Günlük Bülten
Tarih: 19 Ocak 2022 ÇarşambaAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 16.315 124.061 140.376
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 93.275 426.298 519.574
Zorunlu Karşılıklar 363 735.622 735.986
Bankalardan Alacaklar (*) 86.207 358.311 444.519
-Yurtiçi Bankalar 83.881 82.882 166.763
-Yurtdışı Bankalar 2.326 275.429 277.756
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 2.319 255.810 258.129
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 7 19.619 19.626
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 19.851 75.746 95.597
Menkul Değerler 705.323 799.823 1.505.147
-Kamu Borçlanma Senetleri 339.768 201.279 541.048
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 165.609 293.653 459.263
-Teminata Verilen Men. Değ. 183.719 268.137 451.856
-Diğer 16.226 36.752 52.978
Krediler (*) 2.844.405 2.103.127 4.947.532
Takipteki Alacaklar 144.323 16.249 160.572
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 116.588 10.412 127.000

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 2.023.514 3.423.495 5.447.009
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 497.652 1.570.181 2.067.834
-Vadeli Mevduat 1.525.861 1.853.313 3.379.175
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 1.136.465 2.164.269 3.300.734
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 887.049 1.259.225 2.146.275
-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin) 1.181.978 - 1.181.978
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 19.574 166.989 186.564
Bankalara Borçlar (**) 126.897 1.195.290 1.322.187
-Yurtiçi Bankalar 104.672 142.879 247.552
-Yurtdışı Bankalar 22.224 1.052.410 1.074.635
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 85.496 132.989 218.485
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 312.091 146.437 458.528

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 527.246 1.162.209 1.689.456
Taahhütler 2.430.752 5.435.968 7.866.721
-Türev Finansal Araçlar 1.435.421 4.894.882 6.330.304
-Diğer Taahhütler 995.330 541.085 1.536.416
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 224.971 263.432 488.404
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 168.599 244.056 412.656
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 56.371 19.376 75.747

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:19.01.2022) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 16315,22 124061,24 140376,46
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 93275,95 426298,59 519574,54
​Zorunlu Karşılıklar​ 363,97 735622,90 735986,87
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 86207,96 358311,81 444519,77
​-Yurtiçi Bankalar​ 83881,13 82882,32 166763,46
​-Yurtdışı Bankalar​ 2326,82 275429,49 277756,32
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 2319,67 255810,05 258129,72
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 7,16 19619,44 19626,60
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 19851,28 75746,14 95597,42
​Menkul Değerler​ 705323,73 799823,67 1505147,40
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 339768,83 201279,39 541048,22
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 165609,79 293653,81 459263,60
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 183719,04 268137,55 451856,59
​-Diğer​ 16226,06 36752,92 52978,98
​Krediler (*)​ 2844405,32 2103127,66 4947532,98
​Takipteki Alacaklar​ 144323,23 16249,20 160572,43
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 116588,30 10412,08 127000,38
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 2023514,40 3423495,43 5447009,83
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 497653,00 1570181,49 2067834,49
​-Vadeli Mevduat​ 1525861,40 1853313,94 3379175,35
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 1136465,12 2164269,47 3300734,59
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 887049,29 1259225,96 2146275,25
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 1181978,24 1181978,24
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 19574,44 166989,66 186564,10
​Bankalara Borçlar (**)​ 126897,30 1195290,10 1322187,40
​-Yurtiçi Bankalar ​ 104672,91 142879,24 247552,16
​-Yurtdışı Bankalar ​ 22224,39 1052410,86 1074635,25
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 85496,05 132989,32 218485,37
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 312091,05 146437,29 458528,34
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 527246,31 1162209,99 1689456,30
​Taahhütler​ 2430752,73 5435968,31 7866721,05
​-Türev Finansal Araçlar​ 1435421,84 4894882,54 6330304,38
​-Diğer Taahhütler​ 995330,89 541085,77 1536416,66
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 224971,47 263432,99 488404,46
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 168599,91 244056,68 412656,60
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 56371,56 19376,30 75747,86
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:19.01.2022) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1215,77 9235,59 10451,36
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 6963,51 31790,35 38753,86
​Zorunlu Karşılıklar​ 27,14 54874,89 54902,02
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 6410,35 26649,91 33060,26
​-Yurtiçi Bankalar​ 6236,27 6170,77 12407,05
​-Yurtdışı Bankalar​ 174,08 20479,13 20653,21
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 173,55 19026,39 19199,93
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 0,53 1452,75 1453,28
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1481,22 5630,04 7111,25
​Menkul Değerler​ 52644,13 59614,00 112258,13
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 25363,86 14982,25 40346,10
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 12344,79 21900,56 34245,35
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 13727,58 19997,66 33725,24
​-Diğer​ 1207,90 2733,54 3941,44
​Krediler (*)​ 212138,15 157001,11 369139,25
​Takipteki Alacaklar​ 10745,95 1215,69 11961,64
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 8678,58 778,21 9456,79
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 150933,55 255353,92 406287,47
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 37170,64 117190,33 154360,97
​-Vadeli Mevduat​ 113762,92 138163,59 251926,50
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 84755,72 161488,61 246244,33
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 66177,83 93865,31 160043,15
​-Sigortaya Tabi Mevduat (Bilgi İçin)​ 88220,07 88220,07
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 1455,97 12533,23 13989,19
​Bankalara Borçlar (**)​ 9476,82 89105,43 98582,25
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7817,52 10665,67 18483,20
​-Yurtdışı Bankalar ​ 1659,30 78439,76 80099,05
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 6387,61 9943,91 16331,52
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 23282,01 10903,48 34185,48
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 39282,65 86750,03 126032,68
​Taahhütler​ 180883,82 404417,05 585300,87
​-Türev Finansal Araçlar​ 106767,10 364067,16 470834,25
​-Diğer Taahhütler​ 74116,72 40349,90 114466,62
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 16784,27 19644,78 36429,05
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 12560,51 18200,70 30761,21
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 4223,76 1444,08 5667,84İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.