Turkland Bank A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı

Turkland Bank A.Ş.'de hisse devrine izin verilmesine ilişkin Kurul Kararı.