eDevlet - Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama

Bu hizmet kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına, bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan), Türk lirası, yabancı para veya kıymetli maden (altın vb.) depo hesabı cinsinden vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları sunulmaktadır.

Sorgu sonuçları, BDDK internet sayfasında Kuruluşlar/Bankalar bölümünde mevduat bankaları ve katılım bankaları başlığı altındaki bankalardan alınan veriler kullanılarak elde edilmektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları ile TMSF bünyesinde bulunan bankalara ilişkin bilgiler bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden, bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Kalkınma ve yatırım bankaları ile TMSF bünyesinde bulunan bankalara ilişkin bilgiler bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

Altın hesapları dâhil olmak üzere kıymetli maden depo hesapları ile Türk lirası ve yabancı para cinsinden tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan) hesap bilgileri sorgu sonuçlarında görüntülenmektedir.

Sorgu sonuçları hesap bakiyesinden bağımsız oluşturulmaktadır. Hesap bakiyesinde tutar bulunmayan hesaplar sorgu sonuçlarında görüntülenmektedir.

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan) vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesaplarını kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere ait mevduat/katılım fonu hesapları sunulmamaktadır.

Bankaların sadece yurt içi şubelerinde açılmış olan mevduat/katılım fonu hesapları bu hizmet kapsamında yer almaktadır.

Bu hizmet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına açılmış olan tasarruf mevduatı niteliğindeki (münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan) vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesaplarını kapsamaktadır. Ticari işletmelere, ortaklıklara, döner sermayeli kuruluşlara, kooperatiflere vb. ilişkin resmi ve ticari mevduat/katılım fonu niteliğindeki hesap bilgileri hizmet kapsamında yer almamaktadır.

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderilmektedir. Bankalar tarafından verilerin Kurumumuza gönderilmesiyle birlikte çok kısa süre içerisinde e-Devlet üzerinden görüntülenebilecektir.

Bu hizmet üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan mevduat/katılım fonu hesapları sorgulanabilmektedir. Bu işlem için öncelikle kişi kendi e-Devlet hesabına giriş yapmış olmalıdır.

Bu hizmet üzerinden ortak mevduat hesapları sorgulanabilmektedir. Ortak hesaplar, sunulan hizmet kapsamına dâhildir.

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) almış olan vatandaşlara mirasçısı olunan kişinin hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisi "Murise Ait Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" isimli e-Devlet Kapısı hizmeti üzerinden sunulmaktadır.

Bu hizmet kapsamında, mirasçılık belgesinin alınmış olduğu (T.C. Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliği) kurum tarafından veraset ilişkisi doğrulamasının yapılmasının ardından, mirasçısı olunan kişinin, bankalardan alınan verilere göre hangi bankalarda mevduat veya katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemeleri için 16 Aralık 2016, Noterlik için 2 Haziran 2021 tarihinden sonra alınan mirasçılık belgelerine ilişkin sorgulama yapılabilmektedir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi vb. ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilmektedir.

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir.

Hesaplar hakkında detaylı bilgi alabilmek için hesabın bulunduğu bankaya başvurulmalıdır.

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Bankalar tarafından verilerin gönderilmesiyle birlikte, çok kısa bir süre içerisinde görüntülenebilmektedir. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile iletişime geçilmelidir.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile iletişime geçilmelidir.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Kapatmak istenilen hesaplar için banka ile iletişime geçilmelidir. Hesap kapatma işlemi banka şubelerinde ve banka uygulamasına göre internet, mobil veya telefon bankacılığı vb. hizmetleri üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler, bankaların teknolojik alt yapısına bağlı olarak en fazla bir iş günü öncesine ait değişimleri içerecek şekilde günlük olarak gönderildiğinden, yeni açılan veya kapanan hesaplar sorgu sonuçlarına yansıtılamayabilir. Bilgilendirme amaçlı sunulan bu hizmete ilişkin sorgu sonuçları resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır ve hesabın bulunduğu banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden bilgilendirme amaçlı oluşturulmaktadır ve resmi belge niteliği taşımamaktadır. Sonuçlar ile banka kayıtları arasındaki çelişkili durumlarda banka kayıtları esas alınmalıdır.

Bu hizmet kapsamında sadece mevduat/katılım fonu hesabının bulunduğu banka bilgisi sunulmaktadır. Hesabın bulunduğu bir bankada kaç adet hesap olduğu bilgisi için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmet kapsamında sadece mevduat/katılım fonu hesabının bulunduğu banka bilgisi sunulmaktadır. Hesabın hangi şubeden açıldığı bilgisini öğrenmek için ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Bu hizmet üzerinden yalnızca hangi bankalarda mevduat/katılım fonu hesabınızın bulunduğuna ilişkin sorgu gerçekleştirilebilmektedir. Diğer işlemler için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Sorgu oluşturmak için kişinin kendi e-Devlet hesabına giriş yapmış olması gerekmektedir. Başka bir kişi adına sorgu gerçekleştirilememektedir.

Bu hizmet üzerinden mevduat/katılım fonu hesap bilgilerinde değişiklik yapılamamaktadır. Bu hizmet bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır. Değişiklik ve detaylı bilgi almak için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden, bilgilendirme amaçlı üretilmektedir. Hesap bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilmesi için banka ile müşteri hizmetleri, telefon ve internet bankacılığı gibi kanallar vasıtasıyla iletişime geçilmelidir.

Sorgu sonuçları, bu hizmetin sunumuna yönelik olarak mevduat ve katılım bankalarından derlenen veriler üzerinden üretilerek bilgilendirme amaçlı olarak sunulduğundan resmi evrak niteliği bulunmamakta ve belge olarak paylaşılmamaktadır.

İlgili bankadan sonuç alınamaması durumunda, Türkiye Bankalar Birliği veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği nezdindeki Bireysel Müşteri Hakem Heyetine başvuru yapılmalıdır. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Elektronik Şikâyet Sistemi ile şikâyet başvurusu yapılabilmektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmakta olan bu hizmetten faydalanmak için herhangi bir ücret ödemesi gerekmemektedir.