Günlük Bülten
Tarih: 16 Şubat 2024 CumaAKTİFLER

TP YP TOPLAM
Nakit Değerler 44.438 186.698 231.137
T.C. Merkez Bankasından Alacaklar 1.018.595 861.195 1.879.791
Zorunlu Karşılıklar 399.454 1.452.004 1.851.459
Bankalardan Alacaklar (*) 219.116 606.115 825.232
-Yurtiçi Bankalar 205.901 158.341 364.242
-Yurtdışı Bankalar 13.215 447.774 460.989
-- Yurtdışı Bankalar-Depo 13.047 426.718 439.766
-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler 167 21.055 21.223
-Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin) 46.974 118.701 165.676
Menkul Değerler 2.374.531 1.846.066 4.220.597
-Kamu Borçlanma Senetleri 942.618 352.010 1.294.628
-Repo İşl. Konu Men.Değ. 211.945 705.646 917.592
-Teminata Verilen Men. Değ. 1.092.146 716.618 1.808.764
-Diğer 127.820 71.790 199.611
Krediler (*) 8.084.134 3.968.032 12.052.166
Takipteki Alacaklar 188.668 8.085 196.754
Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-) 153.461 6.807 160.269

PASİFLER

TP YP TOPLAM
Mevduat (Katılım Fonu) (**) 8.935.785 6.142.401 15.078.187
Vadeye Göre
-Vadesiz Mevduat 1.449.574 3.728.498 5.178.072
-Vadeli Mevduat 7.486.211 2.413.903 9.900.114
Türlerine Göre
-Gerçek Kişi Mevduatı 5.294.500 3.724.765 9.019.266
-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 3.641.284 2.417.635 6.058.920
-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin) 3.693.887 - 3.693.887
T.C. Merkez Bankasına Borçlar 289.904 64.590 354.494
Bankalara Borçlar (**) 287.922 2.634.892 2.922.815
-Yurtiçi Bankalar 228.355 290.744 519.100
-Yurtdışı Bankalar 59.567 2.344.147 2.403.714
-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin) 219.060 389.182 608.243
Repo İşl. Sağlanan Fonlar 275.709 603.860 879.569

BİLANÇO DIŞI KALEMLER

TP YP TOPLAM
Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 2.270.918 2.233.134 4.504.053
Taahhütler 9.312.596 11.010.784 20.323.381
-Türev Finansal Araçlar 3.442.710 9.714.105 13.156.815
-Diğer Taahhütler 5.869.886 1.296.678 7.166.565
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal) 314.822 849.994 1.164.816
- Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan 218.359 806.509 1.024.869
- Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan 96.462 43.484 139.947

* Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.

** Bankalar tarafından diğer bankalarda tutulan mevduat tutarları, “Mevduat” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür borçlar “Bankalara Borçlar” satırında sunulmaktadır.

*** Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarına ilişkin veriler 18 Şubat 2022 dönemi Haftalık Bülten’in Mevduat alanındaki tabloda yayımlanmaya devam etmektedir.


Günlük Bülten (Milyon TL, Tarih:16.02.2024) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 44438,74 186698,54 231137,28
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 1018595,40 861195,94 1879791,34
​Zorunlu Karşılıklar​ 399454,70 1452004,54 1851459,25
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 219116,52 606115,79 825232,31
​-Yurtiçi Bankalar​ 205901,21 158341,28 364242,49
​-Yurtdışı Bankalar​ 13215,31 447774,51 460989,82
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 13047,54 426718,63 439766,17
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 167,77 21055,88 21223,65
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 46974,45 118701,74 165676,19
​Menkul Değerler​ 2374531,11 1846066,58 4220597,69
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 942618,65 352010,31 1294628,96
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 211945,45 705646,97 917592,41
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 1092146,28 716618,33 1808764,60
​-Diğer​ 127820,73 71790,98 199611,71
​Krediler (*)​ 8084134,38 3968032,21 12052166,58
​Takipteki Alacaklar​ 188668,78 8085,34 196754,12
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 153461,44 6807,57 160269,01
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 8935785,87 6142401,29 15078187,16
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 1449574,29 3728498,10 5178072,39
​-Vadeli Mevduat​ 7486211,58 2413903,19 9900114,77
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 5294500,97 3724765,46 9019266,43
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 3641284,90 2417635,83 6058920,73
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 3693887,93 3693887,93
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 289904,05 64590,40 354494,45
​Bankalara Borçlar (**)​ 287922,67 2634892,40 2922815,07
​-Yurtiçi Bankalar ​ 228355,44 290744,86 519100,30
​-Yurtdışı Bankalar ​ 59567,23 2344147,54 2403714,77
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 219060,31 389182,96 608243,27
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 275709,01 603860,55 879569,56
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 2270918,82 2233134,58 4504053,40
​Taahhütler​ 9312596,95 11010784,19 20323381,13
​-Türev Finansal Araçlar​ 3442710,19 9714105,34 13156815,53
​-Diğer Taahhütler​ 5869886,76 1296678,85 7166565,61
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 314822,28 849994,49 1164816,76
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 218359,66 806509,56 1024869,22
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 96462,62 43484,93 139947,55
Günlük Bülten (Milyon USD, Tarih:16.02.2024) TP YP TOPLAM
AKTİFLER
​Nakit Değerler​ 1452,07 6107,37 7559,44
​T.C. Merkez Bankasından Alacaklar​ 33275,57 28137,27 61412,84
​Zorunlu Karşılıklar​ 13058,77 47474,06 60532,82
​Bankalardan Alacaklar (*)​ 7137,95 19799,84 26937,79
​-Yurtiçi Bankalar​ 6705,07 5179,32 11884,39
​-Yurtdışı Bankalar​ 432,89 14620,52 15053,40
​-- Yurtdışı Bankalar-Depo​ 427,34 13931,52 14358,86
​-- Yurtdışı Bankalara Kullandırılan Krediler​ 5,55 689,00 694,55
​ -Bankalara Kullandırılan Krediler (Bilgi İçin)​ 1528,80 3885,73 5414,53
​Menkul Değerler​ 77602,97 60330,52 137933,49
​-Kamu Borçlanma Senetleri ​ 30818,06 11476,26 42294,33
​-Repo İşl. Konu Men.Değ.​ 6925,59 23041,53 29967,11
​-Teminata Verilen Men. Değ.​ 35689,71 23466,53 59156,23
​-Diğer​ 4169,61 2346,21 6515,82
​Krediler (*)​ 264215,52 129652,98 393868,49
​Takipteki Alacaklar​ 6164,56 264,19 6428,76
​Takipteki Alacaklar Özel Karşılığı (-)​ 5012,72 222,46 5235,18
PASİFLER
​Mevduat (Katılım Fonu) (**)​ 292078,73 200785,14 492863,87
Vadeye Göre
​-Vadesiz Mevduat​ 47417,49 121939,47 169356,96
​-Vadeli Mevduat​ 244661,24 78845,67 323506,91
Türlerine Göre
​-Gerçek Kişi Mevduatı​ 173134,54 121800,88 294935,42
​-Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı​ 118944,19 78984,27 197928,45
​-Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı (Bilgi İçin)​ 120827,84 120827,84
​T.C. Merkez Bankasına Borçlar​ 9454,04 2108,81 11562,85
​Bankalara Borçlar (**)​ 9396,16 86058,28 95454,43
​-Yurtiçi Bankalar ​ 7456,83 9491,88 16948,71
​-Yurtdışı Bankalar ​ 1939,33 76566,40 78505,73
​-Bankalar Mevduatı (Bilgi İçin)​ 7151,88 12725,34 19877,22
​Repo İşl. Sağlanan Fonlar​ 9001,96 19724,83 28726,79
BİLANÇO DIŞI KALEMLER
​Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler​ 74219,56 73026,17 147245,73
​Taahhütler​ 304295,90 359501,01 663796,91
​-Türev Finansal Araçlar​ 112398,98 317233,47 429632,45
​-Diğer Taahhütler​ 191896,93 42267,54 234164,46
​Bankalarda Saklanan Menkul Değerler (Nominal)​ 10275,23 27813,94 38089,17
​ - Yurtiçi Yerleşikler Adına Saklanan​ 7133,09 26392,55 33525,64
​ - Yurtdışı Yerleşikler Adına Saklanan​ 3142,14 1421,39 4563,53İlgili tutara tıklandığında son 7 iş günü verisi grafik olarak görüntülenebilmektedir.