Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2021/7
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2021/7, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.072 3.153 4.225
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 48 0 48
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 171 52 223
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 827 0 827
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 20.443 41.870 62.312
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.2 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.2.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.2.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.2.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.3 Kiralama İşlemleri (Net) 20.060 41.673 61.733
14      5.3.1 Finansal Kiralama Alacakları 26.298 46.700 72.998
15      5.3.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12 0 12
16      5.3.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 6.250 5.027 11.277
17 5.4 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 62 2 64
18 5.5 Takipteki Alacaklar 1.738 2.319 4.056
19 5.6 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 1.417 2.124 3.541
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 351 0 351
21 6.1 İştirakler (Net) 245 0 245
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 106 0 106
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.395 0 1.395
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 72 0 72
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 21 0 21
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 50 0 50
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 450 0 450
29 XII. DİĞER AKTİFLER 2.974 4.466 7.440
30 ARA TOPLAM 27.874 49.541 77.415
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 383 0 383
32 13.1 Satış Amaçlı 383 0 383
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 28.258 49.541 77.798
35 I. ALINAN KREDİLER 13.395 40.104 53.499
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 III. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 68 1 68
38 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.669 0 3.669
39 V. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VI. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 114 142 255
41 VII. KARŞILIKLAR 232 234 465
42 7.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 7.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 87 0 87
44 7.3 Genel Karşılıklar 15 29 44
45 7.4 Diğer Karşılıklar 129 205 334
46 VIII. CARİ VERGİ BORCU 176 0 176
47 IX. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 184 0 184
48 X. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XI. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.819 3.010 5.829
50 ARA TOPLAM 20.656 43.490 64.147
51 XII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 12.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 12.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIII. ÖZKAYNAKLAR 13.662 -10 13.652
55 13.1 Ödenmiş Sermaye 4.019 0 4.019
56 13.2 Sermaye Yedekleri 161 0 161
57      13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 0 2
58      13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      13.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 159 0 159
60 13.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 522 0 522
61 13.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95 -10 85
62 13.5 Kâr Yedekleri 7.684 0 7.684
63      13.5.1 Yasal Yedekler 468 0 468
64      13.5.2 Statü Yedekleri 0 0 0
65      13.5.3 Olağanüstü Yedekler 7.242 0 7.242
66      13.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -26 0 -26
67 13.6 Kâr veya Zarar 1.182 0 1.182
68      13.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı -42 0 -42
69      13.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.224 0 1.224
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 34.318 43.480 77.798
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 III. ALINAN TEMİNATLAR 197.001 602.685 799.686
74 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 3.561 2.039 5.600
75 V. TAAHHÜTLER 6.107 10.362 16.469
76 5.1 Cayılamaz Taahhütler 6 1.041 1.047
77 5.2 Cayılabilir Taahhütler 6.101 9.321 15.422
78      5.2.1 Kiralama Taahhütleri 6.101 9.321 15.422
79      5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 5.231 9.280 14.510
80      5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 871 41 912
81      5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 5.998 13.607 19.605
83 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.947 8.803 10.749
84      6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.404 2.664 4.067
85      6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 543 6.139 6.682
86      6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 4.052 4.804 8.856
88      6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 48 247 294
89      6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 4.004 4.049 8.053
90      6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      6.2.5 Diğer 0 509 509
93 VII. EMANET KIYMETLER 14.811 41.464 56.275
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 227.479 670.157 897.636