6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Hakkında Basın Duyurusu

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Hakkında Basın Duyurusu.