Görevde Yükselme Sınavı Yazılı Aşaması Hk.

Görevde Yükselme Sınavının yazılı aşamasına ilişkin başarı durumunu gösterir liste ekte yer almaktadır.

Yazılı sınavda başarılı olanlar için 19 Ocak 2022 tarihinde Kurumumuz hizmet binasında sözlü sınav aşaması gerçekleştirilecektir.