Faktoring

Kurumumuz tarafından yayımlanan veriler, Kurumumuzun denetim ve gözetim yetkisi altında bulunan banka ve diğer kuruluşlardan BDDK Veri Transfer Sistemi (BVTS) aracılığıyla periyodik olarak alınan bilgilerden derlenmektedir. Faktoring Sektörü Verileri, Resmi İstatistik Programı - RİP (https://www.resmiistatistik.gov.tr/) kapsamında yer almaktadır.