Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı

Arsan Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı.