Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2022/11
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2022/11, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.385 7.630 13.015
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.597 0 1.597
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 502 403 905
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.491 0 1.491
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 36.870 75.159 112.029
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 36.092 76.180 112.272
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 51.040 84.792 135.832
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 27 1 28
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 14.975 8.613 23.588
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 168 6 174
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.844 2.463 5.307
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.234 3.491 5.724
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 2.338 0 2.338
21 6.1 İştirakler (Net) 249 0 249
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 2.089 0 2.089
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.689 0 3.689
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 102 0 102
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 38 0 38
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 326 0 326
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 579 0 579
29 XII. DİĞER AKTİFLER 9.531 13.543 23.074
30 ARA TOPLAM 62.448 96.735 159.183
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 377 0 377
32 13.1 Satış Amaçlı 377 0 377
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 62.825 96.735 159.560
35 I. ALINAN KREDİLER 37.977 76.468 114.446
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 67 0 67
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.434 0 7.434
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 276 524 801
41 VIII. KARŞILIKLAR 557 148 705
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 171 0 171
44 8.3 Genel Karşılıklar 121 0 121
45 8.4 Diğer Karşılıklar 265 148 413
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 335 0 335
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 406 0 406
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 6.566 7.009 13.575
50 ARA TOPLAM 53.619 84.150 137.769
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 21.617 174 21.791
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 4.777 0 4.777
56 14.2 Sermaye Yedekleri 165 0 165
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 161 0 161
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 959 0 959
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 407 174 581
62 14.5 Kâr Yedekleri 9.338 0 9.338
63      14.5.1 Yasal Yedekler 566 0 566
64      14.5.2 Statü Yedekleri 3 0 3
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 8.775 0 8.775
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -6 0 -6
67 14.6 Kâr veya Zarar 5.973 0 5.973
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 623 0 623
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.349 0 5.349
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 75.236 84.324 159.560
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 350.629 1.247.120 1.597.749
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 10.522 3.091 13.613
75 VI. TAAHHÜTLER 16.352 22.057 38.409
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 4 2.367 2.370
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 16.349 19.690 36.039
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 16.349 19.690 36.039
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 13.412 19.683 33.094
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 2.937 7 2.945
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 11.537 31.294 42.831
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.392 15.935 18.327
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.613 5.490 7.103
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 779 10.445 11.224
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 9.145 15.359 24.504
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 269 438 707
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 8.876 14.147 23.023
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 774 774
93 VIII. EMANET KIYMETLER 33.017 90.099 123.116
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 422.058 1.393.661 1.815.719