Faktoring Şirketleri

 • 1.
  ACL FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 2.
  ADK FAKTORİNG HİZM. A.Ş.
  -
 • 3.
  AKÇE FİNANS FAKTORING HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 4.
  ANA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 5.
  ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 6.
  AR FAKTORİNG FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.
  -
 • 7.
  ARTI FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 8.
  AS FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 9.
  ATAK FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 10.
  AVRASYA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 11.
  BATI FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 12.
  BAYINDIR FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 13.
  BERG FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 14.
  BEST FACTORİNG A.Ş.
  -
 • 15.
  C FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 16.
  CE-SA FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 17.
  D FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 18.
  DE LAGE LANDEN FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 19.
  DEĞER FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 20.
  DEMİR FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 21.
  DEVİR FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 22.
  DOĞA FAKTORİNG A.Ş
  -
 • 23.
  EDF FİNANS FAKTORİNG HİZ. A.Ş.
  -
 • 24.
  ERA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 25.
  EREN FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 26.
  ERİŞİM FAKTORİNG A.Ş
  -
 • 27.
  EURO FAKTORİNG ALACAK ALIMI A.Ş.
  -
 • 28.
  FİRST FACTORİNG A.Ş.
  -
 • 29.
  FON FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 30.
  FORTİS FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 31.
  GİRİŞİM FAKTORING A.Ş.
  -
 • 32.
  GİSAD FAKTORİNG HİZ. A.Ş.
  -
 • 33.
  GLOBAL FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 34.
  GOLD FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 35.
  GSD FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 36.
  GÜVEN FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 37.
  HEDEF FİNANS FAKTORİNG HİZ. A.Ş.
  -
 • 38.
  HEPKON FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 39.
  ING FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 40.
  İLKE FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 41.
  İVME FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 42.
  K FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 43.
  KATAR FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 44.
  KIBRIS İKTİSAT FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 45.
  KIZILKAPLAN FAKTORİNG FİN HİZ. A.Ş.
  -
 • 46.
  KÖROĞLU FİNANS FAKTORİNG HİZ A.Ş.
  -
 • 47.
  KREDİ ALTA FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 48.
  KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 49.
  KURTULUŞ FAKTORİNG HİZ. A.Ş.
  -
 • 50.
  MAKRO FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 51.
  MERKEZ FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 52.
  MET-AY FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 53.
  ORTAK FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 54.
  ÖZ FİNANS FAKTORİNG HİZ. A.Ş.
  -
 • 55.
  PAMUK FAKTORING A.Ş.
  -
 • 56.
  PERA FAKTORİNG HİZ. A.Ş.
  -
 • 57.
  PRİME FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
  -
 • 58.
  SAFİR FİNANS FACTORİNG A.Ş.
  -
 • 59.
  SARAY FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 60.
  SERAY FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 61.
  STRATEJİ FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 62.
  SÜZER FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 63.
  ŞARK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 64.
  TREND FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 65.
  TURKISH FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 66.
  ULUS FACTORING A.Ş.
  -
 • 67.
  ÜNİVERSAL FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
  -
 • 68.
  YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. (Kapanan)
  -