Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Krediler
Takipteki Alacaklar
Menkul Değerler
Mevduat
Diğer Bilanço Kalemleri
Bilanço Dışı İşlemler
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 1
Bankalarda Saklanan Menkul Değerler - 2
Yabancı Para Pozisyonu

Krediler

Sektör
Tarih: 20 Mayıs 2022 Cuma | Birim: Milyon TL
Krediler TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 3.534.018 2.362.097 5.896.115
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 1.101.849 784 1.102.633
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 853.526 126 853.653
4     a) Konut 325.880 94 325.975
5     b) Taşıt 19.465 0 19.465
6     c) İhtiyaç 508.180 31 508.211
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 248.322 658 248.980
8     a) Taksitli 101.993 0 101.993
9     b) Taksitsiz 146.328 658 146.986
10 Ticari ve Diğer Krediler 2.432.169 2.361.313 4.793.482
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 668.908 260.687 929.595
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 543.013 260.550 803.563
13     a) İşyeri 14.881 687 15.568
14     b) Taşıt 78.841 3.065 81.906
15     c) İhtiyaç 449.290 256.798 706.088
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 125.894 136 126.031
17     a) Taksitli 63.448 0 63.448
18     b) Taksitsiz 62.445 136 62.582
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 1.120.634 267.602 1.388.236
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 3.401 0 3.401
Sektör / Krediler ( 20 Mayıs 2022 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 3.534.018,35 2.362.097,51 5.896.115,86
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 1.101.849,19 784,37 1.102.633,55
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 853.526,99 126,18 853.653,17
4     a) Konut 325.880,59 94,80 325.975,39
5     b) Taşıt 19.465,83 0,00 19.465,83
6     c) İhtiyaç 508.180,57 31,38 508.211,95
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 248.322,20 658,19 248.980,39
8     a) Taksitli 101.993,44 0,01 101.993,45
9     b) Taksitsiz 146.328,76 658,19 146.986,94
10 Ticari ve Diğer Krediler 2.432.169,16 2.361.313,15 4.793.482,31
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 668.908,34 260.687,09 929.595,43
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 543.013,45 260.550,28 803.563,73
13     a) İşyeri 14.881,18 687,18 15.568,36
14     b) Taşıt 78.841,52 3.065,05 81.906,58
15     c) İhtiyaç 449.290,74 256.798,05 706.088,79
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 125.894,89 136,81 126.031,70
17     a) Taksitli 63.448,89 0,00 63.448,89
18     b) Taksitsiz 62.446,00 136,81 62.582,80
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 1.120.634,08 267.602,32 1.388.236,40
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 3.401,49 0,00 3.401,49
Sektör / Krediler ( 20 Mayıs 2022 Cuma ) (Milyon TL) TP YP TOPLAM
1 Toplam Krediler (2+10) 3.534.018,34705 2.362.097,51415 5.896.115,8612
2 Tüketici Kredileri ve Bireysel Kredi Kartları (3+7) 1.101.849,185 784,369 1.102.633,554
3 Tüketici Kredileri (4+5+6) 853.526,988 126,177 853.653,165
4     a) Konut 325.880,585 94,802 325.975,387
5     b) Taşıt 19.465,832 0 19.465,832
6     c) İhtiyaç 508.180,571 31,375 508.211,946
7 Bireysel Kredi Kartları (8+9) 248.322,197 658,192 248.980,389
8     a) Taksitli 101.993,441 0,007 101.993,448
9     b) Taksitsiz 146.328,756 658,185 146.986,941
10 Ticari ve Diğer Krediler 2.432.169,16205 2.361.313,14515 4.793.482,3072
11 Taksitli Tic. Krd. ve Kurumsal Kredi Kartları (12+16) (Bilgi) 668.908,336 260.687,092 929.595,428
12 Taksitli Ticari Krediler (13+14+15) (Bilgi) 543.013,448 260.550,284 803.563,732
13     a) İşyeri 14.881,181 687,181 15.568,362
14     b) Taşıt 78.841,523 3.065,054 81.906,577
15     c) İhtiyaç 449.290,744 256.798,049 706.088,793
16 Kurumsal Kredi Kartları (17+18) (Bilgi) 125.894,888 136,808 126.031,696
17     a) Taksitli 63.448,892 0 63.448,892
18     b) Taksitsiz 62.445,996 136,808 62.582,804
19 KOBİ Kredileri (Bilgi) 1.120.634,08142 267.602,3196 1.388.236,40102
20 Döv. Endeksli Krediler (Bilgi) 3.401,4859 0 3.401,4859

Taraf

Sektör
FONKSİYON GRUPLARI
Mevduat
Kalkınma ve Yatırım
Katılım
SAHİPLİK GRUPLARI
Kamu
Yabancı
Yerli Özel