Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı.