Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bilindiği üzere, bankalarca T.C. Kimlik Kartına sahip olan gerçek kişi ve gerçek kişi tacirler ile uzaktan müşteri edinimine ilişkin olarak Kurumumuz tarafından hazırlanan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kurumumuz tarafından bu defa, tüzel kişilerin uzaktan müşteri edinimi yoluyla müşteri olabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25/5/2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğe ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230525-1.htm