Günlük Bülten
Tarih: 3 Aralık 2019 SalıAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 13.321 38.170 51.491
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 17.831 167.872 185.703
Zorunlu Karşılıklar 177 192.660 192.838
Bankalardan Alacaklar (*) 52.781 136.185 188.966
-Yurtiçi Bankalar 49.870 52.625 102.495
-Yurtdışı Bankalar 2.910 83.560 86.470
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 14.643 36.333 50.976
Menkul Değerler 404.991 228.209 633.200
-Kamu Borçlanma Senetleri 225.478 77.053 302.532
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 92.547 62.190 154.737
-Teminata Verilen Men. Değ. 79.101 70.896 149.998
-Diğer 7.864 18.067 25.932
Krediler (*) 1.613.963 981.134 2.595.097
Takipteki Alacaklar 136.278 8.135 144.414
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 89.307 3.766 93.073

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.194.674 1.262.381 2.457.056
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 233.514 345.320 578.835
-Vadeli Mevduat 961.159 917.060 1.878.220
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 739.063 795.784 1.534.847
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 455.611 466.596 922.208
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 682.875 - 682.875
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 2 90.765 90.767
Bankalara Borçlar (**) 86.749 570.404 657.154
-Yurtiçi Bankalar 66.003 71.245 137.249
-Yurtdışı Bankalar 20.746 499.158 519.905
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 46.717 69.431 116.148
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 99.774 52.461 152.236

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 318.348 476.207 794.555
Taahhütler 1.394.035 2.745.003 4.139.038
-Türev Finansal Araçlar 810.972 2.480.813 3.291.785
-Diğer Taahhütler 583.063 264.189 847.253
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 298.088 62.770 360.858
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 206.145 57.409 263.554
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 91.943 5.360 97.304

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:3.12.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 13321,31 38170,32 51491,63
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 17831,33 167872,29 185703,62
​Zorunlu Karşılıklar​ 177,31 192660,98 192838,29
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 52781,50 136185,19 188966,69
​-Yurtiçi Bankalar​ 49870,74 52625,11 102495,84
​-Yurtdışı Bankalar​ 2910,76 83560,08 86470,84
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 14643,31 36333,28 50976,59
​Menkul Değerler​ 404991,52 228209,38 633200,90
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 225478,29 77053,84 302532,13
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 92547,03 62190,76 154737,78
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 79101,41 70896,97 149998,38
​-Diğer​ 7864,80 18067,82 25932,62
​Krediler (*)​ 1613963,12 981134,31 2595097,43
​Takipteki Alacaklar​ 136278,76 8135,58 144414,34
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 89307,47 3766,18 93073,64
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1194674,96 1262381,13 2457056,09
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 233514,98 345320,14 578835,12
​-Vadeli Mevduat​ 961159,98 917060,99 1878220,97
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 739063,24 795784,63 1534847,86
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 455611,72 466596,50 922208,22
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 682875,75 682875,75
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 2,48 90765,39 90767,87
​Bankalara Borçlar (**)​ 86749,83 570404,55 657154,38
​-Yurtiçi Bankalar ​ 66003,69 71245,67 137249,36
​-Yurtdışı Bankalar ​ 20746,14 499158,88 519905,01
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 46717,33 69431,35 116148,68
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 99774,83 52461,87 152236,70
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 318348,49 476207,39 794555,88
​Taahhütler​ 1394035,29 2745003,56 4139038,85
​-Türev Finansal Araçlar​ 810972,12 2480813,60 3291785,73
​-Diğer Taahhütler​ 583063,17 264189,96 847253,12
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 298088,52 62770,16 360858,67
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 206145,27 57409,22 263554,49
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 91943,25 5360,93 97304,18
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:3.12.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2329,07 6674,41 9003,49
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 3116,31 29346,59 32462,90
​Zorunlu Karşılıklar​ 31,00 33704,29 33735,29
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 9216,65 23792,26 33008,91
​-Yurtiçi Bankalar​ 8708,53 9188,41 17896,94
​-Yurtdışı Bankalar​ 508,13 14603,85 15111,98
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2551,82 6342,32 8894,15
​Menkul Değerler​ 70893,91 39892,76 110786,67
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 39458,31 13464,57 52922,88
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 16209,48 10874,66 27084,13
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 13850,42 12401,31 26251,73
​-Diğer​ 1375,71 3152,22 4527,93
​Krediler (*)​ 282303,43 171534,36 453837,80
​Takipteki Alacaklar​ 23823,78 1422,65 25246,42
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 15609,82 658,29 16268,11
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 208973,40 220771,12 429744,52
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 40855,80 60408,45 101264,25
​-Vadeli Mevduat​ 168117,61 160362,67 328480,28
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 129270,38 139183,92 268454,30
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 79703,02 81587,20 161290,22
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 119474,24 119474,24
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,44 15808,93 15809,37
​Bankalara Borçlar (**)​ 15193,02 99736,64 114929,66
​-Yurtiçi Bankalar ​ 11558,75 12459,53 24018,28
​-Yurtdışı Bankalar ​ 3634,27 87277,11 90911,38
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 8186,50 12172,20 20358,70
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 17474,82 9171,80 26646,62
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 55664,74 83300,68 138965,41
​Taahhütler​ 243533,11 479464,43 722997,54
​-Türev Finansal Araçlar​ 141645,44 433352,29 574997,72
​-Diğer Taahhütler​ 101887,67 46112,14 147999,81
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 52148,81 10987,49 63136,30
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 36109,65 10047,10 46156,75
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 16039,16 940,39 16979,55İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.