Finansal Kiralama Sektörü Verileri (Temel Gösterim)

Bilgi

Bilanço
Kar Zarar
Sektörel Dağılım-Finansal Kiralama
Finansal Varlıklar
Rasyolar
Diğer Bilgiler
Kiralama Alacakları - Taraf İtibariyle
Dönem: 2022/5
Birim: Milyon TL

Sıra

Kalem Dönem: 2022/5, Birim: Milyon TL TP YP Toplam
1 I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 1.723 5.158 6.881
2 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0
3 III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 315 183 499
4 IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 1.280 0 1.280
5 V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 29.099 71.034 100.133
6 5.1 Faktoring Alacakları 0 0 0
7      5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0
8      5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0
9 5.3 Finansman Kredileri 0 0 0
10      5.3.1 Tüketici Kredileri 0 0 0
11      5.3.2 Kredi Kartları 0 0 0
12      5.3.3 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0
13 5.4 Kiralama İşlemleri (Net) 28.426 71.931 100.357
14      5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları 38.571 80.205 118.775
15      5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 20 4 23
16      5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-) 10.165 8.277 18.442
17 5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 100 5 104
18 5.6 Takipteki Alacaklar 2.766 2.681 5.447
19 5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-) 2.193 3.583 5.776
20 VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI 1.797 0 1.797
21 6.1 İştirakler (Net) 249 0 249
22 6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) 1.547 0 1.547
23 6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0
24 VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.533 0 2.533
25 VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 98 0 98
26 IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 25 0 25
27 X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 134 0 134
28 XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 851 0 851
29 XII. DİĞER AKTİFLER 6.672 11.179 17.851
30 ARA TOPLAM 44.527 87.554 132.081
31 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 237 0 237
32 13.1 Satış Amaçlı 237 0 237
33 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
34 VARLIK TOPLAMI 44.763 87.554 132.318
35 I. ALINAN KREDİLER 25.884 68.009 93.894
36 II. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0
37 IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 69 0 69
38 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.602 0 5.602
39 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0
40 VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 700 1.033 1.732
41 VIII. KARŞILIKLAR 392 146 538
42 8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0
43 8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 128 0 128
44 8.3 Genel Karşılıklar 116 48 164
45 8.4 Diğer Karşılıklar 148 97 245
46 IX. CARİ VERGİ BORCU 381 0 381
47 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 143 0 143
48 XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0
49 XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 4.564 6.946 11.509
50 ARA TOPLAM 37.735 76.134 113.869
51 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0
52 13.1 Satış Amaçlı 0 0 0
53 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0
54 XIV. ÖZKAYNAKLAR 18.353 96 18.449
55 14.1 Ödenmiş Sermaye 4.607 0 4.607
56 14.2 Sermaye Yedekleri 165 0 165
57      14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4 0 4
58      14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0 0 0
59      14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 161 0 161
60 14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 977 0 977
61 14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 197 96 293
62 14.5 Kâr Yedekleri 9.271 0 9.271
63      14.5.1 Yasal Yedekler 524 0 524
64      14.5.2 Statü Yedekleri 3 0 3
65      14.5.3 Olağanüstü Yedekler 8.750 0 8.750
66      14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri -6 0 -6
67 14.6 Kâr veya Zarar 3.136 0 3.136
68      14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 732 0 732
69      14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.404 0 2.404
70 YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 56.088 76.229 132.318
71 I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
72 II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0
73 IV. ALINAN TEMİNATLAR 289.029 1.142.730 1.431.759
74 V. VERİLEN TEMİNATLAR 7.346 3.162 10.508
75 VI. TAAHHÜTLER 12.745 17.895 30.640
76 6.1 Cayılamaz Taahhütler 9 1.903 1.911
77 6.2 Cayılabilir Taahhütler 12.737 15.992 28.729
78      6.2.1 Kiralama Taahhütleri 12.737 15.992 28.729
79      6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 11.026 15.972 26.997
80      6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 1.711 21 1.732
81      6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0
82 VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 9.039 26.771 35.810
83 7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.057 15.158 17.215
84      7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1.809 5.264 7.073
85      7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 248 9.894 10.142
86      7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0
87 7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6.982 11.613 18.595
88      7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 148 515 663
89      7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 6.834 10.372 17.206
90      7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0
91      7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0
92      7.2.5 Diğer 0 727 727
93 VIII. EMANET KIYMETLER 24.293 80.069 104.361
94 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 342.452 1.270.627 1.613.079