İletişim

Telefon :(212) 214 50 00
Adres :Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL
Çağrı Merkezi :0850 222 23 35

E-Şikayet

Banka ve diğer finansal kuruluşların ürün ve hizmetlerine ilişkin şikayetleriniz için tıklayınız.


Dilekçeler

Bankalar, Katılım Bankaları ve diğer mali kurumlar ile üçüncü şahıslar arasında özel hukuk hükümleri kapsamında değerlendirilebilecek hususlar dışında kalan ve Kurumumuz görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin olarak, şikâyet sahiplerinin, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca: Adları-Soyadları, İmzaları, Açık Adresleri ile nüfus bilgilerinin yer aldığı bir dilekçeyle; kurum iletişim adresine yazılı olarak başvurmaları durumunda şikâyetleri değerlendirmeye alınacak olup, bu başvurulara anılan Kanunun 7. maddesi gereğince 30 gün içerisinde cevap verilecektir. Yazılı olmayan ya da 3071 sayılı Kanun’da yer alan diğer şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek başvuru formu için tıklayınız.

Lütfen Kurumumuzun görev alanına giren hususlara ilişkin şikâyetleriniz hakkında e-Şikayet sistemi üzerinden veya yukarıda belirtildiği şekilde yazılı olarak başvurunuz; aşağıda yer alan bilgi edinme ya da iletişim eposta adreslerini veya linklerini şikâyet başvurularınız için kullanmayınız.

Bilgi Edinme Başvuruları

Bilindiği üzere, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7. maddesi, “Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ait olmalıdır.” hükmü gereğince Kurumumuz nezdinde bulunan bir bilginin talep edilmesi niteliğinde olan başvurulara anılan Kanunun 11. maddesi gereğince talep edilen bilginin mahiyetine göre 15 işgünü ya da 30 işgünü içerisinde cevap verilmektedir.

Elektronik ortamda başvuru
Bizzat, posta veya faks ile başvuru formları

Gerçek Kişiler İçin

Tüzel Kişiler İçin

Bilgi Edinme Hakkı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız.


Yabancı Kişi Vatandaşlık Başvuruları

Yabancı kişi vatandaşlık başvurularına ilişkin bilgi sitenin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünden edinilebilir. Mevduat/katılım fonu sahibi tarafından imzalanması gereken beyan örneği için tıklayınız.