• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan İnteraktif Aylık Bülten’de yer alan, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır.
• İnteraktif Aylık Bülten’de yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti’dir. Bankalar tarafından aylık sıklıkla gönderilen veriler kullanılmaktadır.
• İnteraktif Aylık Bülten’de yer alan bankalara ilişkin veriler, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamaktadır.
• Banka bazında temin edilen veriler, Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, verinin ait olduğu Bankanın tespit edilmesini engellemek üzere toplulaştırılmak suretiyle yayımlanmaktadır.
• Sahiplik Grupları çerçevesinde yapılan sınıflamalar ile paylaşılan veriler, bu verilerin elde edildiği istatistikî birimin kimliğinin doğrudan tanınabilmesine neden olacağından, İnteraktif Aylık Bülten'de bu kapsamdaki sınıflamaların bir bölümüne yer verilmeyecektir.
• BDDK, İnteraktif Aylık Bültende yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis etmekle birlikte, bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen mali tabloların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin kesin bir garanti vermemekte, ayrıca bilgi amaçlı yayınlanmakta olan bu tabloların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
• İnteraktif Aylık Bülten'in herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir.
• BDDK, İnteraktif Aylık Bülten’de yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.
• İnteraktif Aylık Bülten’de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir.
• İnteraktif Aylık Bülten’de yer alan bankaların sahiplik yapısında meydana gelen değişiklikler, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarih itibariyle dikkate alınmaktadır.
• Uygulamanın sağladığı Excel aktarım fonksiyonun doğru bir şekilde kullanılabilmesi için, uygulamaya erişilen makinenin bölgesel ayarlarında (Türkçe seçildiğinde otomatik olarak gelir) binlik ayıracı “.”(Nokta), ondalık ayracı “,”(Virgül) olmalıdır.
• Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
• Para biriminin USD olarak seçilmesi durumunda bankaların dönem sonu döviz alış kuru kullanılarak dönüşüm yapılmaktadır.
• Internet Explorer kullanıyorsanız, tarayıcınız açıkken Alt tuşuna basarak veya tarayıcının üst kısmına sağ tıklayarak menüyü etkin hale getiriniz. Daha sonra Tools-->Compatibility View seçeneğindeki işareti kaldırınız. Ayrıca Tools-->Compatibility view Settings bölümünden Display all websites sites in Compatibility View ve Display intranet sites in Compatibility View seçeneklerindeki işareti de kaldırınız.
• Basit gösterim ve Gelişmiş grid gösterimde gelen sonuçlar banka veya grup adına göre daraltılmış sonuçlardır.Ayrıntıya banka veya grup adının yanında yer alan + tuşundan erişilebilir.
• Bilanço, Kar/Zarar, Likidite Durumu, Sermaye Yeterliliği ve Yabancı Para Pozisyonu dışındaki tablolarda Şubat 2014 döneminden itibaren Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Adabank A.Ş. verileri, sunulmayacaktır.Para biriminin USD olarak seçilmesi durumunda bahse konu bankaların verileri tablolara dahil edilmemektedir.
• Bilanço, Kar/Zarar, Likidite Durumu, Sermaye Yeterliliği, Diğer Bilgiler ve Yabancı Para Pozisyonu dışındaki tablolarda Nisan 2022 döneminden itibaren Türk Ticaret Bankası A.Ş. verileri, sunulmayacaktır.Para biriminin USD olarak seçilmesi durumunda bahse konu bankanın verileri tablolara dahil edilmemektedir.