Günlük Bülten
Tarih: 17 Temmuz 2019 ÇarşambaAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 13.544 34.996 48.540
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 36.329 164.188 200.518
Zorunlu Karşılıklar 166 193.420 193.587
Bankalardan Alacaklar (*) 42.462 150.120 192.583
-Yurtiçi Bankalar 39.310 55.177 94.488
-Yurtdışı Bankalar 3.152 94.942 98.094
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 11.863 37.408 49.271
Menkul Değerler 375.529 216.762 592.292
-Kamu Borçlanma Senetleri 199.602 61.560 261.163
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 78.659 71.638 150.298
-Teminata Verilen Men. Değ. 89.864 67.293 157.158
-Diğer 7.402 16.270 23.672
Krediler (*) 1.505.283 1.011.269 2.516.552
Takipteki Alacaklar 111.485 5.982 117.467
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 77.007 2.417 79.425

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 1.068.001 1.221.072 2.289.073
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 212.200 319.578 531.778
-Vadeli Mevduat 855.801 901.494 1.757.295
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 672.191 758.335 1.430.526
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 395.810 462.737 858.547
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 554.661 - 554.661
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 0 83.850 83.851
Bankalara Borçlar (**) 77.582 610.683 688.266
-Yurtiçi Bankalar 54.478 76.981 131.459
-Yurtdışı Bankalar 23.104 533.701 556.806
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 41.699 75.269 116.969
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 81.381 55.824 137.206

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 310.298 479.146 789.444
Taahhütler 1.361.847 2.668.770 4.030.617
-Türev Finansal Araçlar 806.464 2.385.679 3.192.144
-Diğer Taahhütler 555.382 283.091 838.473
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 288.730 59.213 347.944
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 199.329 53.441 252.771
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 89.401 5.771 95.172

* Bankalar tarafından diğer bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:17.7.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 13544,05 34996,92 48540,96
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 36329,89 164188,33 200518,23
​Zorunlu Karşılıklar​ 166,56 193420,80 193587,36
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 42462,88 150120,23 192583,11
​-Yurtiçi Bankalar​ 39310,87 55177,67 94488,55
​-Yurtdışı Bankalar​ 3152,01 94942,56 98094,57
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 11863,13 37408,48 49271,60
​Menkul Değerler​ 375529,60 216762,93 592292,53
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 199602,68 61560,92 261163,60
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 78659,87 71638,50 150298,37
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 89864,68 67293,40 157158,07
​-Diğer​ 7402,38 16270,11 23672,49
​Krediler (*)​ 1505283,12 1011269,40 2516552,52
​Takipteki Alacaklar​ 111485,60 5982,04 117467,64
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 77007,48 2417,81 79425,29
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 1068001,75 1221072,16 2289073,90
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 212200,33 319578,15 531778,48
​-Vadeli Mevduat​ 855801,42 901494,01 1757295,43
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 672191,48 758335,05 1430526,53
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 395810,27 462737,10 858547,37
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 554661,76 554661,76
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,48 83850,62 83851,10
​Bankalara Borçlar (**)​ 77582,29 610683,78 688266,07
​-Yurtiçi Bankalar ​ 54478,16 76981,80 131459,96
​-Yurtdışı Bankalar ​ 23104,13 533701,98 556806,10
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 41699,52 75269,66 116969,18
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 81381,70 55824,51 137206,20
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 310298,40 479146,40 789444,79
​Taahhütler​ 1361847,14 2668770,75 4030617,88
​-Türev Finansal Araçlar​ 806464,91 2385679,64 3192144,55
​-Diğer Taahhütler​ 555382,23 283091,11 838473,33
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 288730,95 59213,11 347944,05
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 199329,22 53441,98 252771,20
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 89401,72 5771,13 95172,85
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:17.7.2019) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 2390,99 6171,85 8562,84
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 6407,42 28958,26 35365,68
​Zorunlu Karşılıklar​ 29,24 34123,06 34152,29
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7474,63 26475,07 33949,70
​-Yurtiçi Bankalar​ 6919,47 9727,27 16646,74
​-Yurtdışı Bankalar​ 555,16 16747,80 17302,96
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 2083,64 6592,71 8676,35
​Menkul Değerler​ 66309,53 38185,67 104495,20
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 35299,65 10861,54 46161,19
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 13845,36 12604,14 26449,50
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 15853,43 11857,09 27710,52
​-Diğer​ 1311,08 2862,91 4173,99
​Krediler (*)​ 265364,35 178367,85 443732,20
​Takipteki Alacaklar​ 19671,79 1059,10 20730,89
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 13585,65 427,71 14013,36
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 188324,25 215407,06 403731,31
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 37414,68 56407,41 93822,08
​-Vadeli Mevduat​ 150909,57 158999,65 309909,22
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 118532,43 133813,72 252346,15
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 69791,82 81593,34 151385,16
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 97817,29 97817,29
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 0,09 14729,94 14730,03
​Bankalara Borçlar (**)​ 13679,40 107731,01 121410,41
​-Yurtiçi Bankalar ​ 9595,44 13553,01 23148,45
​-Yurtdışı Bankalar ​ 4083,97 94178,00 98261,97
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7346,21 13288,82 20635,02
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 14325,67 9819,35 24145,02
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 54715,27 84523,02 139238,29
​Taahhütler​ 240042,65 470187,50 710230,16
​-Türev Finansal Araçlar​ 142133,99 420365,01 562498,99
​-Diğer Taahhütler​ 97908,67 49822,50 147731,16
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 50930,21 10440,58 61370,79
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 35204,71 9418,68 44623,38
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 15725,50 1021,91 16747,41İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.