Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2024/1
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2024/1, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 5.177 12.271 17.448
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.177 1.900 6.077
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 857 487 1.345
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 3.137 0 3.137
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 77.060 115.533 192.593
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 76.268 114.134 190.402
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 112.658 129.413 242.071
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 84 1 85
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 36.474 15.280 51.754
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 542 9 551
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.254 5.247 7.502
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.004 3.857 5.861
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 6.429 0 6.429
21 6.1 İştirakler (Net) 270 0 270
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 6.159 0 6.159
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 10.501 0 10.501
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 217 0 217
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 70 0 70
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 1.339 0 1.339
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 572 0 572
29 XII. DİĞER AKTİFLER 19.558 13.948 33.506
30 ARA TOPLAM 129.093 144.140 273.233
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 253 0 253
32 13.1 Satış Amaçlı 253 0 253
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 129.346 144.140 273.487
35 I. ALINAN KREDİLER 57.668 129.874 187.542
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 74 0 74
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.189 0 11.189
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 172 187 360
41 VIII. KARŞILIKLAR 1.179 493 1.672
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 371 0 371
44 8.3 Genel Karşılıklar 120 11 130
45 8.4 Diğer Karşılıklar 688 483 1.171
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 1.282 0 1.282
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 1.091 0 1.091
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 17.739 9.860 27.599
50 ARA TOPLAM 90.395 140.414 230.809
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 42.554 124 42.678
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 9.728 0 9.728
56 14.2 Sermaye Yedekleri 175 0 175
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 171 0 171
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.967 0 2.967
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 329 124 453
62 14.5 Kâr Yedekleri 11.787 0 11.787
63      14.5.1 Yasal Yedekler 848 0 848
64      14.5.2 Statü Yedekleri 5 0 5
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 10.940 0 10.940
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -5 0 -5
67 14.6 Kâr veya Zarar 17.567 0 17.567
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 15.891 0 15.891
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.677 0 1.677
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 132.948 140.538 273.487
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 597.074 1.977.149 2.574.223
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 26.366 5.696 32.062
75 VI. TAAHHÜTLER 26.288 23.791 50.079
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 248 2.235 2.483
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 26.040 21.556 47.596
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 26.040 21.556 47.596
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 16.575 21.556 38.131
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 9.465 0 9.465
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 6.794 54.830 61.624
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 1.739 24.465 26.204
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 150 686 836
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.589 23.779 25.368
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 5.055 30.365 35.420
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 845 2.454 3.299
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 4.210 27.198 31.408
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 713 713
93 VIII. EMANET KIYMETLER 68.338 151.657 219.995
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 724.860 2.213.124 2.937.984