• BDDK, İnteraktif Haftalık Bülteni önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan İnteraktif Haftalık Bülten’de yer alan, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır.

 • İnteraktif Haftalık Bülten’de yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti’dir. Bankalar tarafından Günlük ve Haftalık sıklıkla gönderilen veriler kullanılmaktadır.

 • İnteraktif Haftalık Bülten’de yer alan bankalara ilişkin veriler, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamaktadır.

 • Banka bazında temin edilen veriler, Resmi İstatistiklerde Veri Gizliliğine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, verinin ait olduğu Bankanın tespit edilmesini engellemek üzere toplulaştırılmak suretiyle yayımlanmaktadır.

 • Sahiplik Grupları çerçevesinde yapılan sınıflamalar ile paylaşılan veriler, bu verilerin elde edildiği istatistikî birimin kimliğinin doğrudan tanınabilmesine neden olacağından, İnteraktif Haftalık Bülten'de bu kapsamdaki sınıflamaların bir bölümüne yer verilmeyecektir.

 • BDDK, İnteraktif Haftalık Bültende yer alan bilgilerin doğruluğunu sağlamak üzere, makul seviyede denetim ve kontrol mekanizmaları tesis etmekle birlikte, bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen mali tabloların doğruluğuna ve bütünlüğüne ilişkin kesin bir garanti vermemekte, ayrıca bilgi amaçlı yayınlanmakta olan bu tabloların kullanımından dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 • İnteraktif Haftalık Bülten'in herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir.

 • BDDK, İnteraktif Haftalık Bülten’de yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir.

 • İnteraktif Haftalık Bülten’de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir.

 • İnteraktif Haftalık Bülten’de yer alan bankaların sahiplik yapısında meydana gelen değişiklikler, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarih itibariyle dikkate alınmaktadır.

 • Uygulamanın sağladığı Excel aktarım fonksiyonun doğru bir şekilde kullanılabilmesi için, uygulamaya erişilen makinenin bölgesel ayarlarında (Türkçe seçildiğinde otomatik olarak gelir) binlik ayıracı “.”(Nokta), ondalık ayracı “,”(Virgül) olmalıdır.

 • Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

 • Para biriminin USD olarak seçilmesi durumunda bankaların dönem sonu döviz alış kuru kullanılarak dönüşüm yapılmaktadır.

 • Şubat 2014 döneminden itibaren Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Adabank A.Ş. verileri tablolara (yasal sınır takip tabloları hariç) dâhil edilmemiştir.

 • Bankalar tarafından bankalara kullandırılan krediler, “Krediler” kalemi içerisinde yer almamaktadır. Bu tür alacaklar “Bankalardan Alacaklar” satırında sunulmaktadır. 1/8/2019 tarihli ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik uyarınca, tekdüzen hesap planında 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik nedeniyle bankalardan alacaklar kaleminde değişiklik gerçekleşmiştir.