Gelecek Varlık Yönetim A.Ş'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı

Gelecek Varlık Yönetim A.Ş'ye kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul Kararı.