
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 9.211 38.311 47.522
Menkul Değerler 350.896 218.505 569.402
-Kamu Borçlanma Senetleri 156.866 52.854 209.721
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 102.111 73.598 175.710
-Teminata Verilen Men. Değ. 84.869 73.998 158.868
-Diğer 7.048 18.053 25.102
Krediler (*) 1.499.228 1.074.754 2.573.983
Takipteki Alacaklar 103.278 6.191 109.469
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 72.889 2.408 75.297

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.044.495 1.272.950 2.317.446
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 200.509 314.614 515.123
-Vadeli Mevduat 843.986 958.336 1.802.322
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 648.996 765.442 1.414.439
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 395.499 507.507 903.007
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 533.138 - 533.138
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 720 85.581 86.301
Bankalara Borçlar (**) 72.400 669.527 741.928
-Yurtiçi Bankalar 47.327 80.814 128.142
-Yurtdışı Bankalar 25.073 588.712 613.786
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 37.405 83.120 120.525
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 101.309 58.943 160.252

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 315.304 523.422 838.727
Taahhütler 1.385.097 2.872.720 4.257.818
-Türev Finansal Araçlar 824.953 2.572.605 3.397.559
-Diğer Taahhütler 560.143 300.115 860.258
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 281.648 60.382 342.030
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 196.022 55.966 251.989
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 85.625 4.415 90.040

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:14.5.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 13670,78 33772,18 47442,96
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 21963,30 199612,76 221576,07
​Zorunlu Karşılıklar​ 180,80 178106,51 178287,32
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 34970,65 197082,83 232053,48
​-Yurtiçi Bankalar​ 32561,96 59106,21 91668,17
​-Yurtdışı Bankalar​ 2408,69 137976,62 140385,31
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 9211,42 38311,16 47522,58
​Menkul Değerler​ 350896,99 218505,71 569402,70
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 156866,69 52854,90 209721,59
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 102111,86 73598,69 175710,55
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 84869,45 73998,57 158868,01
​-Diğer​ 7048,99 18053,56 25102,55
​Krediler (*)​ 1499228,72 1074754,54 2573983,25
​Takipteki Alacaklar​ 103278,43 6191,26 109469,69
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 72889,07 2408,87 75297,94
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1044495,80 1272950,37 2317446,17
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 200509,58 314614,20 515123,78
​-Vadeli Mevduat​ 843986,22 958336,17 1802322,39
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 648996,44 765442,62 1414439,06
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 395499,36 507507,75 903007,11
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 533138,55 533138,55
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 720,39 85581,19 86301,57
​Bankalara Borçlar (**)​ 72400,72 669527,72 741928,45
​-Yurtiçi Bankalar ​ 47327,41 80814,80 128142,21
​-Yurtdışı Bankalar ​ 25073,32 588712,92 613786,24
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 37405,14 83120,66 120525,80
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 101309,59 58943,22 160252,81
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 315304,91 523422,98 838727,90
​Taahhütler​ 1385097,56 2872720,75 4257818,31
​-Türev Finansal Araçlar​ 824953,88 2572605,71 3397559,59
​-Diğer Taahhütler​ 560143,68 300115,04 860258,72
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 281648,33 60382,08 342030,41
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 196022,94 55966,97 251989,91
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 85625,39 4415,11 90040,50
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:14.5.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2283,37 5623,59 7906,96
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 3660,14 33281,17 36941,31
​Zorunlu Karşılıklar​ 30,07 29753,53 29783,60
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 5784,57 32796,11 38580,68
​-Yurtiçi Bankalar​ 5383,20 9819,42 15202,62
​-Yurtdışı Bankalar​ 401,37 22976,69 23378,06
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1527,23 6372,78 7900,02
​Menkul Değerler​ 58744,95 36434,78 95179,73
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 26210,34 8801,32 35011,66
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 17126,78 12288,71 29415,48
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 14226,46 12350,84 26577,30
​-Diğer​ 1181,37 2993,92 4175,29
​Krediler (*)​ 250446,91 179336,28 429783,19
​Takipteki Alacaklar​ 17232,10 1037,11 18269,21
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 12159,11 403,34 12562,46
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 174512,26 212609,43 387121,69
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 33533,38 52595,12 86128,50
​-Vadeli Mevduat​ 140978,88 160014,31 300993,19
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 108443,57 127925,25 236368,82
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 66068,68 84684,18 150752,87
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 89156,72 89156,72
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 118,44 14158,36 14276,79
​Bankalara Borçlar (**)​ 12110,56 111638,06 123748,62
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7912,31 13491,85 21404,16
​-Yurtdışı Bankalar ​ 4198,24 98146,21 102344,46
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6264,81 13918,62 20183,43
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 16993,36 9838,01 26831,37
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 52604,13 87446,39 140050,52
​Taahhütler​ 230824,15 478282,67 709106,82
​-Türev Finansal Araçlar​ 137447,51 428374,24 565821,75
​-Diğer Taahhütler​ 93376,64 49908,43 143285,08
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 46976,07 10116,39 57092,46
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 32813,02 9375,14 42188,16
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 14163,04 741,25 14904,30İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.