Armada Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı

Armada Varlık Yönetim A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı.